BloggAdvokatbloggenGravid jobbsøker

Gravid jobbsøker

Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av graviditet. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Advokat Monica Bjøndal Andrésen, Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS 9201
Du har endelig blitt innkalt til intervju for drømmejobben. Men du er gravid. Må du besvare din potensielle arbeidsgiver på spørsmål om familieplanlegging?
Innlegget er skrevet av advokat Monica Bjøndal Andrésen.

Forbud mot graviditetsdiskriminering
Likestillingsloven forbyr diskriminering på grunn av graviditet. Forbudet omfatter etter § 6 graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon og omsorgsoppgaver. Etter § 30 må arbeidsgiver ikke innhente opplysninger om graviditet, adopsjon eller planer om å få barn. Forbudet gjelder gjennom hele ansettelsesprosessen, herunder under et intervju. Enda hvor fristende det kan være for arbeidsgiver å stille spørsmål om familieplanlegging under en ansettelsesprosess, vil det derfor være ulovlig. Et av hensynene bak forbudet er at kvinner skal ha muligheten til å kombinere barn og karriere.

 

Vektlegging av graviditet til ulempe
Dersom du ikke får jobben som følge av at du er gravid kan det være et eksempel på at du har blitt utsatt for direkte forskjellsbehandling. Det er ikke nødvendig at det finnes en annen person som ikke er kvinne eller gravid som du kan sammenlignes med, for eksempel en annen søker som fikk jobben, for at du kan anses for å ha blitt diskriminert. Det kreves heller ikke at du kan vise til at en annen person har blitt behandlet bedre. Det avgjørende er om det ble lagt vekt på at du var gravid til ulempe for deg som mener deg diskriminert.

I et vedtak fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda fikk en kvinne medhold i at hun var blitt diskriminert på grunn av sin graviditet. Diskrimineringen hadde riktignok ikke skjedd under et intervju, men i forbindelse med et avholdt møte. Kvinnen var i arbeidspraksis i en butikk. Partene var i ettertid uenige om kvinnen ble tilbudt jobb under dette møtet. I møtet fortalte hun at hun var gravid i syvende uke, etter at en jobbkonsulent ved Arbeid med bistand, som er et tilbud som gis etter henvisning fra NAV, hadde oppfordret henne til å være åpen om graviditeten. Åpenheten fikk imidlertid den konsekvens at kvinnen samme dag som møtet ble avholdt, ble informert om at hun ikke kunne tilbys jobb i butikken.

Det er selvsagt ditt valg om du vil være åpen med en potensiell arbeidsgiver om din graviditet i ansettelsesprosessen. Det er imidlertid lurt å tenke nøye gjennom dette før du møter til intervju.

Kilder:
Vedtak nr. 12/2015 fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda (LDN-2015-12)

Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness & Steen AS

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: