BloggØkonomibloggenIkke glem disse fradragene!

Ikke glem disse fradragene!

Det kan være penger å spare på å sjekke skattemeldingen nøye. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Karlin Moen, Norsk Familieøkonomi 1846 Sist oppdatert 23.04.19
Det er ditt ansvar å sjekke at informasjonen i skattemeldingen stemmer, og unngår du å sjekke, risikerer du at du går glipp av fradrag. Siste frist for å foreta endringer i skattemeldingen er 30. april.

 

Karlin Moen, kommunikasjonsrådgiver hos Norsk Familieøknomi

Skattemeldingen ble publisert 4. april, og som vanlig opplevde Skatteetaten stor pågang og trøbbel med innlogging for mange. Nå har den største pågangen roet seg, og mange har kanskje allerede sjekket om en får tilbake eller må betale restskatt. Men har du sjekket at du har fått med alle fradragene dine?

Post 3.2.10 Foreldrefradrag

Foreldre med barn under 12 år har rett til fradrag for utgifter knyttet til barnepass. Du kan også ha rett til fradrag under denne posten dersom du er forelder til barn over 12 år med særskilt behov for omsorg og pleie som kan dokumenteres ved attest fra lege, barnevern eller lignende. Skatteetaten stiller ikke krav til at du må dokumentere utgiftene det gis fradrag for i skattemeldingen, men du bør ha originalbilag, legeattester, bankutskrifter og andre dokumenter som viser til dine utgifter klar dersom det stilles spørsmål.

Disse utgiftene kan du få foreldrefradrag for:

 • Barnehage
 • Dagmamma
 • Skolefritidsordning
 • Andre fritidsordninger
  Deltakelse i idrettsforeninger, sportsklubber eller annet som driver fritidsordning rett etter skoletid gir rett til foreldrefradrag. Fritidsordningen må oppfylle vilkårene som et fullverdig alternativ til skolefritidsordning:

  • Åpent tilbud for alle barn i alderen 5-11, eventuelt for et avgrenset aldersintervall
  • Gis rett etter eller før skoletid minst 3 dager i uken gjennom hele skoleåret eller en sesong
  • Oppholdstid i fritidsordningen per uke er avtalt og fast
  • Ordningen følger skolens ferier og fridager
 • Kjøring til og fra barnehage/SFO
  Det gis fradrag med 1,56 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transport dersom kjøring til barnehage, SFO eller dagmamma medfører omvei i forhold til reiseveien til og fra jobb.

Sjekk at tallene stemmer

I skattemeldingen vil foreldrefradraget være forhåndsutfylt, basert på innrapporterte utgifter fra den du har betalt til; barnehage, SFO eller lignende. Det er derimot ikke garantert at beløpet er korrekt, og du bør undersøke at tallene er riktige og at fradragsbeløpet er fordelt som ønsket mellom ektefeller/samboere.

Foreldrefradraget dekker utgifter inntil 25 000 kroner for første barn, og deretter 15 000 kroner per ekstra barn. Hvordan utgiftene fordeles mellom barna er ikke av betydning. Det vil si at dersom du har utgifter til barnepass for ett av tre barn kan du fremdeles få fradrag for inntil 55 000 kroner (25 000 + 15 000 + 15 000).

Ektefeller kan velge om de ønsker å fordele fradraget mellom seg med en halvpart av maksimumsbeløpet hver, eller fordele på andre måter. Dette gjelder også selv ved særkullsbarn. Har dere giftet dere i løpet av inntektsåret 2018 og har ett særkullsbarn hver, kan dere velge å få 25 000 kroner hver i fradrag eller at en får hele fradraget på 40 000 for de to barna og den andre parten ingen foreldrefradrag.

Samboere med felles barn kan også velge hvordan fradraget skal fordeles, mens samboere uten felles barn mottar foreldrefradraget for sitt særkullsbarn og har ikke samme mulighet til å fordele fritt.

Ved samlivsbrudd tildeles automatisk foreldrefradraget til den barnet har bodd sammen med største delen av året.

Husk at dersom dere ønsker å endre på fordelingen må begge parter endre sin skattemelding. Ønsker ikke din tidligere partner å endre, kan du endre hos deg og legge ved begrunnelsen i skattemeldingen.


Post 3.5.5 Særfradrag

Særfradrag gis til enslige forsørgere med barn under 18 år som mottar utvidet barnetrygd fra NAV. Bor barnet fast hos begge foreldre, og begge foreldre mottar halvt utvidet barnetrygd, får du halvt særfradrag. Fradraget beregnes per måned ut ifra hvor mange måneder du mottar barnetrygden, og gir fradrag for inntil 4 317 kroner per måned.

Foreldre har ikke samme mulighet til å fordele dette fradraget mellom seg, som ved foreldrefradraget. Posten er ferdig utfylt med summen for særfradraget. Dette beregnes på bakgrunn av årsoppgaven du mottar fra NAV.

Årsoppgaven skiller derimot ikke mellom utvidet barnetrygd og vanlig barnetrygd. I årsoppgaven får du kun informasjon om totalbeløpet som er utbetalt og den perioden det er utbetalt for. For å sjekke om opplysningene i skattemeldingen er korrekte må du derfor sammenligne barnetrygden du har mottatt med antall måneder NAV opplyser om at du har mottatt barnetrygd. Når du har beregnet hvor mange måneder du har mottatt utvidet barnetrygd, ganger du med satsen per måned på 4 317 kroner for hel utvidet barnetrygd eller 2 159 kroner per måned ved delt utvidet barnetrygd.

Oppdager du feil eller mangler må du kontakt NAV for å endre denne posten, og be om at korrigerte opplysninger sendes til Skatteetaten snarest mulig. Du kan også dokumentere krav om høyere særfradrag ved å legge ved barnetrygdvedtaket ditt i skattemeldingen når du leverer.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: