Onsdag skrev Folkehelseinstituttet at flere i sommer hadde blitt smittet med malaria i Hellas og Kypros. Babyverden har spurt hva det vil bety for gravide og små barn som har planlagt reise til disse områdene.

Sist oppdatert: 28. september 2017

Malaria er en febersykdom som forårsakes av Plasmoduim-parasitten som overføres fra person til person gjennom bitt av infisert mygg av Anopheles-arten. Etter rundt 40 år uten malaria i Europa, dukket sykdommen i sommer opp i Hellas og Kypros. Det er snakk om få tilfeller, og ingen av de syke er norske.

Folkehelseinsituttet skriver: ”Malariasituasjonen i de to landene gir ikke grunnlag til å anbefale bruk av forebyggende medikamenter, og det er heller ikke grunnlag for å fraråde reise til de aktuelle områdene”. De anbefaler nøye myggstikkbeskyttelse til reisende.

– Risikoen for malariasmitte hos reisende til de aktuelle områdene i Hellas og Kypros anses som liten, og foreløpig er det usikkert om de rapporterte tilfellene fra Hellas og Kypros innebærer at malaria igjen vil bli etablert i disse områdene, sier Emily MacDonald, seniorrådgiver ved Folkehelseinstuttet på deres nettsider.

Trygt også for gravide?

Men gravide frarådes vanligvis å reise til malaria-områder.

– Ja, det er et godt poeng. Vanligvis anbefaler vi ikke at gravide reiser til malarialand, men foreløpig er det veldig lite utbrudd her, så vi vil ikke gå ut med en generell anbefaling om at gravide ikke bør reise til de aktuelle områdene, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelseinsituttet.

Han forklarer hvorfor gravide ikke bør reise til malariaområder:

– Gravide utsetter seg for særlig risiko ved å reise til malariaområder. De mest effektive forebyggende medisinene, som av og til kan være aktuelt å bruke, bør ikke brukes av gravide i første trimester. Dessuten ser gravide ut til å bli oftere stukket av mygg. Gravide kan alvorlig sykdom hvis de får malaria. De mer alvorlige formene av malaria, falciparum-malaria, kan i tillegg hos gravide resultere i abort eller prematur fødsel, forklarer Blystad.

Små barn frarådes ikke på samme måte å reise til malaria-land, men må naturligvis passes ekstra godt på for å unngå myggstikk.

Han legger til at typen malaria som menneskene i Hellas og Kypros er smittet med (vivax-malaria) ikke er den farligste typen.

– Men det er overraskende at malaria igjen dukker opp i Sør-Europa etter 40 år. Det betyr at vi i Europa må begynne å tenke på malaria, og det gjør vi normalt ikke, sier Blystad.

Trygt å reise til områdene neste sommer?

Mange har allerede bestilt neste års sommerferie, eller vurderer å reise til Hellas eller Kypros. Bør man unngå reisemålene?

– Jeg vil ikke fraråde å reise til Hellas eller Kypros på grunn av malariafaren. Vi vet ikke om dette er noe som forblir på dette nivået eller øker – det er for tidlig å si. Men jeg synes ikke man trenger å unngå reisemålene slik det er nå, sier Blystad.

Fem tilfeller i Hellas, tre på Kypros
Siden mai i år er det rapportert om fem tilfeller av myggoverført malaria i Hellas (vest- og sentral-Hellas). Hellas ble erklært malariafritt i 1974, men siden 2009 har det vært rapportert sporadiske tilfeller av malariasmitte i landet.

Tre turister som hadde besøkt nordlige Kypros er også rapportert smittet av malaria. Det er de første tilfellene siden Kypros ble erklært malariafritt i 1967.

Reiseråd fra Folkehelseinstituttet:

I Hellas og på Kypros er myggsesongen fra mai til oktober. Her er malaria-rådene fra Folkehelseinstituttet:

  • Opphold deg minst mulig ubeskyttet utendørs etter solnedgang.
  • Beskytt kroppen med klær som dekker godt etter solnedgang, og spray dem gjerne med insektsspray.
  • Bruk myggmidler på huden når du er ute.
  • Bruk impregnerte myggnett eller myggtett stoff over seng, vogn og lekegrind til små barn.
  • Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie. Spray eventuelt rommet med insektsspray et par timer før leggetid.

Ved mistanke om smitte:
Har du nylig besøkt Hellas eller Kypros og hatt feber og nedsatt almenntilstand hvor det ikke foreligger noen annen årsak under oppholdet eller etter hjemreise? Da anbefaler Folkehelseinstituttet at du oppsøker lege for eventuell undersøkelse.

Fakta om malaria:

  • Det finnes fire typer parasitter som kan gi malaria-sykdom hos mennesker. Infeksjon med P- falciparum kan gi alvorlig sykdom, mens de andre tre kan gi kraftige symptomer, men er veldig sjelden livstruende.
  • De vanligste symptomene ved malaria er svingende feber med frostanfall og svettetokter, og påvirket allmenntilstand.
  • Malaria behandles med antimalaria-medikamenter.

Kilde: Folkehelseinsituttet

Hva synes du om artikkelen?