Det er i utgangspunktet fritt sykehusvalg, også når du skal føde. Men dette begrenses av blant annet risikovurdering, nærhet til fødestedet og kapasitet. Det finnes ikke noe offentlig tilbud om hjemmefødsel, men tilbys av privatpraktiserende jordmødre.

Sist oppdatert: 21. mai 2019

Fødetilbudet i Norge er delt inn i tre nivåer: fødestuer (jordmorstyrte fødeenheter i eller utenfor sykehus), fødeavdelinger og kvinneklinikker. Sju av ti fødsler foregår på kvinneklinikker, og nest vanligst er fødeavdelinger. Under ti prosent skjer på mindre fødesteder. Flere enn 100 kvinner velger årlig å føde hjemme.

Lytt til podcast om valg av fødested:

Valgmulighetene dine påvirkes av tidligere fødsler, din helsetilstand og hvordan svangerskapet forløper. Jordmor og lege vil vurdere dette underveis i svangerskapet, og skal informere deg om hvilke muligheter du har. Siden vurderingen gjøres fortløpende, kan planene dine bli endret underveis i svangerskapet eller fødselen. Valget bør tas ut fra din og barnets sikkerhet, hvor du vil føle deg tryggest, og hva slags smertelindring du ønsker. Bruk tid sammen med partneren din, jordmor og lege for å snakke om dine ønsker og muligheter.

Som fødende vurderes du på en risikoskala. Fødende deles inn i gruppe 1 (grønn) og gruppe 2 (rød). Gruppe 1 er kvinner uten risikofaktorer, mens gruppe 2 skal ha tettere overvåking.

Disse kriteriene må oppfylles for å regnes som normalfødende (gr. 1):
• Du er frisk første- eller flergangsfødende
• Svangerskapet har forløpt normalt
• Ingen kjente sykdommer kan medføre komplikasjoner for deg eller barnet
• Du venter bare ett barn
• Barnet ligger i hodeleie når fødselen starter
• Tidligere svangerskap og fødsler har vært normale
• Fødselen starter av seg selv mellom uke 36+0 og 41+3

Jordmor avgjør om fødselen regnes som lavrisiko eller ei. Regnes du som lavrisiko er det like trygt å føde på en liten fødestue eller alternativ enhet (for eksempel ABC-enhet) som en fødeavdeling. Du kan også velge å føde hjemme. Det er ofte mer ro rundt fødselen ved mindre fødeenheter, og større mulighet for å ha jordmor hos deg store deler av fødselen. Risikoen for unødvendige inngrep reduseres også. Dersom sykdom, komplikasjoner eller andre forhold gjør at det er økt risiko forbundet med fødselen, vil du ikke kunne føde hjemme eller ved mindre enheter. Ved alvorlige tilstander hos den gravide eller barnet, kan du bli henvist til en kvinneklinikk tilknyttet nyfødtintensivavdeling og fødselstidspunkt og
-metode vil bli vurdert. Slike fødsler overvåkes ekstra nøye av jordmor og lege, og barnet er sikret rask hjelp fra barnelege og eventuelt andre spesialister dersom det er bruk for det.

Jordmor eller lege søker fødeplass for deg. Du kan også søke fødeplass selv, spesielt om du ønsker å føde på en mykenhet, som f.eks. Storken, Fødeloftet eller ABC.

Hjemmefødsel
Noen kvinner foretrekker å føde i kjente omgivelser hjemme hos seg selv. Ønsker du å vite mer om muligheten for hjemmefødsel, kan du høre med jordmor der du bor. Den norske jordmorforening (jordmorforeningen.no) kan også hjelpe deg å komme i kontakt med en hjemmefødselsjordmor i nærheten av hjemstedet ditt. Et annet tips er å søke på hjemmefødsel på Facebook.

Økonomisk støtte ved hjemmefødsel
Det gis en engangsstønad til den fødende på kr 2.830 ved fødsel utenfor institusjon.

Barselhotell
Etter en normal fødsel finnes tilbud om barselhotell ved en del sykehus. Her kan mor, partner og baby bo sammen, og det er personale til stede som kan gi råd og veiledning. Sjekk med ditt fødested om det er tilbud om dette.

Tidlig hjemreise
Etter en normal fødsel kan du velge å reise hjem med barnet allerede etter to til seks timer. De fleste velger imidlertid å ligge over i hvert fall den første natten. Dersom du velger å reise hjem tidlig (før det har gått 48 timer siden fødselen), må du mange steder komme tilbake til sykehuset for nødvendige undersøkelser og blodprøver (nyfødtscreening). Noen kommuner har jordmor hjem-ordning der jordmor kommer på tidlig hjemmebesøk og tar blodprøve til nyfødtscreening.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?