BloggFar er velkommen på svangerskapskontrollene!

Far er velkommen på svangerskapskontrollene!

Partneren er alltid velkommen til å være med på svangerskapskontrollene. Foto: Shutterstock
Blogg: Jordmor Ragna T. Larsen, Mamastork 9759

Ikke bare er du som far hjertelig velkommen, men jordmor Ragna ønsker å se flere fedre på svangerskapskontrollene. – Ta eierskap i svangerskapet, oppfordrer hun.

Menn er alltid hjertelig velkomne hos jordmor – så enkelt er det! Jeg blir alltid glad når far er med på svangerskapskontroller.

Det er noe med at det er et felles prosjekt å vente barn, og i de aller fleste tilfellene også en felles beslutning. På svangerskapskontrollene får far en mulighet til å følge med i svangerskapet på en veldig fin måte.

Ikke alltid mulig å tillate partner med på kontrollene
Under koronapandemien har det vært en del innstramminger i helsevesenet. Flere steder har det i perioder ikke vært mulig å tillate partner med på noen eller alle svangerskapskontroller. Dette av hensyn til smittevern. Forhør deg om hvilke regler som gjelder der du skal på svangerskapskontroll i god tid, så du vet om partneren din kan være med eller ikke.

Mor er naturlig nok i fokus
Det er jo et faktum at det er kvinnens kropp som tar seg av hele den biologiske prosessen – det er hun som bærer fram, føder og ammer barnet. Min oppelevelse at at mange menn nok kan føle seg litt på sidelinjen fordi det er så mye fokus på henne og alt som skjer i kroppen hennes.

Du kan være med av og til – eller hver gang
De aller fleste gravide går både til fastlege og jordmor. På Mamastork ser vi typisk en gravid fire eller fem ganger i løpet av svangerskapet. Hver eneste gang er far velkommen. Vi ser ofte at far er med én gang mot slutten for å høre hjertelyden, og noen ganger er han også med på den første kontrollen. Jeg opplever nok at det er sjelden at far er med på alle kontrollene.

Velg å engasjere deg!
Vi kunne godt fått far mer på banen, også i svangerskapet. Men det er stort sett opp til mennene å selv engasjere seg. Kvinnen får jo alt servert siden det er henne som faktisk er gravid. På en måte får hun et slags lite forsprang i tilvenningen til den store forandringen som er i vente.

Du er viktig!
Jeg tror nok at far ofte ikke er klar over hvor utrolig viktig han er for familien – allerede i svangerskapet. Graviditeten er en slags mildertidig unntakstilstand, hvor kvinnene trenger ekstra støtte og omsorg. Selv om svangerskap er en helt naturlig prosess, er det ganske energikrevende å bære fram et nytt lite menneske.

Faktisk vil jeg gå så langt som å si at fars måte å engasjere seg på i svangerskapet også påvirker hans rolle i barseltiden. Jo tidligere far er på banen og engasjerer seg i svangerskapet, jo bedre utgangspunkt har begge foreldrene når den store omveltningen kommer med alt babyen krever.

Gravide ønsker mer deltakelse!
Jeg treffer mange gravide som føler seg ganske alene i svangerskapet, selv om de lever i en fin relasjon. Mange gir uttrykk for at de skulle ønske at partneren engasjerte seg mer – leste mer, var mer oppmerksom, avlastet dem mer, stilte mer opp, og var mer deltakende. Som jordmor ser jeg at gravide føler det veldig sårt når de ikke får den forståelsen og oppbakkingen som de egentlig trenger.

Hun trenger deg mer enn du aner
Min store oppfordring til alle vordende fedre er å ta eierskap i svangerskapet. Kom på banen, og engasjer dere! Vær med på timene hos jordmor, vær litt ekstra oppmerksom og hensynsfull, og ha forståelse for at hun er mer sårbar og følsom – og kanskje litt mer kortluntet enn vanlig. Hun bærer fram, føder og ammer deres felles barn, og trenger sin omsorg mye mer enn du aner. I tillegg er det en god investering i tiden etter at babyen er født – hvor det kreves mye mer av dere begge to.

Lykke til!

Bloggen er publisert i samarbeid med Mamastork

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: