BabyLes for meg!

Les for meg!

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Babyverden 669 Sist oppdatert 28.01.05

De aller fleste barn liker å bli lest for eller å lese selv. Men har du tenkt på at det er viktig for barnets utvikling at det får et godt forhold til bøker? Nyere leseforskning viser at det hjelper å introdusere bøker tidlig. Og det finnes mye foreldre kan gjøre for å gi barnet glede av bøker og lesing.

Begynne tidlig
Så snart barnet begynner å vise interesse for verden omkring seg, kan det ha glede av å bla i bøker med klare farger og tydelige tegninger. Bøker for små barn kan gjerne være i tøy, plast eller vinyl. Slike bøker er lette å bla i, forholdsvis vanskelige å rive i stykker, og en kan lett tørke bort fingermerker og annet. Plasser bøkene på lett tilgjengelige steder, ved senga, i stua og på kjøkkenet. Har en mange bøker å velge i, bør det ikke ligge mer enn et par-tre fremme om gangen. Bytt heller ut bøkene etter hvert, da blir ikke barnet – eller de voksne – så fort lei av dem.

Lesing er gøy!
Høytlesing kan være mer enn å lese ordene som står i boken, og her har den voksne en viktig oppgave. Når barnet er mellom 0-2 år er det kanskje ikke så mye tekst i bøkene. Men desto artigere er det hvis det er noe å snakke om for både barn og voksen. Det kan godt være at et enkelt bilde av en hest kan sette i gang en lang fortelling. Og denne leken med fortellinger og ord kan være vel så bra som selve høytlesingen.

Det er viktig at barnet helt fra starten av forbinder bøker med noe gøy. Det kan derfor være lurt å plassere fine og kostbare bøker utenfor rekkevidden til små barn. Da slipper barnet å høre “ikke rør bøkene”, noe som kan få barnet til å assosiere bøker med noe negativt.

Barn bør ha tilgang til mange og forskjellig bøker. Det er derfor et godt alternativ å låne bøker på biblioteket. Der kan barnet også finne og prøve ut nye typer bøker.

Styrk barnets forståelse
Lesing handler også om å øke barnets forståelse av verden. En måte å knytte dette opp mot bøkene på, er å snakke om hva som skjer eller hva som kommer til å skje videre. Etter hvert som barnet blir eldre, er det gøy å stoppe opp mens dere leser og spørre: Hva skjedde i boken nå? Hvordan barnet tror det kommer til å gå og hva betyr det ordet.. Noen ganger kan det også være gøy for barnet å fortelle noen andre (mor, far eller søsken) hva dere har lest og hva det handlet om. Slik kan barnet få god trening i å fortelle en historie med egne ord.

Lesing gir gode rutiner
Lesingen kan også hjelpe til å skape gode rutiner ved hvile- eller leggetid. Ved å sette seg ned  med en bok barnet liker, skapes en trygg og god situasjon som barnet gleder seg til. Den gode stemningen boken skaper, kan overføres til leggesituasjonen. De gode rutinene hjelper også dersom barnet for eksempel er på besøk og skal overnatte på et ukjent sted, hos besteforeldre eller slektninger. Da kan en kjent bok være det som redder situasjonen.

Hjelper på leseevnen
Som nevnt setter mange barn pris på å bli lest høyt for fra de ganske små, og når barnet er 2-3 år er det tid for å etablere rutiner med faste, daglige høytlesingsstunder. Det er grunn til å tro at barn som blir lest for 10-15 minutter hver dag fra de er ca. to år gamle og fram til skolestart, vil ha et bedre grunnlag for leseopplæring enn barn som ikke blir lest for. Det er imidlertid aldri for sent å begynne, selv ikke etter skolestart.

Hvis barnet ikke vil
En skaper ikke leseglede ved å tvinge noen til å høre på. Hvis barnet ditt ikke er interessert i bli lest for, så la han eller henne få lov til å gjøre noe annet. Men ikke gi opp! Ta fram boken flere ganger og prøv å vekke barnets nysgjerrighet. Let etter tema du tror barnet vil like, og la lesestundene være korte i starten.

Her følger enda flere grunner til å lese for barnet:

· Vi har det gøy nå vi leser
· Vi får lyst til å lese mer
· Vi bli klokere
· Vi får mer å snakke om
· Bøkene setter ord på hvordan vi har det
· Språket vårt bli bedre
· Vi lærer å lytte
· Leseglede gir gode lesevaner
· Det blir lettere å skrive

Kilder: “Les for meg!” Hefte utgitt av Stiftelsen Dysleksiforskning og Fylkeslegen i Rogaland, 2001
Troll-i-ord, samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Stavanger kommune

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: