BloggØkonomibloggenKostpris i barnehagen – hvor store er forskjellene?

Kostpris i barnehagen – hvor store er forskjellene?

Blogg: Karlin Moen, Norsk Familieøkonomi  1989 Sist oppdatert 21.10.19
Kostpris defineres i statistikk som «det månedlige beløpet foreldre betaler for måltider per barn med hel plass i barnehagen». Vi har sett på prisforskjellene på både fylkes- og kommunebasis.

 

Karlin Moen, kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Familieøknomi

Forskrift for foreldrebetaling i barnehage regulerer kostnadene foreldre må betale for at barn kan gå i barnehage, og definerer både hva som menes med et heldagstilbud og moderasjonsordninger. I denne stadfestes det at kostprisen kan komme i tillegg til foreldrebetaling, uansett om dette medfører at prisen totalt sett er høyere enn maksimalgrensen.

Vi har sett på Utdanningsdirektoratets barnehagestatistikk fra 2018 som summerer innrapporterte tall fra 6 245 barnehager rundt om i landet. Statistikken viser først og fremst et stort spenn fra fylke til fylke, men også fra kommune til kommune og innad i de ulike kommunene. Av over 6 000 barnehager rapporterte blant annet 207 enheter kostpenger under 100-lappen. Til sammenligning er det 153 barnehager som har kostpenger over 500 kroner. Det er over 200 kroner mer enn landsgjennomsnittet som ligger på 301 kroner uavhengig av om eierform er kommunal eller privat.

 

Innad i fylkene er det også store forskjeller; i seks fylker er differansen mellom kommunen med høyest kostpris og kommunen med lavest kostpris over 300 kroner. I Vest-Agder er forskjellen størst og der skiller 417 kroner den rimeligste kommunen fra den dyreste. Tilnærmet likt er det også i nabofylket Aust-Agder hvor 400 kroner skiller dyrest og rimeligst, men her må det påpekes at den rimeligste kommunen ikke tar ekstra betalt for mat og rapporterer derfor 0 kroner i sin årsmelding.

Er du nysgjerrig på forskjellene i ditt fylke? Sjekk gjennomsnittlig kostpris i kommunale og private barnehager i ditt fylke, samt hvilke kommuner som er dyrest og rimeligst i oversikten under.

Lykke til!
Hilsen Karlin

Akershus


 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 271,70 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 348,1 kroner

 • Dyreste kommune: Oppegård – 397 kroner

 • Rimeligste kommune: Skedsmo – 152,80 kroner


Aust-Agder

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 237,60 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 275,2 kroner

 • Dyreste kommune: Iveland og Valle – 400 kroner

 • Rimeligste kommune: Bykle – Mat inkludert


Buskerud

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 269,60 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 322,50 kroner

 • Dyreste kommune: Nore og Uvdal – 490 kroner

 • Rimeligste kommune: Ål – 140 kroner


Finnmark

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 281,20 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 304,70 kroner

 • Dyreste kommune: Nesseby – 400 kroner

 • Rimeligste kommune: Sør-Varanger – 211,50 kroner


Hedmark

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 277,60 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 306,40 kroner

 • Dyreste kommune: Åsnes – 398,80 kroner

 • Rimeligste kommune: Nord-Odal – 235 kroner


Hordaland

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 279,90 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 315,70 kroner

 • Dyreste kommune: Etne – 460 kroner

 • Rimeligste kommune: Samnanger – 216,70 kroner


Møre og Romsdal

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 296,80 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 334,10 kroner

 • Dyreste kommune: Ulstein – 390,60 kroner

 • Rimeligste kommune: Sunndal – 208,30 kroner


Nordland

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 301,90 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 300,30 kroner

 • Dyreste kommune: Meløy – 466,10 kroner

 • Rimeligste kommune: Vevelstad – 90 kroner


Oppland

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 328 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 299,8 kroner

 • Dyreste kommune: Gran – 424,20 kroner

 • Rimeligste kommune: Ringebu – 75,40 kroner


Oslo

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 169,40 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 315,40 kroner

 • Dyreste kommune: Ullern – 307,40 kroner

 • Rimeligste kommune: Stovner – 193,30 kroner


Rogaland

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 319,8 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 330,70 kroner

 • Dyreste kommune: Suldal – 400 kroner

 • Rimeligste kommune: Sokndal – 220 kroner


Sogn og Fjordane

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 272,20 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 278,50 kroner

 • Dyreste kommune: Naustdal – 431,70 kroner

 • Rimeligste kommune: Lærdal – 150 kroner


Telemark

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 314,10 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 359,90 kroner

 • Dyreste kommune: Sauherad – 475 kroner

 • Rimeligste kommune: Tinn – 283,30 kroner


Troms

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 299,10 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 340,90 kroner

 • Dyreste kommune: Svalbard* - 480 kroner

 • Rimeligste kommune: Sørreisa – 181,30 kroner


*Svalbard er i denne statistikken regnet under Troms fylke.

Trøndelag


 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 304,30 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 339,80 kroner

 • Dyreste kommune: Røyrvik – 424 kroner

 • Rimeligste kommune: Fosnes – 110 kroner


Vest-Agder

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 267 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 267,70 kroner

 • Dyreste kommune: 437,50 kroner

 • Rimeligste kommune: Sogndalen – 24,10 kroner


Vestfold

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 243,30 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 296,60 kroner

 • Dyreste kommune: Horten – 321,40 kroner

 • Rimeligste kommune: 178,40 kroner


Østfold


 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i kommunal barnehage: 325,10 kroner

 • Gjennomsnittlig månedlig kostpris i privat barnehage: 335,30 kroner

 • Dyreste kommune: Askim – 440,20 kroner

 • Rimeligste kommune: Aremark – 230 kroner


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: