– Det er tøft å være fortvila når man burde vært fornøyd. «Å være gravid kan vel ikke være noe problem?» Vi håper at gjennom samtaler med oss, så blir det litt enklere å finne styrken til å ta avgjørelsen, sier Marit S. Abrahamsen i stiftelsen Amathea.

Sist oppdatert: 25. mai 2020

Hvem er kvinnene som blir ufrivillig gravide? Er det bare unge som slurver med prevensjonen? Vi snakket med sosionom og familieterapeut Marit S. Abrahamsen da hun jobbet i Amathea. Hun sa at virkeligheten hun møtte i jobben i Amathea var mye mer nyansert.

Abrahamsen jobber ikke lenger i Amathea, men her er svarene hun ga da hun jobbet der.

– De som kommer her er folk i alle aldre og fra alle samfunnslag . Dette er alle fra jenta på 15-16 år som ikke er i et forhold, til paret på 40+ med voksne unger og som ikke trodde de kunne bli gravide. Og alle midt imellom, sier hun.

Les også: Gravid? Snakk ut om forventningene NÅ!

Abrahamsen jobber i Amathea i Stavanger, som er ett av 13 veiledningskontorer Amathea driver landet over. Jobben går mye ut på å stryke kvinnene til å bli trygge på valget om å beholde det uventede barnet eller ikke. Amathea er en gratis tjeneste, og offentlige tilskudd sørger for driften. De er livssynsnøytrale og tilgjengelige på telefon, epost og sms om du ikke har anledning til å møte opp på et kontor.

– De fleste kvinnene vi møter er rundt 20 til 24 år, sier Abrahamsen.

Men besøket hos Amathea handler ikke nødvendigvis kun om valget om å beholde barnet eller ei. Mange lurer på mer praktiske ting som økonomi, hva de skal gjøre videre med utdanningen de er midt inne i, hvilke rettigheter og stønader de har krav på, og hvordan de skal løse det rent praktisk. Mange har også spørsmål knyttet til abortprosessen.

– Noen har allerede bestemt seg for å beholde barnet, og lurer på hvilke muligheter og rettigheter de har, sier hun.

Les også: Rettigheter og stønader ved fødsel

Å komme fram til konklusjonen
– Det er tre områder vi diskuterer i veiledningssamtalene. Det ene er det praktiske og økonomiske aspektet, det andre er det relasjonelle, og det tredje er det etiske, forklarer Abrahamsen.

Om paret kjenner hverandre godt eller nettopp har møttes kan spille inn, ønsker den ene å beholde og den andre ikke, om man vil bli alene om barnet – alt dette vil påvirke valget. Også fysisk eller psykisk helse kan virke inn på valget. Den etiske debatten kan for mange være vanskelig.

– Man kommer inn på det eksistensielle. Kanskje er det sånn at ”jeg er imot abort og har alltid vært det, men han vil ikke ha barn”. Ikke at han skal ta valget for henne, men det blir gjerne en diskusjon. Kanskje kan en bli mor senere heller, sier Abrahamsen.

Les alt om å være alene om svangerskapet

Amathea skal ikke ta valget for kvinnene, men la dem snakke høyt ut om tanker som for mange er vanskelig å dele med andre. Å prate med noen som ikke dømmer en, men som er nøytral. Abrahamsen sier at det gjelder å trø varsomt, og styrke kvinnen i å ta sitt eget valg.

– Hovedoppgaven vår er å få kvinnene til å egne valg. Det er ingen andre som kan ta valget for dem. Det er en hendelse de vil bære med seg videre i livet – uansett hvilket valg de tar. Men det er klart, de blir jo påvirket av hva de nærmeste synes, sier hun.

Abrahamsen beskriver prosessen som å åpne opp framtidsrommet for dem. Se fram i tid og se hvordan livet kan bli.

– Det handler om å finne ut hva de innerst inne ønsker. Ofte vet de det jo selv – de bare trenger å få sagt det høyt, sier hun.

Passer ikke inn i glansbildet av det lykkelige livet
Å oppdage at en er uplanlagt gravid kan utløse et vidt spenn av følelser – ofte samtidig. Noen blir glade, andre triste. For mange blir det et kaos av følelser som kan være vanskelig å sortere.

– Følelsen av skam og skyld kan dukke opp. Særlig om man synes valget er vanskelig mens omverdenen forventer at man skal være lykkelig, sier Abrahamsen.

Det kan være mange årsaker til at barn ikke passer inn. Kanskje er hun midt i et utdanningsløp, har nettopp landet drømmejobben eller ser ikke for seg tilværelse med flere barn.

Vet ikke hvordan det går
Selv om Abrahamsen og de andre i Amathea gjerne treffer kvinnen, paret eller mannen (han kan ta kontakt alene om han ønsker) en eller flere ganger i prosessen mot en avgjørelse, vet de ikke utfallet. Målet Amathea er å hjelpe kvinner og par til å leve med valget sitt.

– Jeg er glad vi ikke vet. Vi blander oss ikke inn i resultatet. Vi styrker kvinnen i å ta sitt eget valg, sier hun.

Noen ganger får de likevel vite hvordan det går. Amathea tilbyr nemlig samtaler etter valget også – både i svangerskapet, etter fødsel og etter en abort. De har også gruppesamtaler for kvinner som er alene om barnet.

Les om svangerskapet uke for uke

Fakta om Amathea
Ifølge årsrapporten fra Amathea i 2018 er stiftelsen den eneste virksomheten i Norge som har veiledning overfor kvinner som har blitt uplanlagt gravide som primæroppgave. Stiftelsen skal ha en rolle i forebygging av uønskede svangerskap og abort med spesielt fokus på minoritetsgrupper. Samfunnsoppdraget er å redusere individuelle og samfunnsmessige belastninger når en graviditet oppleves utfordrende. Målet er å tilstrebe at jenter, kvinner og par er rustet til å ta eget ansvar og kunne stå for sine valg.

De har 13 veiledningskontorer spredt over hele landet, fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør. De har også et pilotprosjekt med samisktalende prosjektleder. Flest veiledningskontorer finnes på Østlandet. Amathea tilbyr informasjon og veiledning underveis og etter fullført svangerskap, før og etter abort og har gruppesamtaler – for eksempel for alenemødre.

I 2018 ble det gjennomført 12 401 konsultasjoner der 4349 av klientene hadde personlig frammøte. 265 av konsultasjonene var parsamtaler. Andre kommunikasjonsmåter er telefon, e-post, sms og chat. Av de nyregistrerte klientene man kjenner alderen på var 10 prosent i aldersgruppen 12-20 år, 19 prosent var 21-25 år og 46 prosent var over 25 år. 60,5 prosent var gift, samboer eller hadde kjæreste. 57,9 prosent av samtalene dreide seg om egen graviditet, men samtaler handlet også om andres graviditet, mistanke om graviditet og tidligere graviditeter. Andre emner var abort, medisinske spørsmål, forholdet til barnefar/barnemor, utdanning/arbeid, økonomi, rettigheter og trygd. De fleste som tok kontakt var kvinner.

De ansatte har helsefaglig bakgrunn og tilgjengelig fagpersonell på ulike felt.

Stadig færre tar abort

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at aborttallene synker i alle aldersgrupper. I 2019 var det 9,7 aborter per 1000 kvinner i fertil alder. Det ble utført til sammen 11 726 svangerskapsavbrudd i 2019. 95,6 prosent av abortene var selvbestemte, og 83,1 prosent ble utført før kvinnen var 9 uker gravid. Høyest andel svangerskapsavbrudd var det i fylkene Troms og Finnmark, Oslo og Nordland, mens Møre og Romsdal, Agder og Rogaland hadde de laveste ratene,.

Slik var fordelingen på alder ved svangerskapsavbrudd i 2019. Tallene er oppgitt som antal svangerskapsavbrudd per 1000 kvinner:

15-19 år: 4,9
20-24 år: 14,9
25-29 år: 17,3
30-34 år: 15,0
35-39 år: 11,1
40-44 år: 4,1
45-49 år: 0,4

92,4 prosent av svangerskapsavbruddene ble utført medikamentelt.

Ved svangerskapsavbrudd etter 12 uker må søknaden behandles i en nemd. I 2019 ble 4,4 prosent av svangerskapsavbruddene nemdbehandlet, og 516 av 508 søknader ble innvilget i primærnemd.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?