Økonomi, rettigheter og stønaderForeldrepenger: Dette er nytt fra 1. juli 2018

Foreldrepenger: Dette er nytt fra 1. juli 2018

Mor og far har nå hver sin periode av permisjonen på 15 uker. Fellesperioden kan deles slik familien selv ønsker. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Maren Eriksen og Janet Molde Hollund 22859 Sist oppdatert 03.07.18
Stortinget har vedtatt endringer i foreldrepengeordningen fra 1. juli 2018. Her er de nye reglene.

Økt mødre- og fedrekvote

De som har rett på foreldrepenger får foreldrepenger tilsvarende full lønn i 49 uker, eller 80 prosent lønn i 59 uker. Har du fått barn 1. juli 2018 eller senere gjelder nå nye regler for fordelingen av mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode.

Både mødre- og fedrekvoten har økt fra 10 til 15 uker. Den samlede stønadsperioden utvides ikke, noe som betyr at utvidelse av kvotene tas av fellesperioden. Det gjør at det er enten 16 eller 26 uker igjen av fellesperioden, avhengig om dere velger 100 prosent eller 80 prosent lønn i foreldrepengeperioden. Disse 16/26 ukene kan dere fordele fritt mellom far og mor etter eget ønske.

Nytt forslag på høring:
Regjeringen har også sendt et forslag på høring om å utvide kvotene for de som velger 80 prosent dekning og en lengre stønadsperiode. I praksis vil det si at det blir 19 uker til mor, 19 uker til far og en fellesperiode på 18 uker. Men dette er ennå bare et høringsforslag, og det er ikke satt noen frister for veien videre.

Flerlingfødsler og samtidig adopsjon av flere barn

Får dere tvillinger eller adopterer to barn samtidig, vil dere nå få mer tid sammen med barna. Foreldrene gis 17 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad, og 21 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Det er her fellesperioden som utvides.

Får dere trillinger eller adopterer tre barn eller flere samtidig, får foreldrene 46 uker ekstra ved 100 prosent dekningsgrad og 56 uker ekstra ved 80 prosent dekningsgrad. Også her er det fellesperioden som utvides.

Fleksibel kontantstøtte

Fra 1. august blir det innført fleksibel kontantstøtte. Foreldre som velger å ikke ha barnet i barnehage, får 100 prosent kontantstøtte. Men foreldre kan også å la barnet gå deltid i barnehagen. De kan da motta 20, 40, 60 eller 80 prosent kontantstøtte, alt etter hvor mange timer opphold i barnehagen som er avtalt.

Foreldre vil få 80 prosent av full kontantstøtte dersom det er avtalt til og med åtte timer opphold i barnehagen per uke, dersom det er avtalt opptil 16 timer i uken får de 60 prosent og så videre.

Kontantstøtteordningen gjelder for barn som er mellom ett og to år gamle, og full sats er 7500 kroner i måneden per barn.

Kilder: Regjeringen.no og Nav.no

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: