Keisersnitt foretas noen ganger på grunn av hensyn til barnets helse, andre ganger av hensyn til morens helse. Ofte er keisersnittet planlagt i god tid og blir utført litt før terminen. Men noen ganger oppstår det en situasjon hvor snarlig forløsning er nødvendig, av og til kan det være snakk om få minutters margin.

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Den vanligste årsaken til keisersnitt, er at det skjer noe med barnet under fødselen som tilsier at det må raskt ut. Det kan for eksempel være at fosterlyden blir dårlig. Skjer dette før livmorhalsen er helt åpen, er keisersnitt den eneste løsningen. Da er det som regel snakk om haste-keisersnitt.

Planlagt keisersnitt gjøres fordi morens bekken er for trangt eller barnet ligger i seteleie og er for stort til å bli født vaginalt.

Ved svangerskapsforgiftning kan keisersnitt være aktuelt. Alt etter alvorlighetsgraden kan keisersnittet være akutt eller planlagt.

I enkelte sjeldne tilfeller har moren så stor angst for vaginal forløsning at keisersnitt velges.

Keisersnitt som eneste måte å bli født på:

 1. Forliggende morkake (placenta previa). Morkaken dekker åpningen til fødselskanalen, og fødsel på naturlig måte er helt utelukket. Ofte oppdages dette på et tidlig tidspunkt, og keisersnittet er planlagt.
 2. Oksygenmangel hos barnet. I noen tilfeller kan barnet få for lite oksygen, dette kan påvirke fosterlyden. Årsak til oksygenmangel kan for eksempel være for tidlig løsnet morkake. Haste-keisersnitt er beste utvei.
 3. Trangt bekken. Man finner ofte ut at morens bekken er for trangt for vanlig fødsel i god tid, slik at planlagt keisersnitt er en mulighet.
 4. To eller flere tidligere keisersnitt. Etter flere operasjoner på livmoren, er risikoen for at den revner under presset fra riene større. Derfor er det en hovedregel at det blir utført planlagt keisersnitt dersom du allerede har hatt to keisersnitt.
 5. Navlesnorfremfall. Dersom navlesnoren faller ned i skjeden når vannet går, er keisersnitt den beste forløsningsmetoden.
 6. For stort barn eller feilstilling. Dersom barnet ser ut til å være for stort til å fødes på vanlig vis, kan keisersnitt utføres. Dersom barnet ligger i tverrleie er som regel keisersnitt den beste forløsningsmetoden.

Keisersnitt som en mulig måte å bli født på:

 1. Seteleie. I noen tilfeller kan det bli aktuelt å forløse barnet med keisersnitt selv om normal fødsel er mulig. I Norge tilrås som regel vaginal fødsel dersom den skjer ved termin.
 2. Sykdommer hos mor. Ved svangerskapsforgiftning, for høyt blodtrykk eller andre sykdommer kan det være aktuelt å forløse med keisersnitt. 
 3. Psykisk sykdom hos mor. Noen kvinner har en så alvorlig angst for fødselen at det regnes som psykisk sykdom. Da veier ofte hensynet til hennes ønsker tungt i bestemmelsen om hvorvidt keisersnitt foretas.
 4. Forandringer i livmoren. Dette kan for eksempel være muskelknuter.
 5. Barnet er for lite eller for svakt. Dette kan for eksempel gjelde dersom barnet må fødes prematurt.
Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?