BloggAdvokatbloggenHar du rett til å jobbe redusert?

Har du rett til å jobbe redusert?

Foreldre med barn under 10 år anses å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: advokat Cathrine Semb Skaarbrevik, Advokatfirmaet Bjønnes og Steen AS 27400
Mange foreldre opplever at hverdagen blir stressende og ønsker mer tid med barna. En løsning kan være at en eller begge foreldrene jobber redusert i en periode, men er dette en rett man har og kan arbeidsgiver nekte deg å jobbe redusert?
Blogginnlegget er skrevet av advokat Cathrine Semb Skaarbrevik.

Rett til å jobbe redusert

Det følger av arbeidsmiljøloven § 10 – 2 (4) at arbeidstaker som har fylt 62 år eller som av helsemessige, sosiale eller andre vektige velferdsgrunner har behov for å få redusert sin arbeidstid, har rett til dette dersom arbeidstidsreduksjonen kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for virksomheten.

Under alternativet «andre vektige velferdsgrunner» kommer foreldres ønske om mer tid til samvær med små barn eller behov som følge av problemer med å skaffe barnepass i arbeidstiden. Foreldre med barn under 10 år anses å ha behov for å få redusert sin arbeidstid, dersom de ber om dette. De trenger ikke å begrunne behovet nærmere.

Lovregelen gir ikke rett til å beholde full lønn når man jobber redusert. Lønnen vil da bli reduseres tilsvarende stillingsbrøken.

Unntak: vesentlig ulempe for arbeidsgiver

Stillingsreduksjonen må kunne gjennomføres uten «vesentlig ulempe» for arbeidsgiver. Kravet til vesentlig ulempe innebærer at det ikke er tilstrekkelig at arbeidsgiver påberoper seg en generell ulempe, for eksempel ulempen ved å måtte omorganisere arbeidsoppgaver eller skaffe vikar. Videre vil det kreves sterkere begrunnelse fra arbeidsgiverens side for å avslå, dersom behovet for redusert arbeidstid er særlig stort.


Skriftlig avtale
Du bør ha en skriftlig avtale med arbeidsgiver om redusert arbeidstid som regulerer hvordan dette skal gjennomføres i praksis, herunder hvor lang periode du skal jobbe redusert, hvor mye arbeidstiden reduseres, og hvorvidt den reduserte arbeidstid skal tas ut som kortere arbeidsdag, færre arbeidsdager per uke, eller i form av arbeidsfrie perioder.


Tvisteløsningsnemnda
Dersom det oppstår uenighet mellom deg og arbeidsgiver om hvorvidt du har rett til å jobbe redusert, kan en av dere eller begge sende saken inn for en gratis vurdering av Tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda uttalelser er ikke bindende, med mindre det er avtalt mellom partene.


Bloggen er publisert i samarbeid med Advokatfirmaet Bjønness og Steen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: