Sist oppdatert: 4. februar 2011

Artikkelen er hentet fra www.famlab.no

Moren har store konflikter med datteren på 2 ½ år. Det hat gått to måneder siden hun ble skilt fra barnets far, og året før skilsmissen var preget av mange konflikter og en del fysisk vold mellom ektefellene. Nå syns moren at hennes konflikter med barnet er i ferd med å ta av. Hun har et par ganger vært på nippet til å slå datteren, og det skremmer henne naturligvis ettersom hun syns det har vært nok vold i familien.

lei seg
ill.foto: Istockphoto

Moren nevner to områder hvor hun og datteren nesten alltid havner i voldsomme konflikter: Når datteren skal legge seg, og når hun skal pusse tennene. Den lille jenta nekter å sove i sin egen seng, og moren må nærmest tvinge tannbørsten inn i munnen hennes når det er tid for tannpuss. Utover disse konkrete konfliktområdene er moren opptatt av et mer overordnet spørsmål: Hvis jeg lar henne få viljen sin, er det jo hun som bestemmer. Er det sunt for et barn?

Den første konflikten (hvor jenta skal sove) viser seg å være forholdsvis enkelt å løse opp i. Det bunner nemlig i at moren har tatt imot råd fra ulike godhjertede mennesker som var enige om at jenta ikke burde sove sammen med moren sin, for da ville hun bli for avhengig. Men i hjertet sitt, har moren aldri vært enig i de gode rådene. Instinktivt har hun forstått jentas store behov for nærhet og trygghet i den destruktive atmosfæren som har preget hennes familie stort sett hele livet. Derfor er det heller ikke vanskelig å overtale henne til å la barnet sove hos henne med god samvittighet.

Les videre om Jesper Juuls svar til denne moren:

  1. Uavhengige barn
  2. Kampen for det gode
  3. De destruktive konfliktene
  4. Hokus Pokus
  5. Hvem har makten?
Hva synes du om artikkelen?