Det blir ofte sagt at sjansen for graviditet er bedre om man stresser ned. Nå viser en stor samlestudie av suksessraten ved assistert befruktning at dette ikke er tilfellet.

Prosessen med assistert befruktning kan være svært belastende for et par.

– Forskning har vist at stressnivået for noen kan være på høyde med dødsfall i familien eller skilsmisse. Derfor har det blitt stilt spørsmål om stress kan påvirke sannsynligheten for å lykkes med assistert befruktning, sier Magnus Sørdal ved fertilitetsklinikken Medicus i Trondheim.

Stress reduserer ikke sjansen for å lykkes
Samlestudien er en såkalt metaanalyse – en gjennomgang av en rekke tidligere gjennomførte studier. I denne metaanalysen ble 14 tidligere studier med tilsammen 3583 infertilie kvinner analysert.  Den gledelige nyheten i forbindelse med denne studien, er at det ikke er grunn til å tro at stress reduserer sannsynligheten for å bli gravid.

Les mer om studien

– Kvaliteten på de fleste av studiene som er inkludert i denne metaanalysen karakteriseres som middels til høy, og basert på disse konkluderer de britiske og greske forskerne med at man kan være berolighet i forhold til at fertilitetsproblemer eller andre dramtiske hendelser som skjer i behandlingsperioden ikke reduserer sannsynligheten for å bli gravid, sier Sørdal.

Sørdal påpeker at en av svakhetene ved undersøkelsen er  at det bare har vært fokusert på graviditetsrate og ikke fødte barn.

– Emosjonelt stress er ikke positivt uansett
– Man vet derfor ikke hvordan stress under behandlingen påvirker utfallet av svangerskapet. Man skal heller ikke glemme at betydelig emosjonelt stress i seg selv ikke er positivt i forhold til livskvaliteten som sådan.

Også andre studier har sett på stress i forbindelse med behandling for barnløshet. En studie som kom i 2008 viste at stress knyttet til behandlingen var blant de viktigste årsakene til at par valgte å avbryte behandlingen.

– Andre studier har vist at en mild IVF-strategi kunne redusere antall avbrudd med mer enn 50 %. Man kan redusere stressnivået ved hjelp av medisinske og menneskelige virkemidler. Medisinske virkemidler innebærer milde, korte og enkle stimuleringsprotokoller.  Menneskelige virkemidler innebærer  høy tilgjengelighet og personlig og individuell oppfølging, sier Sørdal.

Vil du vite mer om assistert befruktning? 

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?