En studie i Trondheim viser at de minste barna i barnehagen blir mer slitne enn de kanskje har godt av. Men hvordan kan foreldre i full jobb løse kabalen annerledes?

Sist oppdatert: 4. juli 2011

Forsker May Britt Drugli, førsteamanuensis ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Midt-Norge ved NTNU har studert hvordan barnehagehverdagen påvirker de minste barna. 41 foreldre og 35 barnehageansatte fra Trondheim ble intervjuet for å finne ut hvordan de minste barna påvirkes av å være heltid i barnehage.

– Nå må de emosjonelle behovene til småbarna prioriteres i barnehagesatsingen, sier forsker May Britt Drugli til Adresseavisen.

Hvordan er barnehagehverdagen?

Hun har også funnet at barn under to år har et unormalt høyt stressnivå når de er i barnehagen. Målinger av nivået på stresshormonet cortisol viste seg å være jevnt høyt gjennom hele dagen. Normalt er cortisolnivået høyest når man våkner, for så å synke utover dagen.

Forskningen er presentert i Druglis bok: «Liten i barnehagen». Den handler om kvaliteten på barnehagepersonellets arbeid med de yngste barna.

Av de undersøkte foreldrene, oppga halvparten at barna deres var ”svært slitne” etter barnehagedagens slutt. På slutten av uka var dessuten barna ekstra slitne. Blant de barnehageansatte oppga hele to tredeler at de minste barna var svært slitne på slutten av dagen.

– Det er per definisjon fryktelig krevende for et lite barn å være en hel dag i barnehagen. Det som er spesielt belastende for dem er høyt tempo, høyt lydnivå, store grupper og for eksempel å oppleve situasjoner der de ikke blir trøstet slik de trenger, sier forskeren.

Drugli sier til Adresseavisen at hun ikke ønsker å gi foreldre dårlig samvittighet.

– Slik er samfunnet nå. Spørsmålet er ikke om vi skal ha barnehager for de minste eller ikke, men hvordan vi skal sørge for at tilbudet blir godt nok for dem. Nå må spørsmålet om kvalitet komme inn i debatten.

Jesper Juul: – Barn har det ikke nødvendigvis bedre hjemme

Babyverdens egen ekspert, Jesper Juul, uttrykker også bekymring for lange dager – og kvaliteten i barnehagen. Han mener at siden foreldre i dag for det meste er utearbeidende, er det desto viktigere å gjøre oppholdsstedene så bra som mulig.

– ”Parkeringsplassene” må være store nok, ha nok voksne og gode nok voksne. Jeg har sett 1-og 2-åringer som er ensomme. Lyset har gått. Personalet klarer ikke gi barna det de trenger. Og det er samfunnet som må betale prisen om noen år.

Jesper sier at han innser at det ikke er bare-bare når begge foreldrene er ute i arbeid. Kanskje burde foreldrene bli gitt muligheten til å være hjemme til barnet er 2,5 år, sier han. Han er overbevist om at pengene finnes.
– Dette ville særlig gitt fedre bedre kontakt med sine barn. Jeg vet at dette ville ha bedret deres livskvalitet. Selv var jeg hjemme – tilfeldigvis – de to første årene, og jeg mener det er det beste man kan gjøre, også for seg selv.
Han skynder seg å tilføye:

– Men å si at barn som er hjemme har det bedre enn barn som er i barnehagen, er for primitivt. Så enkelt er det ikke.

Hva mener du om barnas oppholdstid i barnehagen? Hvilket virkemiddel ville være det beste dersom målet er å korte ned på oppholdstiden?

Les også:

Norske barnehager blant verdens beste

– Jeg har sett 1- og 2-åringer som er ensomme 

 

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelBarnas første ord
Neste artikkelOvertid: Alle skal sjekkes senest dag sju
DEL