Etter at regjeringen kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker tar fedre mindre permisjon. Nå vurderes det å øke fedrekvoten igjen og gjøre om på søknadsprosessen på NAV for å få fedre til å være lenger hjemme med babyen. Et steg i riktig retning? Hva synes du?

Statistikk fra NAV viser at far tar ut fedrekvoten, og sjelden mer. Da fedrekvoten økte, tok far mer permisjon, og da den ble kuttet tok han mindre. Høyresiden har argumentert for større valgfrihet for familien, men i praksis viser det seg at hvis familien får velge, er det mor som er hjemme.

I et debattinnlegg på Aftenposten argumenteres det med at skjemaene på NAV ikke oppfordrer til likestilling fordi mor i praksis må gi bort permisjonsuker til far, i stedet for som politikerne hevder at foreldrene kan dele resterende uker mellom seg. Ville foreldre valgt annerledes om NAV automatisk hadde foreslått å fordele permisjonen likt? Ja, er konklusjonen i et forskningsprosjekt.

Hva mener du? Regelverk, skjemaer og kvoter er bra og nyttig, men hvis du kunne bestemme – hvordan ville permisjonen vært? Og hva mener partneren din? (Be gjerne din kjære om å svare også)

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?