Nylig blusset debatten opp på ny, etter at en kvinne som mistet barnet sitt 11 dager over termin ble intervjuet av NRK Buskerud. Det fikk Norsk gynekologisk forening til å sende ut en pressemelding.

Sist oppdatert: 11. desember 2009

– Som i tidligere lignende debatter kommer det frem en del feilaktige påstander i NRK-innslaget som bidrar til å skape unødvendig angst og uro hos gravide kvinner, heter det i pressemeldingen.

Babyverden ber om et intervju med lederen for kvalitetsutvalget i foreningen, Kåre Augensen. Han mener overtidsdebatten og ulik praksis om igangsetting skaper unødig bekymring hos de gravide. I dag har Sykehuset i Lillehammer og St. Olavs hospital i Trondheim egne retningslinjer for igangsetting av overtidige.

– Hva tenker du om at det er ulik praksis ulike steder i landet?

– Jeg forstår ikke hvorfor det er slik. Alle undersøkelser som er gjort – og sammenstillelse av disse – viser at det ikke finnes noen forskjell på hvor mange barn som dør i mors liv, ved igangsetting i uke 41 eller ved nøye oppfølging frem til de har født. Statistikk fra Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus viser at barn født etter 42 uker er like friske som de som blir født før 42 uker, sier Augesen.

– Ingen gevinst av at flere friske induseres tidligere
Han stiller seg svært kritisk til rutinemessig (induksjon) igangsetting ved uke 41.
– Rutinemessig induksjon ved uke 41, ville ha berørt 25 prosent av alle gravide. 80 prosent av disse føder spontant i uke 42. Derfor spør jeg; Hvorfor gripe inn på en så drastisk måte når en ikke får noen gevinst?
Kåre Augesen sier at det dessuten er forsket lite på igangsetting der livmorhalsen er moden vs igangsetting med umoden livmorhals.

– Igangsetting når livmorhalsen er umoden kan gi en langvarig og tyngre fødsel. Det kan gå 2-3 dager når livmorhalsen må modnes kunstig. Dette kan innebære en risiko for barnet, siden sammentrekninger i livmoren i 2-3 dager i noen tilfeller kan føre til at blodtilførselen til morkaken svekkes, forklarer Augensen.

– Overtidige skal følges nøye opp
Augensen er imidlertid klar på at overtidige skal følges nøye opp.
– Svangerskapet skal følges nøye på slutten og fødselen skal selvsagt settes i gang om det er risiko for barnet. Og følges de nasjonale retningslinjene, er overtidige svangerskap så trygge som det går an å få det. Det er ikke farlig å gå over termin, bare man blir fulgt opp.

Du kan lese mer om overtidighet på Norsk gynokologisk forenings nettside. Her kan du også finne De nasjonale retningslinjene og henvisning til faglitteraturen disse bygger på.

Fra pressemeldingen: De norske retningslinjene for overtidig svangerskap (2008) er utarbeidet av et ekspertutvalg i Norsk gynekologisk avdeling. De 5 legene i utvalget hadde på forhånd satt seg grundig inn i det som er skrevet i fagtidsskrifter om overtidig svangerskap og igangsetting av fødsel. Det er viktig å understreke at ingen av de store, internasjonale studiene viser noen forskjell for utkommet for barnet enten man setter i gang fødselen ved 41 uker eller man venter, under nøye overvåking av fosteret og svangerskapet. I den største norske undersøkelsen, utført i Trondheim, sammenlignet man utkommet for 254 kvinner som fikk igangsatt fødselen en uke over termin med 254 kvinner hvor svangerskapet fortsatte under nøye overvåking.

Ett barn døde under fødselen i gruppen som fortsatte svangerskapet. Barnet hadde en knute på navlesnoren og ville etter all sannsynlighet ikke vært reddet selv om fødselen hadde blitt igangsatt ved 41 uker. De internasjonale undersøkelsene viser at i de fleste av de tilfellene hvor barnet døde, hadde enten svangerskapet ikke blitt godt nok overvåket, eller barnet hadde andre sykdommer og tilstander som gjorde at det ikke kunne vært reddet med tidligere igangsetting.

Riskogrupper:
Ved tilstander som gir økt risiko for fosteret som svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk, sukkersyke, tvillinger eller lav fostervekst, blir fødselen satt i gang før eller ved termin. I følge de norske retningslinjene begynner så en ekstra nøyaktig svangerskapsovervåking ved fødeavdelingen fra 12 dager over termin. Dersom livmorhalsen er moden, slik at fødselen antagelig vil være lett å sette i gang, kan kvinnen få tilbud om det. Fødselen bør også settes i gang hvis fosteret er lite (under 2900–3000 gram), dersom der er lite fostervann eller dersom ultralydterminen er mer enn 14 dager senere enn terminen beregnet ut fra siste menstruasjon. Det blir også tatt en elektronisk registrering av fosterets hjerteaktivitet.

Overtidige skal følges nøye opp
Dersom fødselen ikke settes i gang, følges kvinnen med nøye kontroller ca. 2 ganger per uke til hun kommer i fødsel eller til det oppdages avvik som kan tenkes å øke risikoen for fosteret. Som hovedregel skal fødselen igangsettes senest ved 43 uker. Det må også fremheves at vi alltid tar kvinnen med på råd og legger stor vekt på hennes meninger. Det er likevel legen som tar den endelige avgjørelsen. Kvinnene har også tilbud om å komme til fødeavdelingen dersom de kjenner mindre fosterbevegelser.
 

Les også saken «Fosterbevegelsene skal ikke avta!»  (Babyverdens)

Hva om rutinemessig igangsetting ved uke 41 ble innført?
Norge har cirka 60 000 fødsler per år. Cirka 15 000 av disse er fortsatt gravide ved 41 uker. En uke senere har 12 000 født; der er 3 000 igjen. Dersom man skulle sette i gang fødselen ved 41 uker, betyr det at det måtte gjøres hos 15 000 norske kvinner per år. Dette er helt normale svangerskap – for hos de med økt risiko skal fødselen uansett igangsettes.

Kilde:Pressemelding fra Norsk Gynokologisk forening; Igangsetting av fødsel ved overtidig svangerskap.

Frederik Frøen, (avdelingsdirektør, dr.med, dr.philos, Avdeling for arv og miljø ved Nasjonalt folkehelseinstitutt) kom denne uken med en kronikk i Dagens Medisin. Her stiller han spørsmål ved dagens nasjonale retningslinjer for overtidige svangerskap. Les kronikken hans

Hva synes du om artikkelen?