Småbarn påvirker samlivet – sexlivet inkludert – både før og etter fødselen. Brått kommer økt ansvar og alvor inn i livet, og lykkefølelse over det som er i vente. Mer tid sammen og mindre dyrking av egne fritidsaktiviteter hører med. Vær oppmerksom på din egen identitet. Du skal fylle rollen som far, men fortsatt være mannen som kvinnen din ble glad i.

Sist oppdatert: 21. mars 2006

Én ting følger med den nye situasjonen enten du har jobbet hardt for graviditeten eller forsøkt å unngå den: En følelse av økt alvor og ansvar i livet. I anmarsj er noen som du vil ofre liv, helse og det meste annet for. Uansett hvilket forhold du har til moren, er det dere to som blir foreldre sammen.
Sveiser sammen
Det første som slår mange menn er hvordan de skal klare den nye livssituasjonen praktisk og økonomisk. Til det er å si at det går greit for de fleste. Dere er to som skal få til dette. Dette faktum sveiser mange nærmere sammen. Følelsene for hverandre kan bli sterkere og mer intense, og gi dere en forsmak på et lykkelig familieliv.
Gravide må stumpe røyken og droppe alkoholen. Fest og uteliv blir da mindre interessant. Legg om vanene og la henne ikke sitte hjemme alene hver fredag og lørdag. Bruk heller tiden sammen på forberedelser som klargjøring av barnerom eller -krok, innkjøp, samtaler med erfarne foreldre osv. Ta gjerne noen utflukter og gjør ting sammen som kan bli vanskeligere å få til med en tredjemann på lasset.
Still opp
De største forandringene i samlivet kommer etter fødselen – når dere er blitt familie. Men etter hvert som mors mage vokser, er det naturlig at du tar de tunge løftene og hjelper henne gjennom svangerskapet. Ikke alle mødre blomstrer og opplever graviditeten som lett. Det kan være hardt og tungt arbeid. Mangel på søvn fordi magen er i veien er et eksempel på noe som tapper mor for krefter. Still opp, hjelp til med å finne praktiske løsninger, fortell henne hvor flott hun er, og trøst når det blir mer slit enn glede.
Slutt på sex?
Etter hvert som magen vokser, får noen menn problemer med at det er en tredjemann med i bildet. Andre opplever sin gravide kvinne som enda mer spennende. Med slitne foreldre kan sexlivet gå tråere. Husk at dette gjelder en avgrenset fase av livet. Og at dere kan tilfredsstille hverandres behov for nærhet ved mer enn samleie. Ta på hverandre, dusj sammen og ha god hudkontakt.
Sexlivet er en viktig del av samlivet. Legg et løp for å komme gradvis i gang igjen etter fødselen. Press hjelper aldri. Flørting og erting, vise romslighet og omsorg, gjøre hyggelige ting sammen, gi henne blomster, sjekk henne opp – bruk oppskrifter som har virket tidligere. Husk at dere ikke behøver å vente til kvelden kommer og begge er for utslitte. Kanskje kan du la henne ta initiativet også?
Snakk sammen om sexlivet
  • Hvilket behov har hver av dere for sex?
  • Er behovene like eller ulike, og går det an å nærme seg partnerens behov?
  • Hva tenner dere på?
  • Hva er vanskelig?
  • Hvilke drømmer og fantasier har hver av dere for sexlivet?
  • Hvordan skal dere komme i gang igjen?

Forventninger i forandring
Som om ikke forandringene ved overgangen fra par til familie er nok, så forandrer også forventningene vi har til hverandre seg. Forventninger kan være avgjørende for hvordan vi opplever omverdenen inkludert foreldreskapet og situasjoner i samlivet. Fordi dere som par har forskjellig oppvekst og bakgrunn, så vil dere også ha forskjellige forventninger. Én og samme situasjon kan fremkalle vidt forskjellige reaksjoner hos hver av dere. Mange gnisninger oppstår fordi vi ikke forteller hverandre om våre egne forventninger generelt og i hverdagslige situasjoner.

Sett av tid til å finne ut av hverandres forventninger

  • Hvilke forventninger har dere til hverandre som foreldre og kjærester?
  • Fortell hverandre om forventninger dere ikke kan eller ønsker å innfri.
  • Snakk om forventninger til hverdagen. Hvordan kan den håndteres?
  • Fortell hva du trenger mest av alt nå – og spør henne om det samme.

Tids- og arbeidsdeling
Familietid kommer nå inn i livene deres som et element som vil vokse på bekostning av partid og individuell tid. Prisen kan bli høy dersom familietid blir enerådende.

Partid kan bety at dere reiser bort og lar barnevakter overta. Mye kontakt og fellesskap kan imidlertid skapes ved enklere aktiviteter. Ta initiativ til samtale om hvordan hver av dere har det og ikke bare om rutiner og planlegging. Slå av TV-en og snakk sammen i stedet. Legg dere sammen i sengen av og til når barnet sover. Andre huslige aktiviteter kan godt vente.
Behovet for å disponere tid for seg selv varierer fra person til person. Den som er hjemme med barnet, vil kanskje ha større behov for å komme seg ut enn den som henter impulser utenfor hjemmet. Men pass på identiteten din selv om du nå må gjøre mye annerledes. Det er en grunn til at hun liker deg som den mannen du er. Kom deg derfor ut en gang i blant for å samle krefter, hente impulser og bare være mann.

Snakk sammen om tidsdeling og om delingen av arbeidsoppgaver i hjemmet. Uenighet om arbeidsdeling er en velkjent kilde til konflikt. En klassisk situasjon er når mor er hjemme og du jobber. Begge forventer at den andre skal ha krefter til stellet hjemmet, mens begge er for slitne. Så kreves det for mye innsats av den andre, og konflikter bygger seg opp.

Time-out

Konflikter kan ta av i feil retning – samtaler slutter å være konstruktive og ender i beskyldninger og munnhuggeri. Da er det lov til å be om time-out. Regelen gir begge rett til å kunne stanse en diskusjon umiddelbart ved å be om time-out. Den som ber om en slik pause, har ansvaret for å følge opp temaet innen rimelig tid.

Sett av tid til god kommunikasjon!
Selv om dere har det fint nå, er kommunikasjon nøkkelen til et fortsatt godt forhold når dere går fra par til familie. Et samlivskurs ut fra «føre var prinsippet» er en god investering. «Godt samliv!» er et sånt kurs. Det får dere gratis fra helsestasjonen i mange kommuner.

Hva synes du om artikkelen?