GravidFørste trimesterDerfor er urinprøven så viktig

Derfor er urinprøven så viktig

Urinprøven er viktig for å oppdage tegn på sykdom. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Jordmor Ragna T. Larsen, Mamastork 133588

Du skal ha med deg urinprøve av morgenurin på alle svangerskapskontrollene. Den sjekkes for fem forskjellige ting, og kan gi viktig informasjon om tegn på sykdom.

Alle som er eller har vært gravide og har vært på svangerskapskontroll hos fastlege eller jordmor, vet at vi alltid sjekker urinprøven. Det gjør vi på hver eneste kontroll gjennom hele svangerskapet – uavhengig av hvem det er som foretar kontrollen.

Vi undersøker urinen med stix, som er en liten pinne som dyppes i urinen.

Urinprøven sjekkes for fem forskjellige ting

1. Protein (også kalt eggehvite)
2. Glukose (sukker)
3. Nitritt
4. Leukocytter
5. Blod

Morgenurin og oppbevaring
Når du vet du skal på svangerskapskontroll neste dag, kan det være lurt å sette fram urinprøveglasset på badet kvelden i forveien. Da er det gjerne lettere å huske det neste morgen når du må på do. Det er morgenurin som gir sikrest svar.

Når prøven er tatt bør den oppbevares i kjøleskap inntil du skal på kontroll. Hvis kontrollen er senere enn fire etter urinprøven er tatt, kan man ikke regne sikkert med resultatet og da kan du heller ta en ny prøve på jordmor- eller legekontoret. For at dagurinen skal gi et pålitelig svar, bør urinen ha vært minst to timer i blæren – aller helst opp til fire timer. Det betyr at det bør være to til fire timer siden du sist var på do og tisset.

Dette betyr proteiner i urinen
Protein, eller eggehvite som mange gravide kaller det, skal normalt ikke finnes i urinen. Likevel er det ganske mange gravide som opplever å få vite at det er litt utslag på prøven. Når man finner utslag, er det fordi nyrene lekker litt protein ut i urinveiene. Nyrenes oppgave er å rense blodet, og å holde proteinet i blodbanen, men noen ganger kan det hos gravide lekke litt over i urinen.

Utslaget graderes i spor av protein, 1+, 2+ og 3+. Er det spor av protein eller 1+ på urinprøven, men blodtrykket er normalt, og den gravide er i ellers fin form, er det ikke noe vi tillegger særlig verdi. Hvor lenge vi kan vente med ny prøve avhenger av flere ting, blant annet hvor langt du er kommet i svangerskapet, hvordan din historikk er, og om du har andre symptomer.

Ved utslag på 2+ eller 3+ vil man alltid henvise den gravide til utredning på sykehuset. Som regel kreves det innleggelse for å finne ut mer. Mange vet nok at stor utslag på protein kombinert med høyt blodtrykk kan bety at man har utviklet svangerskapsforgiftning.

Dette betyr glukose i urinen
Urinprøven sjekkes også for glukose, altså sukker. Hovedmålet med det er å fange opp de sm kanskje er i ferd med å utvikle svangerskapsdiabetes. Her er det også viktig med morgenurin, for hvis du har spist frokost (eller mye kaker og søtt kvelden i forveien) øker risikoen for utslag på glukose i urinprøven.

Også for glukose gradres det i spor av glukose, 1+, 2+ og 3+. Hvis du én enkelt gang har spor eller 1+, betyr det sjelden noe. Skjer dette derimot gjentatte ganger, vil vi alltid anbefale en glukosebelastning. Ved 2+ eller 3+ tar man alltid glukosebelastning. Da kan man finne ut om det er noe galt med sukkerstoffskiftet ditt, eller om det ikke er noe man trenger å ta hensyn til.

Kort forklart foregår glukosebelastning slik: Du møter fastende hos fastlegen din om morgenen, hvor ditt fastende blodsukker måles. Så drikker du en søt væske, og venter i ro i to timer. Deretter måles blodsukkeret ditt igjen. Tallet som da kommer opp, forteller legen om veien videre. Er det helt fint, har du ikke svangerskapsdiabetes. Er det derimot forhøyet, må du følges nøyere opp.

Noen med svangerskapsdiabetes kan regulere det med kosten, mens andre trenger insulin for å holde blodsukkeret stabilt. Cirka 1,4 prosent av gravide i Norge for svangerskapsdiabetes.

Nitritt, blod og leukocytter kan tyde på urinveisinfeksjon
De siste tre tingene vi sjekker for, er alle markører for urinveisinfeksjon. Gravide kan ha urinveisinfeksjon uten å kjenne de normale symptomene som svie ved tissing, og veldig hyppig trang til å tisse uten at det kommer noe særlig urin. I opptil 15 prosent av tilfellene hos gravide er det ingen symptomer.

Hvis vi finner kraftig utslag på én av markørene, eller utslag på flere av dem, kan urinen sendes til dyrking så vi finner ut om det er bakterier der. Urinveisinfeksjoner er vanligvis enkle å behandle, og de aller fleste gravide tåler behandlingen godt.

Det er veldig viktig å behandle en urinveisinfeksjon, for ubehandlet kan den gi nyrebekkenbetennelse. Nyrebekkenbetennelse gir vanligvis høy feber, smerter i nyreregionen, og generell sykdomsfølelse. Men det som er den egentlige faren her, er at nyrebekkenbetennelse kan gi premature rier, og det ønsker vi å forebygge alt vi bare kan.

Bloggen er publisert i samarbeid med Mamastork

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: