Friske, gravide kan få svangerskapspenger dersom jobben eller forhold på arbeidsplassen gjør at det er en risiko for skade på fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere deg. Det kan for eksempel gjelde fysisk slitsomt arbeid, arbeid som medfører stor stressbelastning eller arbeid med fosterskadelige kjemiske stoffer eller psykososiale forhold.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Legen eller jordmoren du går til vil sammen med deg vurdere arbeidssituasjonen, og hvorvidt du kan fortsette i den samme jobben, eller om omplassering vil være nødvendig. Dersom omplassering blir aktuelt, vil legen eller jordmoren du går til, anbefale dette overfor arbeidsgiver. Det fylles ut et skjema som du tar med til arbeidsgiver. Arbeidsgiver vurderer så om det er mulig å omplassere deg eller ikke, og fyller ut resten av skjemaet. Dette tar du så med til ditt lokale NAV-kontor.

Svangerskapspenger ved et slikt midlertidig opphold i arbeidet, utgjør samme sum som sykepenger, og betales av trygdekontoret. Utbetalingene fortsetter frem til tre uker før termindato. Deretter har du rett til fødselspenger etter vanlige regler.

Hvis sykdom er årsaken til at du ikke kan jobbe, har du rett til sykepenger. Kan du jobbe noe, kan du få graderte fødselspenger.

Les også:

NB! NAVs regler kan endres over tid. Satsene for utbetaling reguleres også årlig. Sjekk derfor med NAV hva som gjelder for deg.

Kilde: Nav.no

Hva synes du om artikkelen?