BloggØkonomibloggenEr barnet for rikt?

Er barnet for rikt?

Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Forbrukerøkonom Eva Sørmo, Norsk familieøkonomi 4164 Sist oppdatert 04.09.19
Mange foreldre velger å starte sparing tidlig for barna sine. Noen sparer hele barnetrygden og andre sparer deler av denne.
Blogginnlegget er skrevet av forbrukerøkonom Eva Sørmo. Foto: Norsk familieøkonomi

Dersom du sparer 1000 kroner i måneden fra barnet er født til han/hun er 18 år så har du totalt spart 216 000 kroner. Velger du å sette pengene i et aksjefond kan verdiene fort være over 400 000 kroner når barnet fyller 18 år.

Dersom besteforeldre og andre i familien velger å spare i tillegg vil barnet kunne være formuende allerede som 18-åring.

Andre barn arver eiendom eller penger og kommer tidlig i formuesposisjon.

Når barnet er 18 år vil han/hun ha full tilgang til penger og eiendeler og det kan bli en utfordring da mange 18-åringer ikke er moden nok til å ha tilgang på så mye penger, og da kan pengene fort forsvinne i forbruk.

Det er viktig at man velger riktig form for sparing og riktig sparekonto. Det er også viktig å ta en vurdering av om pengene skal spares på barnet eller på en av foreldrene.

Her skisserer jeg fordeler og ulemper med å spare på barnets eller foreldrenes konto. Jeg skriver også litt om hvordan arv av penger og eiendom vil kunne påvirke barnets formue, men her har foreldrene få valgmuligheter da det er hovedsakelig fylkesmannen som skal ivareta formuen til barnet.

Spare i barnets navn:

Fordeler:


  • Pengene tilhører barnet, og man risikerer ikke at de går inn i et skillsmisseoppgjør eller at en av foreldrene bruker pengene uten at den andre har kontroll.

  • Pengene går ikke inn i boet dersom en av foreldrene skulle falle fra


Ulemper:

  • Pengene er tilgjengelig for barnet fra 18-års dagen. Det er ikke alle som er voksen nok til å ha tilgang på så mye penger når de fyller 18, og pengene kan forsvinne i forbruk uten at barnet har kontroll.

  • Når barnet blir voksen og skal studere risikerer han/hun å ha for stor formue til å få deler av, eller hele stipendet fra statens lånekasse når de skal studere.

  • Pengene skal ivaretas av fylkesmannen når de overstiger 2 ganger grunnbeløpet. Det vil si ca. 200 000 kroner i 2019. Da kan det bli vanskelig å få tilgang til pengene dersom man skal gjøre større investeringer før barnet fyller 18 år, Man får heller ikke anledning til å investere pengene i aksjefond dersom de stod på konto når fylkesmannen overtok forvaltningen av disse.


Spare i foreldrenes navn:

Fordeler:


  • Man har kontroll på pengene og barnet får ikke tilgang på pengene før han/hun trenger dem til boligkjøp, studier eller annet.

  • Man unngår at barnet blir formuende og ikke får mulighet til å søke studielån fra lånekassen.

  • Man unngår at fylkesmannen tar over tilsynet med pengene når de overstiger 2 G.


Ulemper:

  • Pengene går inn i boet ved skilsmisse eller dødsfall

  • Pengene er lett tilgjengelig for den av foreldrene som står som eier av kontoen.


Som foreldre må man selv vurdere om man skal velge den ene eller andre løsningen. Velger du å spare i foreldres navn kan det være greit å spare på en egen bankkonto eller aksjesparekonto tilegnet barnet, slik at pengene ikke går inn sammen med annen sparing. Man kan fint navngi kontoer i nettbanken. Man kan da skrive en avtale om at disse pengene tilhører barnet dersom noe skulle skje.

Man kan også ha en kombinasjonsløsning hvor man har en sparekonto på barnet der det settes inn bursdagspenger og annet, mens de store summene blir spart i foreldrenes navn.

Arv og eiendom

Noen ganger arver barnet penger eller bolig. Dette kan være snakk om store verdier og da vil fylkesmannen ta kontroll over formuen på vegne av barnet. Dette kan være vanskelig å kontrollere for foreldrene, men fylkesmannen vil kunne være med på å finne løsninger som er til beste for barnet, så fremst det ikke innebærer noen risiko. Det er da viktig at foreldrene har god dialog med fylkesmannen.

Er du usikker på hvilken spareløsning du skal velge for barnet ditt kan du snakke med økonomisk rådgiver.

Lykke til!

Hilsen Eva

 

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: