FødselEpisiotomi – klipp under fødselen

Episiotomi – klipp under fødselen

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Av Hentet fra Fødselsboken 2019 14895

Tidligere ble alle førstegangsfødende klippet rutinemessig. Dette har man gått bort fra. Det skal, som ved alle andre inngrep, være gode grunner til å gjøre det.

Ved å klippe i mellomkjøttet fremskyndes fødselen ved at det blir bedre plass til barnets hode (eller sete), men forskning om nytteverdien av dette spriker. Studier tyder imidlertid på at klipping hos førstegangsfødende som forløses med tang eller vakuum forebygger alvorlige rifter.

Rutinene for klipping varierer fra sykehus til sykehus. Det er jordmor eller fødselslege som avgjør nødvendigheten for inngrepet. Årsaker til å klippe kan være stramt mellomkjøtt og/eller stor fare for alvorlige rifter hos mor, tegn til oksygenmangel eller dårlig fosterlyd hos barnet.

I 2020 ble 17,3 prosent av alle fødende i Norge klippet, viser tall fra Medisinsk fødselsregister.

Har du spørsmål eller ønsker rundt klipping, kan du ta det opp med fødeavdelingen.

Ofte vil det oppstå rifter under fødsel. Noen er så små at de ikke trenger å sys. Store rifter bakover mot endetarmen er sjeldne. De fleste førstegangsfødende vil måtte sy noe etter en vaginal fødsel.

For å unngå store rifter er det viktig at du lytter til jordmor når barnets hode fødes frem. Jordmor vet hva som vil være best for deg, og vil instruere deg og lede barnets hode ved å gi det et mottrykk. På den måten beskyttes mellomkjøttet (perineum), og det er mindre fare for skader i endetarmens lukkemuskel.

Lytt til podcast: Dette skjer i fødselens faser:

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: