GravidRetten til informasjon og medvirkning i svangerskap og fødsel

Retten til informasjon og medvirkning i svangerskap og fødsel

Du har rett på å få nok informasjon til å ta et valg der du har mulighet til det. Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Jordmor Elisabeth Sæther, teksten er hentet fra Svangerskapsboken Gravid 2016-2017 2608 Sist oppdatert 25.05.16

Retten til informasjon og medvirkning ved svangerskap og fødsel gjelder alle, og er hjemlet i Lov om bruker- og pasientrettigheter.

Jordmor eller lege har derfor plikt til å gi deg informasjonen du trenger for å få tilstrekkelig kunnskap om og innsikt i din egen helsetilstand, og hvilken betydning den har for deg og barnet du venter. 

Du har rett til å medvirke; altså skal det legges stor vekt på hva du ønsker og mener om helsehjelpen du tilbys. Den kan bare gis med ditt samtykke, så sant det ikke står om livet, eller du ikke er i stand til å svare. Dette forutsetter at du har fått nok informasjon til å vite hva du takker ja eller nei til. Samtykket kan være uttrykkelig (du har svart ja eller nei) eller stilltiende (du har ikke sagt nei). Du kan trekke samtykket ditt tilbake. Jordmor eller lege skal da informere deg om betydningen av å takke nei. Ved deltagelse i forskning skal samtykket være innhentet skriftlig, FØR deltagelse.

Det betyr at du har rett til:

 • informasjon om dine rettigheter
 • kunnskapsbasert informasjon om valgmuligheter/alternativer for hvor du kan få svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg
 • god og forståelig informasjon om anbefalte undersøkelses- og behandlingsmetoder og de positive og negative effektene disse kan ha
 • individuell vurdering og informasjon om hvordan du kan unngå komplikasjoner
 • å takke nei til undersøkelser og behandling som du ikke ønsker, så lenge det ikke setter liv i fare

Selektering – klassifisering av deg som gravid og fødende:
Nasjonale retningslinjer for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen pålegger jordmor og lege å foreta en fortløpende selektering i forhold til risiko. Dette innebærer en helhetlig og individuell vurdering av helsetilstanden din både fysisk og psykisk, og eventuelle risikofaktorer eller begrensninger som kan ha betydning for oppfølgingen i svangerskapet, under fødselen og i barseltiden. Du har rett til å få vite hvilken gruppe du tilhører, og hvilken oppfølging og behandling som da er anbefalt.

Normalgruppen (grønn gruppe): Du er frisk, svangerskapet forløper normalt og det forventes en normal fødsel.

Risikogruppen (rød gruppe): Du har kronisk sykdom, bruker faste medisiner eller det oppstår sykdom eller komplikasjoner underveis i svangerskapet, eller
ved fødsel som gjør at du eller barnet trenger ekstra overvåkning og oppfølging.

Du har rett til fritt sykehus-/behandlingsvalg, men kan i utgangspunktet ikke forlange å føde på et høyere spesialisert nivå, eller kreve mer spesialisert behandling (for eksempel velge keisersnitt) enn selekteringen tilsier.

Ut fra selekteringen vil  jordmor og/eller lege gi deg råd og anbefalinger om ulike alternativer og valgmuligheter. Eksempler på dette er: • om du bør gå til svangerskapsomsorg hos jordmor eller fastlege (eller en kombinasjon), eller om du bør henvises til spesialisthelsetjenesten (sykehus).

 • hvilke undersøkelser og tester som er nødvendig i svangerskapet.

 • om du kan føde vaginalt eller bør ha planlagt keisersnitt.

 • ulike fødesteder (hjemme, jordmorstyrt fødestue, fødeavdeling eller kvinneklinikk).

 • om du kan vente til fødselen kommer i gang av seg selv, eller bør igangsettes.

 • om fødselen bør overvåkes kontinuerlig eller ikke.

 • om hvilken smertelindring som er hensiktsmessig under fødselen.

 • om du kan føde i vann eller ikke.

 • ulike inngrep før, under og etter fødselen (for eksempel klystér, tømme urinblæren med kateter, undersøkelse vaginalt for å sjekke åpning, ta vannet, pulsovervåkning med elektrode på barnets hode, bruk av ri-stimulerende medisin intravenøst, klipp i mellomkjøttet, aktiv forløsning av morkaken, sprøyte med livmorsammentrekkende hormon etter fødselen, avnavling av barnet, K-vitamintilskudd til barnet).

 • om du kan amme barnet ditt eller ikke (for eksempel ved bruk av medisiner), eller om det bør få morsmelkerstatning eller morsmelk fra melkebank.

 • om du og barnet kan reise hjem rett etter fødselen. 

 • om barnet trenger ekstra oppfølging etter fødsel (for eksempel ved fare for lavt blodsukker, infeksjon eller gulsott).


Husk at: • det er lurt å vite hvilke valgmuligheter/alternativer som finnes før valget må tas.

 • du kan be jordmor/lege om ekstra tid til informasjon/samtale ved behov for det. 

 • du har krav på individuell vurdering og omsorg ut fra din situasjon. Nasjonale retningslinjer og faglige veiledere er generelle anbefalinger.

 • risikovurdering og selektering gjøres fortløpende, og du kan endre risikogruppe underveis. Du har krav på å få dette forklart, slik at du kan gjøre informerte valg.

 • du kan be om en fødselsforberedende samtale der du skal føde, for å få gjennomgått hva som er viktig for deg I forbindelse med fødsel og barseltid. 

 • du kan skrive et ønskebrev til fødestedet.

 • individuelle vurderinger og anbfefalinger gitt av jordmor eller lege, samt dine ønsker og valg, skal dokumenteres i journalen din.Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: