Visste du at ett av 10 par sliter med å få barn på egenhånd? Ufrivillig barnløshet er vanligere enn kanskje mange tror. Gynekolog Terje Sørdal svarer på 10 kjappe spørsmål om infertilitet og IVF.

1. Hva betyr infertilitet?
Infertilitet betyr ufruktbarhet; manglende evne til å lage barn på egenhånd.

2. Hvor mange får en slik diagnose?
Ca 10 prosent av par i fruktbar alder vil oppleve problemer med å få barn på egenhånd.

3. Hvilken aldersgruppe har flest ufrivillige barnløse?
Det største antall infertile finner man i aldersgruppen 25 til 35 år.

Les også:

Ting vi ikke snakker om; infertilitet og barnløshet

Utredning og hva så?

10 ting du ikke sier til noen som sliter med å bli gravide

4. Hvordan har utviklingen i antall ufrivillig barnløse vært de siste ti årene?
Nøyaktig tall på hvor mange ufrivillig barnløse det var for 10 år siden
og hvor mange det er i dag, finnes det ikke sikre tall på. Det man derimot
vet er antall par som har fått prøverørsbehandling har økt fra ca 4000 til ca 6000 årlig i løpet av de siste 10 årene. Dette kan gjenspeile en økning i antall ufrivillig barnløse, men kan også være influert av flere tilbud og økt bevissthet om denne type behandling.

5. Vet man hvor mange som prøver assistert befruktning av de som er ufrivillig barnløse?
Det vet vi ikke noe sikkert om, men det finnes åpenbart fortsatt en del ufrivillig
barnløse par som ikke har kunnskap om at det fins behandlingsmetoder som kan være til hjelp i deres situasjon, eller som ikke blir henvist til slik behandling.

6. Hva vet vi om hvor vidt dette er førstevalget?
Noen par kan få hjelp ved enkel stimulering slik at kvinnen oppnår eggløsning, dette kalles ikke assistert befruktning. De fleste par som har problemer som går utover dette, vil velge assistert befruktning. Noen vil velge adopsjon i utgangspunktet, og noen vil velge adopsjon hvis de ikke får egne barn ved hjelp av assistert befruktning.

7. Hva er IVF?
IVF betyr befruktning i glass og er den vanligste metoden for assistert befruktning i Norge i dag. IVF-behandling består av fire hovedfaser:
1. Stimulering av kvinnens eggstokker
2. Egguthenting, befruktning og dyrking
3. Tilbakesetting av befruktet egg
4. Støttebehandling

ICSI, eller mikroinjeksjonsbehandling, er en tilleggsbehandling som brukes i ca 50% av alle tilfellene.

Les også:

– Jeg er imponert over hva vi får til!

Assistert befruktning: Stress minsker ikke sjansen

Alternativ medisin for å bli gravid?

8. Hvor mange lykkes med IVF etter første, andre og tredje forsøk?
Dette varierer veldig med kvinnens alder og årsak til barnløsheten. I 2006 resulterte 25,7 % av egguthentingene i Norge med et født barn. Det er også gjort studier på såkalt kumulativ graviditetsrate som ser på sannsynligheten for å ha lyktes etter tre forsøk. Her tallene omkring 70%. Statistisk sett vil da ca 50% ha barn hjemme etter to behandlinger.

9. Er det noen begrensninger på hvor mange barn man kan få med IVF?
De offentlige klinikkene setter ofte grensen ved fødte barn etter prøverørsbehandling, men dette kan variere noe mellom klinikkene. Noen velger deretter å ta søskenforsøk ved private klinikker. Private klinikker setter ingen grenser for hvor mange barn man kan få ved prøverørsbehandling.

10. Hva kan man gjøre selv for å øke sjansene for en vellykket kunstig befruktning?
Det å ha et sunt og variert kosthold, være i fysisk aktivitet, ikke røyke og tilstrebe en normal kroppsvekt er generelle, men gode tips. Ellers er det selvfølgelig viktig å følge behandlingsopplegget fra klinikken nøye. Et annet tips kan være å ikke øke stressnivået ved stadig å hente opplysninger om alle personlige meninger, slik man eksempelvis kan finne det i ulike fora på nett.

Svarene er utarbeidet av Terje Sørdal, gynekolog og spesialist på assistert befruktning ved fertilitetsklinikken ved Medicus i Trondheim.

Du kan lese mer om infertilitet og IVF på Medicus’ hjemmesider og du kan se videoer der ulike behandlinger forklares her.

Artikkelen ble først publisert i 2010

Hva synes du om artikkelen?  
DEL
Forrige artikkel“De skumle”
Neste artikkelEn deilig overraskelse!