BabySpedbarnets psykologiske utvikling

Spedbarnets psykologiske utvikling

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Psykolog Bjørg Røed Hansen 4615

Ny kunnskap om barn
De siste 25 årene har det nærmest skjedd en revolusjon i kunnskapen om spebarnets evner og utvikling. Tidligere trodde man at spebarnet den første tiden manglet oppfatnings- og reaksjonsevner. I dag vet vi at spebarnet er interessert og oppmerksomt helt fra fødselen av. Dette vet vi fordi fagfolk på en grundig og systematisk måte har observert nyfødte.

Den nyfødte besvarer spørsmål
Kan en to dager gammel baby kjenne igjen sin egen mamma på lukten? For å få spebarn til å svare på dette la forskere et brystinnlegg fuktet med morens melk på puten til høyre for barnet. Til venstre la de et brystinnlegg fuktet med melk fra en annen kvinne. Spebarnet snudde hodet mot høyre. Da innleggene ble byttet om, snudde barnet hodet mot venstre.

Slik fant forskerne ut at nyfødte spebarn faktisk kjenner igjen lukten av sin egen mor, og ikke nok med det – morens lukt ble også foretrukket. På denne og lignende måter er forskere blitt flinke til å finne ut hva spebarnet kan, og spebarnet svarer på sin egen måte på spørsmålene som stilles.

Video har gitt oss nye muligheter til å studere hva som foregår når spebarn og foreldre er sammen. Vi kan kjøre bilde for bilde, fryse et bilde og studere ansiktsuttrykk. Dette har gitt oss ny kunnskap om det ikke­språklige samspillet mellom barn og foreldre den første tiden. Det lille barnet deltar aktivt i «samtalene» med foreldrene, samtaler hvor blikk, smil, mimikk og lyder er «språket» som brukes. Foreldrene svarer automatisk på en måte som spebarnet liker: En lys, blid stemme med rytmisk gjentakelse og melodi og et «åpent», uttrykksfullt ansikt. Kontakt og samspill er uhyre viktig for spebarnets utvikling, for det er først og fremst gjennom kontakt med andre at barnet lærer om seg selv og om omverdenen!

Den nyfødte sanser og reagerer
Like etter fødselen begynner barnet ditt å søke inntrykk fra omgivelsene. Den lille ser og hører, kan feste blikket og følge ansiktet ditt når det er innen 25 centimeters avstand. Barnet kan også søke etter lyder med blikket eller ved å snu hodet etter lyden.

Allerede fra det er nyfødt, viser spebarnet at det foretrekker visse sanseinntrykk fremfor andre. Barnet vil for eksempel heller se på et mønster som ligner på et ansikt enn på andre mønstre. Det foretrekker også å lytte til menneskestemmer fremfor andre lyder, særlig når stemmen er lys og blid. Snart viser det lille spebarnet også at det kan skille mellom kjent og ukjent: Først kjenner det igjen mor på lukten, så på stemmen, og etter noen dager vil det også kjenne igjen ansiktet hennes.

Spebarnet oppfatter helhet og sammenheng
Nyfødte barn kan oppfatte helhet og sammenheng. En måte de viser dette på, er ved å «oversette» inntrykk fra en sans til en annen! Forbløffende nok viser et eksperiment at fire uker gamle spebarn kan gjenkjenne med blikket en spesiell smokk med gummiknotter som de tidligere bare har hatt i munnen.

Allerede tre dager etter fødselen kan den nyfødte etterligne uttrykk som å åpne munnen, strekke ut tungen og bevege fingrene. De kan også etterligne følelsesmessige uttrykk som glede, forskrekkelse og overraskelse.

Det ser ut til at små babyer oppfatter og reagerer på et følelsesspråk der rytme og bevegelse inngår. De beveger seg rytmisk til menneskestemmer, men for eksempel ikke til bankelyder. Derfor er spebarnet spesielt opptatt av og reagerer på små sanger, rytmisk vugging og bevegelse.

Sårbarhet
Det lille spebarnet ditt er også sårbart, og kan ennå ikke regulere sin egen tilstand. Det betyr at babyen i den første tiden ofte skifter mellom å sove og være våken, mellom å være rolig og å gråte. Barnet sover kort tid om gangen og lar seg lett overvelde av inntrykk når det er våkent. Barnet kan føle sult, være trett, ha syns- og hørselsinntrykk eller motta andre påvirkninger utenfra. Derfor trenger den nyfødte å bli beroliget og trøstet og bør skjermes fra overveldende inntrykk. For at barnet skal være tilfreds i denne perioden, bør ammingen også skje ofte.

Det er når barnet er rolig og våkent at det viser sine sansemessige evner. I de første ukene vil dette bare skje i korte perioder, ofte få minutter av gangen. Det er i løpet av disse minuttene man får øyekontakt og har små «samtaler» med barnet.

Dersom barnet er født for tidlig, eller på annen måte er umodent, er det enda mer vart for inntrykk. Det har større behov for følsom omsorg og beskyttelse fra sterke inntrykk. Det kan ta noen uker før barnet utvikler den sanseevne som normalt er til stede allerede ved fødselen.

Spebarn er forskjellige
Helt fra de er nyfødte, har spebarn forskjellige måter å regarere på. Noen finner tidlig sin egen rytme, sover uforstyrret, våkner langsomt og tåler ganske mye uro rundt seg uten å overveldes.

Andre våkner ved den minste lyd, begynner å gråte og trenger lang tid for å trøstes. Disse barna kan ofte komme inn i urolige rytmer. Når de først roer seg ved brystet, sovner de før de har spist seg mette og våkner derfor ekstra lett igjen. Slike spebarn trenger skjerming fra inntrykk og hjelp til å finne en roligere rytme.

Spebarn stiller altså forskjellige krav til sine foreldre. Derfor er det viktig for deg å forstå barnet og finne ut hva som er godt og riktig for nettopp ditt barn! Det enkelte spebarn byr på forskjellige utfordringer for sine foreldre og er derfor selv med på å prege det første samspillet.

Temperament
Gjennom hele spebarnsalderen vil barnet ditt ha sin egen, karakteristiske måte å reagere på. Det er dette vi kaller temperament. Vi skiller mellom flere sider ved et barns temperament: aktivitetsnivå, oppmerksomhetsspenn, tilpasningsevne og tilnærming/tilbaketrekning osv. Temperamentsforskjeller mellom barn finner vi helt fra spebarnsalderen. Samtidig vil utviklingen av barnets temperament påvirkes av samspill og følelsesmessig erfaring.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: