AnnonsørinnholdGobokenStart høytlesingen allerede fra fødselen

Start høytlesingen allerede fra fødselen

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Goboken 837

Det er aldri for tidlig å lese for barnet ditt. Les så ofte du kan og se barnets sinn åpne seg, ordforrådet vokse og evnen til å kommunisere bli bedre.

Barnet lar seg fengsle ved stemmen din, enten du forteller om dagligdagse hendelser eller finner på tøysehistorier. Det å lese sammen er en viktig metode for å utveksle språk. Fordi barnet ditt ennå ikke er i stand til å lese selv, er det du som må veilede barnet på oppdagelsesreisen inn i bøkenes verden. Det er opp til deg å levendegjøre innholdet i bøkene.

Kvalitetstid
Fra og med den første gangen en bok åpnes for barnet, ligger det et hav av utforsking og venter. Først lar barnet seg fascinere av lyden av stemmen din og av ansiktsuttrykkene dine, siden går dette over i en fascinasjon for historiene som utfolder seg.

En felles eventyrstund gir foreldre og barn muligheten til å konsentrere seg om teksten sammen – lese, peke, forklare og dele den samme opplevelsen. Eventyr-stunden kan også foregå uten ytre forstyrrelser, en kan stenge alt annet ute. I dagens hektiske samfunn er slike øyeblikk sjeldne og dyrebare

Skap lesglede
Tidlig erfaring med bøker har en varig effekt på barns holdninger til lesing. Ved  skape positive assosiasjoner til det å lese i tidlig alder, dannes grunnlaget for en kjærlighet til litteratur som varer livet ut.

Språkutvikling
I tillegg er høytlesing noe av det mest effektive du kan gjøre for å hjelpe barnet å utvikle gode språk- og leseferdigheter. Det finnes mye dokumentasjon som tilsier at også svært små barn har stor nytte av å bli lest for.

Resultater av forskning utført de siste tjue årene antyder også at måten du leser for barnet på, kan være vel så viktig som selve boken. Barns fremtidige leseferdigheter avhenger ikke bare av at de har tilgang på bøker, det er også avgjørende hvordan bøkene brukes.

Forstår og lærer mer enn vi tror
Videre spiller årene før skolepliktig alder en avgjørende rolle i barnets leseferdigheter på lang sikt. Tidligere trodde man at barn ikke var i stand til å lære å lese før ved skolestart i seksårsalderen. Nå er det imidlertid en kjent sak at svært små barn kan ha omfattende erfaring med lesing lenge før de begynner på skolen. Dette betyr svært mye for vår oppfatning av hvor mottakelige barn er for å lære å lese, både på hjemmebane og i skolesammenheng.

Det kan kanskje virke unaturlig å lese for barna før de kan snakke, men det er bevist gjennom forskning at små barn forstår mye mer enn de er i stand til å formidle med egne ord. Evnen til å forstå språk utvikles allerede fra barnet er syv måneder gammelt.

Høytlesning og lesefortståelse
En gjennomsnittlig treåring forstår nesten 70 prosent av det språket han eller hun kommer til å benytte i samtaler resten av livet. Det anslås at barn i førskolealder tilegner seg mellom seks og ti nye ord hver dag. Flere studier antyder at de som har positiv erfaring fra høytlesing som barn, lettere lærer å lese selv og har større forutsetninger for å gjøre det bra på skolen.

I en av de første undersøkelsene som påviste de langsiktige fordelene ved høytlesing, studerte man 128 barn fordelt på fire måleparametre: 1) se på bøker, 2) bli lest for fra en bok, 3) tegning eller fargelegging og 4) skriving. Resultatene viste at det å se på bøker var den aktiviteten flest barn var opptatt av, men at dette hadde liten betydning for utviklingen av leseferdighetene. Det viste seg derimot å være en klar sammenheng mellom det å bli lest for og barnas leseforståelse flere år senere.

Mange måter å lese på
Det finnes en rekke studier som tilsier at kvaliteten på lesestunden mellom barn og foreldre påvirker barns fremtidige leseferdigheter.  Det er utvilsomt slik at foreldre som engasjerer seg og deltar aktivt i lesingen, skaper det beste lesemiljøet, og at dette i neste omgang bidrar til at barnet blir flinkere til å lese selv.

Høytlesning med samtaler
En undersøkelse konkluderer med at god høytlesing åpner for samtaler som beveger seg lenger enn selve historien – som utvider historien og gjør den relevant for barnet. Undersøkelsen påviser som forventet at barn av foreldre som oppfordrer barnet til å delta i samtaler omkring bokens innhold, gjorde det betydelig bedre på leseferdighetstester enn de som ikke ble lest for på denne måten. Dette er en av flere studier som antyder at måten fortellingen leses på, kanskje er like viktig som selve fortellingen. Det å lese høyt for barnet ditt er bra. Å lese høyt på en bra måte er enda bedre.

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Liv Engen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: