BloggAdvokatbloggenRett til ammefri?

Rett til ammefri?

Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: saksbehandler Gro Rishovd Miøen, Indem advokatfirma 7115
Dersom du er arbeidstaker og ammer ditt barn eller pumper, har du sannsynligvis krav på såkalt ammefri. Les mer om hvilke forbehold som finnes, om du kan nektes ammefri, og hvordan bedriften skal tilrettelegge for deg.

Kan jeg få fri fra jobb for å amme barnet mitt?
Dersom du er arbeidstaker og ammer ditt barn eller pumper, har du krav på såkalt ammefri. Bestemmelsen er nedfelt i arbeidsmiljøloven § 12-8. Bestemmelsen gjelder ikke dersom du jobber på norsk kontinentalsokkel, eller i sjøfart, fiske eller fangst.

Blogginnlegget er skrevet av saksbehandler Gro Rishovd Miøen. Foto: Indem advokatfirmaUtgangspunktet er at du har rett på ubetalt ammefri all den tiden du trenger til å amme eller pumpe. Men etter loven så har du også krav på betalt ammefri. Regelverket går ut på at de som har arbeidstid 7 timer eller mer, har rett til inntil 1 time betalt fri for å amme eller pumpe i barnets første leveår. Deltidsansatte har også rett til ammefri. Det er antall arbeidstimer i løpet av dagen som gjelder, ikke stillingsprosenten. Man kan ved behov kreve fri til å amme eller pumpe også utover 1 time om dagen og etter at barnet fyller 1 år, men da kan man ikke kreve lønn fra arbeidsgiver for dette.

Sjekk om du har rett på mer ammefri
Loven stiller imidlertid kun opp et minstekrav til betalt ammefri. Det er derfor viktig å være klar over at tariffavtaler, særavtaler, personalreglement og arbeidsavtaler kan gi rett på ytterligere betalt ammefri. Dette kan for eksempel være 2 timer per dag også utover barnets første leveår eller når mor jobber kortere dager. Det er derfor viktig å undersøke med arbeidsgiver eller fagforening hva som gjelder der du jobber.

Kan jeg nektes ammefri?
Arbeidsgiver kan ikke nekte deg retten til å amme. Så lenge du ammer eller pumper, så har du rett til ammefri. Arbeidsgiver kan for eksempel ikke skylde på ulempene fraværet ditt gir i forbindelse med ammingen.

Slik skal arbeidsgiveren tilrettelegge for deg
Arbeidsgiver har i tillegg plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som ønsker å benytte seg av retten til ammefri.

Tiltakene omfatter:


  • Tilgang til et privat rom der moren kan amme eller pumpe ut morsmelk.

  • Bruk av sikre, rene kjøleskap for lagring av morsmelk og muligheter for å vaske, sterilisere og lagre beholdere.

  • Frihet til å pumpe ut morsmelk eller amme uten tap av lønn eller ytelser og uten frykt for sanksjoner.


Lokalet må videre kunne nyttes til andre gjøremål utover ammetiden. Toaletter anses ikke som et egnet rom for amming.

Arbeidstilsynet en egen side om ammefri.

Du trenger ikke å søke, men informere om ammefri
Ammefri er en rettighet, så du må ikke søke om dette. Det er imidlertid viktig å informere arbeidsgiver i god tid om at du har behov fra ammefri. Det kan for eksempel tenkes at det må iverksettes tiltak for å tilpasse egnet sted for amming. Noen arbeidsgivere har imidlertid egne søknadsskjema for ammefri, men dette er ment som en informasjon til arbeidsgiver om at du har behov for ammefri og eventuell tilpasning fra arbeidsgiver i forbindelse med dette.

Bloggen er publisert i samarbeid med Indem advokatfirma

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: