BabyVekst og utvikling9-12 måneder - barnets utvikling

9-12 måneder – barnets utvikling

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Veera Hiranandani 20237
Denne perioden er en svært spennende tid for barnet ditt. Nå krabber eller åler det seg kanskje rundt, og mot slutten av perioden vil det prøve seg på å gå.

Barnet kan nå kommunisere mye mer med deg, og det gir mindre frustrasjon
for dere begge. Det er utålmodig etter å teste grensene for sin nye fysiske frihet, og er ikke lenger fornøyd med å sitte eller ligge rolig og leke.

Nå gjelder det å holde følge og barnesikre huset. Prøv å se huset fra barnets perspektiv for å kartlegge og fjerne eventuelle farer barnet kan møte på oppdagelsesferden sin.

Vekstfakta
– Gjennomsnittlig vektøkning: en knapp halvkilo i måneden. Fødselsvekten tredobles rundt ettårsalderen.
– Gjennomsnittlig lengdeøkning: 1–1,5 cm i måneden.

Vil ha oppmerksomhet
Barnet fortsetter å være svært sosialt. Det liker å tiltrekke seg andres oppmerksomhet og viser sine nye kunster til alle som vil se. Pass på å være raus med rosen og la barnet stråle. Etter som bevisstheten om at det er et separat individ utvikler seg, blir det viktig for barnet å bekrefte sin selvstendighet og gi uttrykk for egne ønsker ved å peke, bable og kanskje si noen ord.

Barnet blir også mye mer oppmerksomt på hva andre barn gjør, og prøver gjerne å kopiere dem. Så nyt denne tiden og gled deg over dette aktive lille mennesket!

Fysiske endringer og motoriske ferdigheter
Nå kan barnet krabbe og reise seg. Det er kanskje overraskende at krabbing ikke er en nødvendig milepæl for barnet ditt. Likevel er det viktig at barnet gjør forsøk på å bevege seg rundt i denne perioden – enten ved å krabbe, åle seg, skyve seg, eller en kombinasjon.

De fleste barn krabber før de kan gå, og etter hvert reiser de seg opp og flytter seg noen skritt mens de støtter seg til noe, før de tar sine første ustø skritt rundt ettårsdagen eller senere. Barnet har stort sett glede av alle leker som har med bevegelse å gjøre i denne alderen. Hold barnet i hånden og hjelp det å gå, det fremmer de motoriske ferdighetene.

Kontrollerte bevegelser
Andre høydepunkter i den motoriske utviklingen omfatter blant annet mer kontrollerte håndbevegelser. Du vil legge merke til dette når barnet flytter en leke fra den ene hånden til den andre, og når det griper tak i en gjenstand med én hånd. Det å åpne og lukke dører, bokser og esker er moro, særlig hvis det er noe spennende inni. Det styrker også babyens forståelse av objektpermanens og fremmer øye-hånd-koordinasjonen.

Pinsettgrepet er godt utviklet, så det går greit å plukke opp matbiter og andre små gjenstander. Barnet kan legge klosser oppå hverandre og små gjenstander opp i en eske. Det har også en mye bedre forståelse for hva tingene i hjemmet brukes til, og vil for eksempel herme etter deg ved å prøve å børste håret. Sørg for at barnet ikke kan få tak i småting som kan utgjøre kvelningsfare.

Det første ordet
Det er svært stor variasjon innenfor “normalen” når det gjelder den språklige utviklingen. Noen barn sier ikke sitt første ord før lenge etter ettårsdagen, mens andre lager setninger på to til tre ord når de er tolv til fjorten måneder gamle.

De fleste barn begynner å si “ma-ma” og “pa-pa” når de er mellom åtte og tolv måneder. Eller de velger kanskje å begynne med et annet enkelt ord, som “ba” for ball eller “ta” for takk. Barnet lærer å forstå ord mye raskere enn det lærer å si dem, så et barn som bare sier “ma-ma”, kan sannsynligvis forstå enkle setninger som “klappe søte”, “ta en bit” eller “her er lua di”.

Lytt til podcast om språkutvikling:


Vet barnet hva ordene betyr?
Selv om barnet sier “ma-ma” når det er ni måneder, er det ikke sikkert at det vet hva det sier. Mellom ti og fjorten måneder er vanligvis den tiden da barn begynner å bruke ord bevisst og har en forståelse av hva eller hvem de snakker om.

Økende appetitt
Nå som evnen til å tygge og svelge er bedre utviklet, og noen av tennene er på plass, er barnet blitt flinkere til å spise. Nå spiser det også mer variert mat. Etter som barnet spiser mer, vil sulten i stadig større grad bli tilfredsstilt av fast føde.

Dette fører gjerne til at sugebehovet blir mindre, så de neste tre månedene vil du sannsynligvis merke en dalende interesse for å die. For å opprettholde melkeproduksjonen, kan det være lurt å la barnet die før det spiser annen mat. Snakk gjerne med helsestasjonen om hvor mye morsmelk barnet bør få etter at dere har begynt med fast føde.

Drikke
Barnet kan nå drikke vann av kopp og synes det er moro å holde koppen selv. Med en tutekopp blir det mindre søl. Når barnet er ett år, kan det gå over til kumelk hvis det ikke er noe som tyder på allergi.

Mange mødre velger derfor å venne barnet av med brystmelk rundt denne tiden, men det kan være en vanskelig prosess. Du bør ikke avslutte ammingen før det kjennes riktig både for deg og barnet ditt.

Mindre søvn på dagtid
Roligere netter, færre småblunder. Noen barn sover rundt tolv timer om natten, og trenger kanskje to blunder på en til tre timer i løpet av dagen. De fleste barn tar en formiddagslur og en ettermiddagslur. Etter at barnet er ett år, vil det kanskje kutte ut den ene blunden på dagtid.

Ved slutten av denne perioden kan mange barn:
– gjøre forsøk på å komme seg rundt ved å krabbe, åle seg, støtte seg til møbler eller gå
– reise seg opp ved å ta tak i møbler
– imitere enkle lyder og ordlignende lyder som “ma-ma” og “pa-pa”
– bruke tonefall for å uttrykke følelser
– føre en leke fra den ene hånden til den andre uten vanskeligheter
– vise tegn til separasjonsangst og/eller være redd for fremmede
– holde en kopp eller en flasker

Hentet fra Babyverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Kåre E. Danielsen

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: