Dette må du være klar over før du kjøper varer fra utlandet. Det er ikke sikkert at du har gjort et så stort kupp som du trodde.

Sist oppdatert: 9. juni 2017

Med et barn kommer også behovet for mye utstyr, og det kan fort bli dyrt å skulle kjøpe mye nytt på kort tid. Mange velger å bestille varer over nett fra utlandet, fordi varer som barnevogn og lignende ofte er billigere i andre land enn Norge. Likevel må du være oppmerksom på ekstra kostnader som følger med når varer må fraktes fra et annet land.

I de aller fleste tilfellene er du nødt til å betale 25 prosent i merverdiavgift (moms) når varen kommer til Norge. Prosentene regnes da av hele kjøpet, altså varens verdi og porto. Hvis du kjøper en barnevogn for 10 000 kroner (inkludert frakt), er du nødt til å betale 2 500 kroner i moms i tillegg, og prisen vil da være 12 500 kroner for vognen. Dersom varens verdi er under 350 kroner slipper du å betale moms.

 

Toll
De fleste varene som bestilles fra utlandet er tollfrie, men dersom du bestiller klær må du betale toll. Barneutstyr skal det vanligvis ikke være toll på, men de som frakter varen for deg tar som regel betalt for fortollingsjobben. En vare må fortolles før den blir tatt i bruk, og vanligvis vil de som frakter varen gjøre det for deg. Varer med en verdi over 350 kroner må fortolles, og dersom Posten fortoller for deg må du betale 153 kroner (forenklet fortolling). Har varen en verdi over 3 000 kroner, må du betale 331 kroner til Posten per oppdrag (ordinær fortolling). For barnevognen vil prisen nå være 12 831 kroner. På Postens importkalkulator kan du beregne hvor mye moms, toll og fortolling du må betale for hele sendingen.

Trygg handel
For å gjøre import tryggere, kan du ta enkelte forhåndsregler. For det første anbefales det å benytte kredittkort når du betaler, fordi du da er sikret ved konkurs eller ikke leverte varer. I tillegg kan det være lurt å benytte deg av nettbutikker du kjenner til, eller som du har hørt andre har hatt en god erfaring med.

Les også: Bruk sunn fornuft og kredittkort

Sjekk moms
Til slutt bør også sjekke om du må betale utenlandsk moms, i tillegg til norsk moms. Noen nettbutikker slipper å pålegge varer moms, ved andre tilfeller kan du få tilbakebetalt momsen. Dersom du bestiller flere varer bør du, om mulig, krysse av for at varene skal sendes samlet, hvis ikke kan du risikere å betale flere fortollingsgebyrer.

Når du bestiller en vare fra en utenlandsk nettbutikk nytter det altså ikke å bare se på varens prislapp. Du må også regne med frakt, moms og fortollingsavgift. Men selv om du importerer varer, kan du spare mye penger. Dersom vognen i eksempelet kostet 15 000 kroner i Norge, ville du ha spart 2 169 kroner på å kjøpe varen fra utlandet. Husk at du må ta hensyn til valutakurs, og at prisene kan variere deretter.

Lykke til med netthandelen!

Bloggen er publisert i samarbeid med norsk Familieøkonomi

Hva synes du om artikkelen?