Forskerne har konkludert: Tidlig barnehagestart er ikke skadelig. Likevel er foreldrene uenige – og usikre. Er barnehagen like god som foreldrenes favn?
Hva mener du?

Sist oppdatert: 25. oktober 2011

Trude Mostue skapte vekselvis applaus og furore blant norske foreldre da hun i helgens Dagbladet sa at hun mener det er en ukultur å sende ettåringer i barnehage. 

– Kvinner har pupper og det er naturlig at vi er hjemme med dem lengst. Barn skal vokse opp med mamma og pappa, og det krever prioriteringer, mener Mostue.

Mødre er enige
Dyrlegen fra Bygdøy har møtt motstand både fra politikere, førskolelærere og småbarnsmødre, og er kritisert for å stå i veien for likestillingen og påføre dårlig samvittighet hos foreldre som går ut i jobb etter ett år.

Hege med de to barna sine.

Allikevel er det mange som deler Mostues syn. En av dem som er tvilende til at barnehager er best for små barn, er tobarnsmoren Hege.

– Gammeldags som jeg er i mange ting, så er jeg faktisk enig med henne i det utsagnet. Jeg har ikke valgt å sette to barn til verden for å sette de bort, men tatt 2-3 år hjemme med dem. De er tross alt bare små én gang. Dette er bevisste valg jeg og min mann har tatt i felleskap.

Tobarnsmoren Janne, som er medlem på Familieverden og Babyverdens diskusjonsforum deler også Mostues syn.

– Jeg mener at ungene har det best med få omsorgspersoner som de har mulighet til å knytte nære bånd til de 2-3 første årene, mener hun.

– I en barnehage er det ofte mange omsorgspersoner som barnet må forholde seg til. Vi valgte selv å vente med å sende barna i barnehage til de var 2,5 og 3 år gamle. Frem til de begynte i barnehage hadde de vært hos en helt fantastisk dagmamma som de forgudet.  

Professor Lars Smith.

Professor: – For lite vekt på tilknytning
Men Janne og Hege og deres til sammen fire barn utgjør unntaket i det moderne Norge. Nesten 80 prosent av norske ettåringer går i dag i barnehage, i følge Statistisk sentralbyrå. I takt med at barnehagedekningen blant småbarn har økt, har også debatten pågått. Professor i psykologi Lars Smith ved Universitetet i Oslo er kritisk til å sende små barn i barnehagen.

– I norske barnehager legges det for liten vekt på barnas behov for tilknytning, hevdet han i et intervju med forskningsmagasinet Apollon i 2009.
Smith etterlyste den gang større forskning på små barns situasjon i barnehagen.

– Om mor eller far er hjemme og ønsker det, er jeg ikke i tvil om at det er best for de minste barna. Men om en mor går på veggen fordi hun kjeder seg, om hun lider av depresjon, om det sågar er snakk om mishandling eller vanskjøtsel, stiller det seg annerledes. Man kan ikke si at barn ikke skal begynne i barnehagen når de er ett år. Barn er dessuten ulike, noen er sårbare, andre mer robuste.

Forskere: – Uproblematisk for de fleste
I august i år ble imidlertid Folkehelseinstituttets store barnehageundersøkelse publisert. Resultatet er klart: 

– For barn flest er det ikke holdepunkter ut fra våre funn for å si at det er skadelig å begynne i barnehage ved 12 måneder, sier forsker og spesialist i klinisk psykologi Synnøve Schjølberg.

Forskerne har undersøkt flere tusen norske barnehagebarn mellom 2001 og 2010, og sett på hvordan språk og psykisk fungering er hos fem år gamle barnehagebarn.

– Funnene tyder heller ikke på at barn flest som har vært hjemme hele perioden fram til 18 måneder er bedre rustet enn barn som passes av andre i den samme perioden, sier Schjølberg.

Problemer hos noen få
Noen få av faktorene som beskriver barnepassforløp viser imidlertid en svak sammenheng med språkrelaterte vansker og atferdsvansker, spesielt hos gutter. De forskjellene som avdekkes er så små at de neppe er viktige i behandlingssammenheng.

– Muligens kan forskjellene skyldes at noen barn er spesielt sårbare for tidspunktet for start i pass utenfor hjemmet eller for antallet timer de tilbringer borte. Andre forklaringer kan finnes i kvaliteten på omsorgstilbudene, sier Schjølberg.

– Disse forholdene ønsker vi å forske videre på. Debatten rundt barnehager bør nyanseres og fokusere på hva som er bra eller uheldig for hvilke barn, sier hun.

– Ønsker aksept for mitt valg
Knappe to måneder etter at forskningsresultatene ble publisert, har altså dyrlege Trude Mostue kastet bensin på bålet igjen med sine meninger. Temaet har vært heftig debattert blant annet på Familieverden og Babyverdens diskusjonsforum. Selv mener hjemmemamma Hege at man blir møtt med flest fordommer dersom man ikke sender småbarna i barnehage i dag.

– Jeg blir ofte møtt med kommentarer om 70-tallet og kvinner på kjøkkenet. “Hvorfor vil du ikke ha karriere?” spør folk. Det håper jeg å kunne få enda, men jeg er bare i starten av 30-årene og har enda god tid. Uansett hva folk sier og mener så vet jeg innerst inne at vi har tatt rett valg. Jeg har to veldig snille og harmoniske unger som jeg elsker å tilbringe tid sammen med.

RESULTATER FRA BARNEHAGEUNDERSØKELSEN

 1. Den største andelen av barn som passes utenfor hjemmet i perioden før de er 18 måneder er i barnehage. Ser vi kun på årene 2008 og 2009, finner vi at 59 % av barna på 18 måneder går i barnehage, mens 15 % er hos dagmamma/i familiebarnehage.


2. Antall timer barna er i barnepass utenfor hjemmet når de er 18 måneder øker. 
Gjennomsnittlig antall timer barna passes av andre endres fra 27 timer for barna som var 18 måneder mellom 2001 og 2003 til 31 timer for dem som var 18 måneder mellom 2007 og 2009.

3. Vel halvparten av 5-åringene går i kommunal barnehage. 

4. Valg av barnepassordning henger sammen med lengden på mødrenes utdanning. 
Mødre med kort utdanning er I større grad hjemme lenger med barna sine enn mødre med høy utdanning.

5. Barnets alder ved oppstart av passordning utenfor hjemmet varierer med foreldrenes språkbakgrunn.
74 prosent av barn med to norskspråklige foreldre passes utenfor hjemmet når de er 18 måneder, mot 65 prosent av barna i familier der ingen av foreldrene har norsk som morsmål.

6. Det er en liten sammenheng mellom språkrelaterte vansker ved 5 år og barnepassforløp fram til 18 måneders alder. .

7. Det er en liten sammenheng mellom atferdsvansker ved 5 år og barnepassforløp fram til 18 måneders alder. 

8. Det er en liten sammenheng mellom atferdsvansker ved 5 år og det å være i pass utenfor hjemmet i mer enn 40 timer i uken. 

 9. Det er ingen sammenheng mellom emosjonelle problemer ved 5 år og barnepassforløp.

10. Mange barn har dokumenterte utviklingsvansker, eller øket risiko for å utvikle slike, allerede fra første leveår.

Kilde: Folkehelseinstituttets Barnehageundersøkelse


Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelTidlig mens gir bekkenløsning?
Neste artikkelSpontanabort – hvorfor hysj, hysj?
DEL