PrøverKosthold og livsstilFarlig fett før fødsel

Farlig fett før fødsel

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Karine Næss Frafjord 6194 Sist oppdatert 21.02.11

En del kvinner føder større barn enn det som er naturlig for dem. Det utgjør en helserisiko både for mor og barn. Det er beregnet at 1000-1500 keisersnitt som er knyttet til fedme og usunn livsstil hos mor kunne vært unngått, mener professor Tore Henriksen. Men det er ikke for sent å endre livsstil!

Mer enn hvert sjette barn som fødes i Norge i dag veier over fire kilo. Det fødes for mange barn  som veier over 4500 gram ved fødselen. Særlig er barn over 4500 gram forbundet med økende risiko for at barnet får fødselsskader og må oftere forløses med keisersnitt. Og disse barna er ofte født av overvektige mødre.

– Vår moderne og ofte dårlige livsstil påvirker også svangerskap og fødsel. Vi har lenge fokusert på viktigheten av sunt kosthold og fysisk aktivitet under svangerskapet. Men nå må vi i mye større grad også rette fokus på hvordan kvinner lever før de blir gravide, sier professor Tore Henriksen ved Kvinneklinikken på Rikshospitalet i Oslo.

Han oppfordrer kvinner til å være normalvektige når de blir gravide, ikke for tynne og ikke for tykke!

Unødige keisersnitt
Om lag 16 prosent av alle fødslene i Norge skjer ved keisersnitt. Rundt 8500 barn fødes på denne måten. Dette tallet var i mange år økende, men har nå heldigvis stabilisert seg.
– Beregninger tyder på at 1000- 1500 av disse keisersnittene kunne vært unngått hvis vi ikke hadde hatt så høy prosent store barn.
Den viktigste årsak til store barn er overvekt og diabetes hos mor, som igjen føres tilbake til vår livsstil. Disse keisersnittene kunne med andre ord vært unngått hvis det hadde vært mindre overvekt og fedme hos unge kvinner, sier professor Tore Henriksen.

– Keisersnitt er ikke en enkel løsning. Det innebærer også en risiko, og risikoen ved kirurgiske inngrep øker i takt med pasientens kroppsvekt. Det er slett ikke ønskelig at overvektige må gjennomføre keisersnitt, sier han.

Tall fra Medisinsk fødselsregister viser at to av ti kvinner som får utført keisersnitt opplever komplikasjoner i forbindelse med inngrepet. Forskere mener imidlertid at tallet kan være enda høyere fordi undersøkelsen ikke omfatter komplikasjoner som er oppstått etter at kvinnen er utskrevet fra sykehuset eller ved eventuelle senere svangerskap.
– Dessuten vet vi nå at et tidligere keisersnitt kan komplisere neste fødsel selv om også denne skjer med keisersnitt, legger Henriksen til.

Alvorlige komplikasjoner
Anbefalt vektøkning under et svangerskap er rundt 12 kilo. Kvinner som legger på seg for mye under svangerskapet (over 18-20 kilo) har det vanskeligeligere med å komme tilbake til normalvekt etter fødselen, viser en undersøkelse. Disse mødrene forblir lettere overvektige med den risiko det medfører for egen helse på sikt. Nyere norsk forskning peker i samme retning, sier professor Henriksen.

– Startvekten når kvinnen blir gravid er viktig. Dessuten bør kvinnen være i god form før graviditeten. Da orker hun mer og kommer seg enklere gjennom svangerskapet. Mye tyder på at fødselen også forløper lettere.

Overvektige gravide risikerer å få svangerskapsdiabetes, som kan føre til store barn. Disse barna synes å ha større risiko for selv å få diabetes og overvekt senere i livet. Vi ser også noe økt risiko for fosterdød når mor er betydelig overvektig, sier Henriksen.
Kvinner i den øverste vektgruppen får også lettere høyt blodtrykk og svangerskapsforgiftning. Ved overvekt blir eventuelle bekkenløsnings-symptomer verre som følge av kroppstyngden.

Henriksen peker videre på at det ofte ses komplikasjoner under selve fødselen når barnet er stort, særlig over 4500-4700 gram.
– Store barn fører oftere til større rifter i underlivet. I verste fall kan det gi langvarige plager. I tillegg kan kvinner som føder store barn miste mye blod. Dermed kan hun bli svært slapp og komme seg sent etter fødselen. På den måten risikerer hun å få deler av barseltiden ødelagt, sier professor Henriksen.

– Enkelte store barn får nerveskader i skulderen ved fødselen. Det kommer av at de ofte er brede over skuldrene, og at skulderen henger igjen etter at hodet er født. Enkelte av disse skadene blir varige, men det er heldigvis sjelden. Vi ser også at mange av de største barna trenger hjelp umiddelbart etter de er født. De er ofte slappe og har lavt blodsukker, sier Henriksen.

Ikke for sent!
Men det er ennå ikke for sent for overvektige å endre livsstil. Bevisst forhold til vekt gjennom å bevege seg og spise sunt er viktig, spesielt for kvinner som skal føre neste generasjon videre.
- Vi anbefaler alle å trene. Aller helst vil vi at kvinner skal være fysisk aktive før de blir gravide. Nye funn fra Rikshospitalet tyder på at kvinner som trener mer enn en time i uken før de blir gravide reduserer sjansen for å få store barn betraktelig. Og de som ikke trener i det hele tatt har mellom to og tre ganger så stor sjanse for å få babyer over 4200 gram. Det er likevel aldri for sent å endre livsstil, selv midt i graviditeten. Men dersom man ønsker å begynne å trene bør man gjøre det i samråd med sin lege.

Tore Henriksen er samtidig opptatt av at gravide ikke bør drive aktiv slanking når de er gravide.

– Med god oppfølging kan vektøkningen holdes under kontroll.

Det er heller ikke tilrådelig å være undervektig før og under svangerskapet. Det beste er å være midt på treet.
– Dessuten må vi akseptere en del variasjon i vekten. Ingen er jo like, avslutter professor Tore Henriksen.

(Kilder: Folkehelseinstituttet, Tidsskriftet for den norske legeforening, Dagsavisen)

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: