Fra 2005 til 2017 var andelen alvorlige rifter mer enn halvert. Her kan du se hvordan det var å føde i 2017.

Sist oppdatert: 6. juni 2018

Tallene for 2017 er de nyeste tallene som er registrert i Medisinsk Fødselsregister. Tallene for 2018 kommer i juni 2019.

Tok grep for å forhindre rifter
Da andelen alvorlige rifter hadde økt kraftig fra 1967 til 2004 tok fagmiljøet grep – bokstavelig talt. Støttegrep når hodet skal fødes får størsteparten av æren for nedgangen i de alvorligste riftene. Schpincter-ruptur heter det når man får rifter av grad 3 og 4. Etter at støttegrepet fikk mer fokus, har andelen ifølge Folkehelseinstituttet gått ned fra 3,8 til 1,7 prosent i tidsrommet 2005 til 2017. Det vil si at 1763 kvinner fikk alvorlige rifter i 2005 mot 784 i 2017.

Alvorlige fødselsrifter. Kilde: Fhi.

Andre komplikasjoner i fødsel

Tall fra Medisinsk fødselsregister for 2017 viser at risvekkelse, stor blødning ved fødselen og for tidlig vannavgang var de vanligste komplikasjonene under fødsel. Kun noen helt få opplevde komplikasjoner med forliggende morkake eller morkake som løsnet for tidlig.

Færre dødfødte enn noen gang
0,31 prosent av alle barn som kom til verden i 2017 ble født stille. Så få dødfødsler har vi ikke hatt i Norge før. I år 2000 var 0,51 prosent av barna dødfødte. Bare barn født etter 22 uker eller med fødselsvekt over 500 gram regnes med i statistikken. Barn født tidligere regnes som aborter.

Ikke flere fødsler utenfor institusjon

Det har vært skrevet mye om faren for fødsel utenom sykehus, men tallene holder seg rimelig stabile fra 2016 til 2017. Rundt 0,3 prosent av fødslene skjedde under transport (170), og omtrent like mange uplanlagt hjemme (152). Til sammenligning ble 44 prosent av barna i Norge i 2017 født på store fødeavdelinger (med minst 3000 fødsler i året).

Nesten alle har smertelindring

Fødte du uten medikamentell smertelindring i 2017 hørte du til mindretallet. Hele 84,9 prosent brukte medikamentell smertelindring. Her er også kvinnene som hadde keisersnitt medregnet. 37,8 prosent hadde epidural og 12,8 prosent hadde spinalbedøvelse.

Fødselsstatistikken med ett øyekast

Under får du fremstilt noen av nøkkeltallene fra Medisinsk fødselsregister for 2017.

Det ingen forteller deg om tiden etter fødselen: Podcast med jordmor Kirsten Jørgensen:

Hva synes du om artikkelen?