GravidBeholde barnet eller ta abort?

Beholde barnet eller ta abort?

En uplanlagt svangerskap kan bety et vanskelig valg. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 19296 Sist oppdatert 06.02.23
En positiv graviditetstest kan være en stor glede, men for noen blir det en vanskelig overraskelse. Kanskje er ikke svangerskapet planlagt, eller så ser ting annerledes ut nå enn da de begynte å prøve å bli gravide. Det vanskelige spørsmålet blir da om de skal beholde barnet eller ta abort.

– Det kan være mange forskjellige grunner til at folk er usikre på om de skal fullføre eller avslutte svangerskapet. Men ofte handler det om uplanlagte graviditeter, og at den positive testen kommer som er overraskelse, sier Andrea Skaarer Kreutz. Hun er daglig leder i den landsdekkende helsetjenesten Amathea, som tilbyr gratis samtaler om graviditet og abort.

Kvinnen eller paret må ta valget selv

Hvert år møter Amathea rundt 2500 unike personer i ulike former for samtaler, enten fysisk på sine ti kontorer rundt om i landet, på video eller gjennom chatt. Kjernervirksomheten til Amathea er samtaler med kvinner om valget de skal ta og oppfølging etter abort. .

– Å skulle bestemme seg for om en skal gå videre med graviditeten eller avslutte den er for en del et vanskelig valg. Hos oss får de luftet tankene sine. Vi råder ikke noen til å gjøre det ene eller andre, men løfter fram ulike problemstillinger og spørsmål som kan hjelpe dem til å finne ut hva som blir riktig for dem, sier Kreutz.

Gravide får tilbud om valgsamtaler

De som kontakter Amathea fordi de er usikre, får tilbud som kalles valgsamtaler.
– Her prøver vi å hjelpe kvinnen eller paret til å sortere og rydde i vanskelige tanker og usikkerhet. Hva skal til for at ting skal falle på plass og de klarer å ta et valg? Vi prøver sammen å få en oversikt over situasjonen, og ser litt fram i tiden, forteller Kreutz.

De som kontakter Amathea har ulike situasjoner og behov, og Amathea er opptatt av at alle skal få den hjelpen de trenger.
– For noen handler det om å dele sine tanker og si det de trenger, og for andre kan situasjonen oppleves kaotisk og de trenger hjelp til å sortere og få tak i hva de tenker og ønsker. Amathea sin rolle er å veilede til ditt valg, og vi har god trening i å få frem dilemmaer og stille spørsmålene de selv ikke har tenkt på eller våger å ta opp selv. Er det egne eller andres verdier eller forventninger som påvirker valget, sier Kreutz.

Dersom det er et par, sier hun det også handler om å forstå hverandre. Hvilke reaksjoner kommer, og hvorfor tenker man slik? Hva vil du, og hva vil partneren din?


Dårlig tid til avgjørelsen må tas?

For noen holder det med én samtale. Andre trenger flere. Grensen for selvbestemt abort i Norge er 11 uker + 6 dager. Noen kontakter Amathea med én gang de har fått positiv test, helt i starten av svangerskapet. Andre finner det kanskje ut senere, og har kortere tid på seg til å finne ut hva de vil.

– Hvis noen kontakter oss i uke 10 eller 11, forstår vi jo at de har liten tid på seg før de må ta det endelige valget. Da sørger vi for at de for rask hjelp. Må det flere samtaler til, prioriterer vi å snakke med dem, sier Kreutz.

Amathea

Alle tjenestene er gratis.
Telefon: 90 65 90 60
Chat
Åpningstider telefon og chat: mandag til fredag kl. 08-18, stengt tirsdag 10-12.

Du møter helsepersonell med minimum treårig helse/sosialfaglig utdannelse, og som har lang erfaring i samtaler om abort eller ikke. Det er en gratis, nøytral tjeneste. Det tilbys samtaler på norsk og engelsk, for andre språk bestilles tolk.

Amathea har 10 kontorer rundt om i landet, men la 31. januar 2023 ut en nyhetsartikkel hvor de skrev at de på grunn av kutt i bevilgninger over statsbudsjettet må avvikle seks av ti kontorer og redusere bemanningen med 4,5 årsverk i løpet av 2023.


Flest usikre gravide over 25 år

Stiftelsen Amathea er 20 år i april. Mange tenker kanskje at Amathea er de man kontakter om man er tenåring og har vært uheldig. Men hovedtyngden av de som kontakter dem er ikke så unge.
– Vi er i kontakt med noen tenåringer, men 70 prosent av de som kontakter oss for hjelp før og etter abort er over 25 år gamle. Vi snakker også med kvinner som er elder enn det, sier Kreutz.

Det betyr at det er et mangfold av folk, også de med både høy utdannelse, solid økonomi og gjerne med flere barn fra før som trenger noen å snakke med.
– Det kan hende at graviditeten var både planlagt og ønsket, men så kommer en usikkerhet. Kanskje har de blitt alene, mistet jobben, blitt syke eller opplevd andre livshendelser. Og for noen viser prøver i svangerskapet andre resultater enn forventet, forteller Kreutz.

Etter innføringen av tilbudet om tidlig ultralyd til alle i rundt uke 12 har flere fått tidlige svar som fører til usikkerhet om alt er som det skal med fosteret.
– Men så kan det hende at det endelige svaret blir annerledes, fordi det tidlige prøvesvaret ga et falskt positivt svar, sier Kreutz.

Fakta om abort:

I 2021 var det 10.841 svangerskapsavbrudd i Norge. 95,4 prosent var selvbestemt abort. 84,5 prosent av abortene ble utført før uke 9+0.

Aldersgruppen med flest aborter er de mellom 25 og 29 år, etterfulgt av kvinner i alderen 30-34. På tredjeplass kommer kvinner i alderen 20-24 år. Det er omtrent like mange i aldersgruppen 15 til 19 år og i aldersgruppen 40-49 år som tar abort.

Etter uke 11+6 må søknad om abort behandles i en nemnd. I 2021 ble det utført 500 aborter som var behandlet i nemd. Dette utgjorde 4,6 prosent av alle aborter. 491 av abortene ble innvilget av primærnemnd. De fleste abortene som var nemndbehandlet ble innvilget på grunnlag av risiko for fosterskader.

Kilde: fhi.no


Når man har tatt abort

Noen ender med å velge abort. Andre kommer i kontakt med Amathea først etter at de har tatt abort.
– Noen følger vi fram til valget, og snakker med dem igjen etter at aborten er gjennomført. Mange trenger å snakke seg gjennom abortopplevelsen. For tankene og følelsene kommer gjerne først etterpå. Når de er midt oppi situasjonen og skal ta abort, har mange mer enn nok med bare å komme seg gjennom og bli ferdige. De snakker ikke om det som skjer der og da. Mange er ikke klare for å snakke om det med én gang, sier Kreutz.

Men etter aborten kan det dukke opp følelser og tanker som de har behov for å bearbeide. Kreutz sier at det for noen kan være vanskelig å skille på om de angrer eller opplever en sorgreaksjon.
– Mange trenger hjelp til å forstå reaksjonene sine. Er det et par, trenger de k å snakke om hvordan de skal komme seg videre som par etter aborten. Prevensjon kan også være et tema som er lurt å snakke om, for at de skal unngå å havne i samme situasjon igjen, sier Kreutz.

Amathea erfarer at kvinner kan oppleve en slags skam, eller skyldfølelse, ved en uplanlagt graviditet. Kreutz sier at det kan ha sammenheng med at de ikke har brukt prevensjonen riktig, eller har tatt vare på seg selv slik de selv, eller andre, hadde forventet. For noen kan de ha en opplevelse av at de har satt seg selv i en vanskelig situasjon.

­– Kan du si noe om hvor mange som velger å fullføre svangerskapet og hvor mange som tar abort etter samtale(r) med dere?
– Nei, vi fører ikke noen slik statistikk. Vi vet ikke hva folk ender opp med å gjøre. Noen har kanskje nok med en samtale hos oss, og har fått den hjelpen de trenger. Fullfører de svangerskapet, er det ikke alltid vi vet det. Vi har noe oppfølging med kvinner eller par som velger å fullføre svangerskapet, men det naturlige er da at de får videre oppfølging av jordmor og/eller fastlege. Det er definert at Amathea skal være en helsetjeneste i tillegg til, og ikke si stedet for, kommunale tjenester, sier hun.

Ikke de yngste som dominerer

Antallet kvinner under 20 år som tar abort har lenge vært synkende. Ifølge Folkehelseinstituttet kan mye av dette forklares med forebyggende tiltak som gratis eller subsidiert prevensjon. Mange tar også med seg prevensjonsatferden sin inn i voksenlivet. Også for aldersgruppen 20-24 har det vært fallende aborttall. Langtidsvirkende prevensjon som p-stav og spiral har hatt en effekt på aborttallene.

For første gang siden 2008 steg tallet på aborter blant jenter i alderen 15 til 19 år litt i 2021. Mens 4,4 per 1000 kvinner tok abort i 2020, var tallet i 2021 4,6.

Kilde: fhi.no


Potensielt problematisk:

– Jeg har hørt fra sykehus og media i det siste at det er en del kvinner som ønsker å bruke hormonfri prevensjon eller bruke andre metoder for å unngå graviditet. Som for eksempel å følge med på temperaturen, regne seg fram til mest/minst fruktbare dager eller hoppe av i svingen. Det er ikke noen faktagrunnlag for å kunne si at det er slik, men det ser ut til å være en økende tendens nå. Og slike metoder kan øke risikoen for uønsket graviditet, sier Andrea Skaarer Kreutz.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: