Han har barn med sjeldent syndrom fra før, og nå er hun gravid og redd for babyen i magen. Er det mulig å få tettere oppfølging og undersøkelser? Jordmor Monica svarer.

Sist oppdatert: 16. mars 2010

Spørsmål:

Hei. Eg er gravid for første gang ilag med min samboer som er 20 år eldre enn meg (eg er 22). Han har eit barn frå eit tidligere forhold som er født med eit svært sjeldent syndrom. Samboeren min er veldig redd for at vi ikkje skal få eit friskt barn, med tanke på hans alder og tidligere barn. Trur du det er risiko for dette og at vi bør diskutere det med legen vår? Når bør eg eventuelt ta kontakt med legen? Eg er ikkje meir enn 5 veker på vei no. Er det mulighet for å få tettere oppfølging med tanke på desse tinga? Vi har diskutert fostervannsprøve, men eg synes det er eit vanskelig valg å ta med tanke på kva vi skal gjere dersom det viser seg at det er noko gale. Tusen takk for ei flott side!

Svar:

Jeg vil råde dere til å ta kontakt med jordmor/lege snarest for å bli henvist til en avdeling for genetisk veiliedning ved et sykehus.

Her tilbys en uforpliktende veiledningsamtale med verdinøytral informasjon om hvilke undersøkelser man kan foreta, og om risikoen forbundet med dem.

Retten til informasjon og genetisk veiledning før evt. fortserdiagnotikk er lovfestet.( Reiseutgifter dekkes etter folketrygdens regler.)

Fosterdiagnostikk tilbys til gravide i de tilfeller der kvinnen selv eller hennes partner tidligere har fått et barn eller foster med alvorlig sykdom eller utviklingsavvik.

Du står selvfølgelig fritt til å velge om du vil benytte deg av et tilbud om fosterdiagnostikk. Det er også du som må avgjøre hva du vil gjøre hvis undersøkelsene viser at fosteret har et utviklingsavik.

Jeg forstår at dette kan virke skremmende, men det er et godt tilbud som du/dere velger selv om dere vil benytte etter at informasjon er gitt og dere har fått delt tanker med fagfolk som har erfaring fra mange i lignende situasjon.

Ønsker dere alt godt!

Takk for positiv tilbakemelding.

Hilsen Monica

Hva synes du om artikkelen?