Ved en ultralydundersøkelse kan utviklinggsavvik og kromosomfeil oppdages. Men hvor godt forberedt er gravide på at det kan være dårlige nyheter ved undersøkelsen?

Sist oppdatert: 17. september 2010

Eva Sommerseths doktorgrad om ultralydscreeing avslører at gravide er dårlig forberedt på dårlige nyheter. Hun er høgskolelektor og leder i Jordmorforbundet. Hun mener at ultralydundersøkelser bør ha samme rutiner som ved fosterdiagnostikk.

Sommerseth intervjuet 22 kvinner fra hele landet med ulik alder og bakgrunn. Alle har mottatt uventet diagnostisk informasjon med mistanke om at noe er galt med fosteret. Men forberedt var det ikke.

– Teknologien har utviklet seg fort, men kvinnene er ikke blitt bedre forberedt på å motta den nye informasjonen, sier Eva Sommerseth til Sykepleien.
Hun mener gravide bør forberedes bedre på hvilke valg som kan oppstå ved slike funn. For mange kan informasjonen være tung å bære, og de etiske problemstillingene de må ta stilling til er ofte svært vanskelige, sier hun til Sykepleien.

I avhandlingen kom det også frem at det er tabuer rundt å avslutte et svangerskap etter et avviksfunn.

– Mange forteller om en enorm skjult sorg, fordi det er mange tabuer knyttet til å avslutte et svangerskap. Det kan føles vanskelig eller umulig å snakke om til foreldre, venner eller andre i samfunnet generelt. Dilemmaet for kvinnene som i 18. uke av svangerskapet mottar uventet informasjon som kan tyde på at noe er galt med fosteret, er at de kommer i en tidsklemme. De må gjøre et eksistensielt verdivalg under tidspress i en akutt krise, sier Eva Sommerseth.

Avhandlingen viste også at kvinnene følte seg krenket når de måtte møte i en abortnemnd og begjære svangerskapavbrudd og begrunne sitt valg, selv om valget var tatt i samråd med fagfolk.

Hva synes du om artikkelen?