Er jeg far til barnet? Er tvillingene eneggete eller toeggete? Kan hun være søsteren min? Slike spørsmål gjør at stadig flere bestiller DNA-tester via nettet.

Sist oppdatert: 21. september 2010

– Vi kan gjøre alle typer DNA-testing, men per i dag går det mest i farskapstester og slektsskapsutredning, forteller Ragne Kristin Farmen ved Gena.
 
Og testingen er lysår fra hvordan det var for noen år tilbake. Nå bestiller kundene DNA-test på nettet og gjør selve testingen hjemme. Med en liten «bomullspinne» skrapes nok hudceller på innsiden av munnhulen til at det gir utslag på testkortet. Kortet sendes tilbake til Gena som analyserer og gir kunden svaret en uke senere.
 
– DNA er likt i alle kroppens celler og inneholder den samme informasjonen. Munncelleprøven er den greieste og veldig enkelt å få til, forklarer Farmen.
 
Dersom man skal bruke resultatet rettslig, kan man imidlertid ikke ta testen alene. Da må en lege, advokat eller en annen offentlig myndighetsperson overvære testen, og dermed bekrefte at det er riktig person som har avgitt munncelleprøven.
 
-Vi har svaret innen syv arbeidsdager. Det er viktig at de som testes får svar så raskt som mulig. Når man først har bestemt seg for å teste, er det en belastning å vente på svaret.
 
Får man gjort testen gjennom det offentlige, har det tradisjonelt gått vesentlig lengre tid før man får resultatet.Tidligere var det også slik at en farskapstest måtte ha begge partenes samtykke. Det kunne for eksempel resultere i at en mann kunne risikere å betale barnebidrag i 18 år til et barn han ikke var far til. Barneloven (2003) åpner for at alle parter har lik rett til å få testet farskapet. I prinsippet betyr det at en far som bestrider farskapet kan ta hjemmetest uten mors samtykke.
 
-Vi opplever av og til at noen bestiller testesett mens kvinnen er gravid, og har det klart med det samme barnet er kommet til verden. Hvis noen er usikre, vil de ha farskapet raskt fastslått før de knytter seg til barnet, sier Elin Skårland Frøyland.
 
De to refererer til en dansk undersøkelse som viste at hvert 10. barn har enn annen biologisk far enn den faren de vokser opp med. Frøyland presiserer:
 
– De daglige konsekvensene er gjerne ikke så viktige. For eksempel arver barnet sin juridiske far uansett. Men dersom det oppstår alvorlig og mulig arvelig sykdom kan biologi bli et tema. Av de testene vi analyserer er det imidlertid en overvekt av at testpersonen er barnets biologiske far.
 
Vanligvis har ikke Ragne og Elin muntlig kontakt med kundene. Men av og til er det noen som er så spente at de ringer og spør om de kan få resultatet over telefon. Som regel mottas resultatet med nøytrale reaksjoner.
 
– For de fleste er svaret lite overraskende.
 
Laboratoriet har også pågang fra foreldre som vil vite om tvillingene er eneggete eller toeggete.
 
– Vi opplever at folk synes det er kjekt når de får bekreftet at tvillingene er eneggete, det er noe veldig spesielt med det. For et par tusenlapper kan de få svar på det store spørsmålet, og har et skikkelig svar når spørsmålet dukker opp, igjen og igjen… Utover å få stilt egen eller andres nysgjerrighet, kan en DNA-test hos tvillinger også være greit å ha i bakhånd om en skulle bli alvorlig syk.
 
Gena analyserer også tester for å finne ut om to personer er søsken/halvsøsken. Da er det ofte slik at den ene parten er mer interessert i svaret enn den andre. Den som vet at de er barn av sin far, er normalt ikke like interessert i å ta søskentest som den som «plutselig dukker opp». Søskentester er heller ikke like sikre. Mens en farskapstest er mer enn 99,99 prosent sikker, har søskentestene en pålitelighet på 50-99 prosent.
 
– Antall søskentester er økende. Mange begynner ikke å lete etter søsken før far/mor er død. Men selv om entusiasmen kan være ulik hos partene, er det en forutsetning at begge er med på testingen.
 
Teknologien har gjort kvantesprang innen human identitetstyping. Mens man før måtte tappe et glass med blod og så vente i månedsvis på resultatet, kan farskap og søskenskap nå fastslås på bare dager. Utviklingen virker å være gledelig. Det kan ta lang tid å komme til avgjørelsen om å ta en test, men har man bestemt seg så vil man ha svaret raskt!
 
 
Fakta

Ragne Kristin Farmen startet Gena i 2005 da hun mente at identitetstyping kunne gjøres bedre, billigere og raskere enn det ene, offentlige tilbudet som var før. Gena eies av flere investorer og er et privat selskap.
 
Farmen har doktorgrad i molekylær biologi og mastergrad i Kriminalteknikk, og er etablerer av og daglig leder i Gena.
Elin Skårland Frøyland er sivilingeniør i bioteknologi og er kvalitetsansvarlig hos Gena.
Testene aksepteres i domstoler og av politiet.
 
Gena utfører farskapstester, tvillingtester og søsken/slektsutredninger. Tar oppdrag for privatetterforskere og benyttes også av rettsapparatet som second opinion i kriminalsaker.
 
Gena har også bistått i Hertugmysteriet i Kristiansand, og med å forsøke å fastslå Henriks Ibsens farskap.
 
Pålagt test: Dersom en mann nekter å teste seg, kan han bli pålagt dette ved dom. Foreløpig er det bare Rettsmedisinsk Institutt som får utføre disse. 
Hva synes du om artikkelen?