Skal barn tvinges i barnehagen mot foreldrenes vilje? I Danmark åpnes det opp for å bruke tvang i noen familier.
 

Sist oppdatert: 25. oktober 2010

Det er som en del av den ferske ”gettoplanen” at barnehagetvang blir foreslått innført. Et flertall av de danske partiene mener det er riktig å tvinge barn fra innvandrerfamilier til å gå i barnehagen dersom de snakker dårlig dansk. Familier som ikke leverer barnet i barnehagen, kan bli trukket i sosiale ytelser.
Dette er ett av virkemidlene for å forbedre integrasjonen av barn fra innvandrerfamilier.

– Nødvendig med tvang
– Hvis barnas normale utvikling er i fare, herunder språkutviklingen deres, er det nødvendig at kommunene kan tvinge foreldrene til å ha barna i barnehage,  sier Mette Frederiksen, talskvinne for Socialdemokraterne, til dansk tv2.

Hun legger til at ideelt sett bør en gripe inn tidlig, og at å vente til etter fylte 3 år, er for sent. Men selv om forslaget nå ser ut til å få bred støtte blant partiene i Danmark, er ikke alle enige om eventuelle sanksjoner. Å trekke i sosiale ytelser for dem som ikke leverer barnet i barnehagen, vil verken Socialdemokraterne eller Socialistisk Folkeparti.

Om gettoplanen i Danmark
Legges frem 26. oktober, hovedtrekkene ble lagt frem tidligere i høst. 29 utvalgte boligområder med stor tetthet av sosiale problemer skal forbedres. I planene ligger alt fra rivning av bygninger til språkopplæring. Planen skulle egentlig være klar for flere uker siden, men ble utsatt på grunn av uenighet innad i regjeringen, og juridiske undersøkelser for å sikre seg at ikke noe er diskriminerende. Meningsmålinger har vist at danskene ser veldig alvorlig på gettoproblemene i landet. I en ny måling svarte 88 prosent at de helt eller delvis var enige i at forholdene i sosiale gettoer i større danske byer er et alvorlig samfunnsproblem.

 

Uenige om «straff»
– Å  straffe foreldrene økonomisk løser ikke sosiale problemer. I stedet skal kommunene kunne opprette en sosialsak dersom man vurderer det slik at barnet er i fare og kan ha godt av å komme i institusjon(barnehage), sier Mette Frederiksen.

Hva sier politikerne i Norge?
Også her i Norge har det tidvis vært politikere som har tatt til orde for å kutte i ytelser for innvandrere. Frps innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen gikk i sommer ut og sa at bare foreldre med norsk statsborgerskap burde få kontantstøtte. Partiet er en ivrig tilhenger av kontantstøtten, en ordning Frp mener gir valgfrihet. De er imidlertid ikke like positive til kontantstøtte til innvandrerfamilier:

– Den samme valgfriheten fungerer dårlig i forhold til innvandrere. Den bidrar til at kvinner i større grad kan være hjemme og ikke sender barna i barnehagen. De kan selv unngå arbeidsmarkedet, som er vår viktigste arena for integrering, sa Per-Willy Amundsen til VG Nett.

Høyre og KrF: – Vi er ikke for tvang

Høyres familiepolitiske talskvinne Linda Hofstad Helleland deler ikke Amundsens syn:

– I Høyre ønsker vi å gi  familiene så mye valgfrihet som mulig, slik at de kan leve sine liv slik det passer det best. Dette prinsippet skal også gjelde innvandrerfamilier. Vi er ikke for å tvinge barn eller foreldre til å benytte omsorgstilbud de ikke ønsker. Men vi er for å stimulere barn av innvandrere til barnehage, og gjøre barnehagen billigere mot at blant annet mor tar norskkurs, går ut i jobb osv, sier Hofstad Helleland til Babyverden.

Heller ikke KrF er for tvang. Innvandringspolitisk talsmann Geir J. Bekkevold kommenterer barnehagetvang slik:

– Du kan være trygg på at Krf ikke vil tvinge noen barn i barnehage. Det er familien selv som har ansvaret for å sørge for hvordan barnet skal lære seg språk. Kravet til språkopplæring er viktig – gjennom god språkopplæring klarer man å knekke mange av de vanskelige kodene i det norske samfunnet, men å tvinge barn i barnehage er ikke nødvendigvis veien og gå – og barnehage er ikke alltid best for alle. Frivillighet og det å stole på foreldres evne til å ha omsorg for også denne viktige siden av barns læring, er Krf sin politikk.

– Vil ikke frata innvandrere kontantstøtten

KrF ønsker heller ikke å ta fra noen kontantstøtten, slik Frps Amundsen har uttalt.

– Krf vil heller etablere flere prosjekter med kombinasjon av barnepass og norskopplæring uten at kontantstøtten blir fratatt deltakerne, og gjøre det mulig å tilby grupper med språkutfordringer gratis barnehageopphold i barnehagens kjernetid, sier Geir J. Bekkevold.

Foto: (C)DorianGray/Istockphoto

Hva mener du om saken? Er det greit å innføre barnehagetvang for noen barn, slik det nå foreslås i Danmark? Stem nedenfor!

Du kan også diskutere saken på vårt diskusjonsforum!

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelHvordan unnfange en sønn?
Neste artikkelFem tips for å roe babyen
DEL