Fra 1. januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Vedtaket om å innføre dette tilbudet ble gjort av Stortinget i mai 2020, men har vært forsinket.

– Vi er glade for at flere kvinner snart vil få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Dette kan bidra til mer trygghet og bedre svangerskapsomsorg for kvinner over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i en nyhetssak på regjeringen.no.

Fra 1. januar 2022 vil gravide som ved termin er 35 år eller eldre ha rett til NIPT og tidlig ultralyd. Ifølge regjeringen.no er det helseforetakene som har ansvar for å tilby dette til gravide i sine områder.

NIPT står for non-invasive prenatal test, og er en blodprøve som tas fra den gravide. Man gjør en analyse av fosterets arvestoff i mors blod for å undersøke om fosteret kan ha et ekstra kromosom – såkalt trisomi. Trisomi er et kromosomavvik, og fosteret har da en ekstra kopi av kromosom 13, 18 eller 21. Trisomi 13 er kjent som Pataus syndrom, trisomi 18 er Edwards syndrom og trisomi 21 er Down syndrom.

NIPT kan ifølge nhi.no tas fra svangerskapsuke 10, men det er anbefalt å vente til uke 11.

Tilbudet om NIPT og tidlig ultralyd til alle som er 35 år eller eldre ved termin kommer som følge av at Stortinget i mai 2020 vedtok endringer i Bioteknologiloven. Aldersgrensen for fosterdiagnostikk ble senket fra 38 år til 35 år, og lovendringen trådte i kraft 1. juli 2020. Det har imidlertid tatt tid å organisere tilbudet, og blant annet videreutdanne personale.

Fram til tilbudet blir gitt av det offentlige fra 1. januar 2022, er det kun noen få private klinikker som har fått lov til å tilby NIPT. Den første private NIPT-testen ble gjennomført 2. august 2021.

Tidlig ultralyd for alle
Regjeringen opplyser i samme artikkel om at det i 2022 også innføres tidlig ultralydundersøkelse for alle rundt uke 12 i svangerskapet. Denne ultralydundersøkelsen vil finne sted når den kvinnen er 11+0 til 13+6 uker gravid.

Kilder:
regjeringen.no
nhi.no
helsenorge.no

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?