Når kommer de første tennene? Og hvordan passe godt på dem? Skal man gi fluor? Kan babyer få hull i tennene? Disse og flere tannspørsmål får du svar på her!

Sist oppdatert: 10. august 2018

Det er viktig å etablere gode vaner tidlig for å ivareta god munnhelse. Melketennene begynner å dannes allerede i 5.–6. svangerskapsuke. Tidspunktet for når de første melketennene bryter frem, kan imidlertid variere mye. Noen barn får dem svært tidlig, andre er sent ute. Vanligvis bryter de første melketennene frem i 6–10-måneders­alderen, og alle 20 melketennene er som regel kommet frem i 2½–3-årsalderen.

Tannutvikling
Det hender en meget sjelden gang at barn blir født med tenner. Det er da vanligvis de ordinære melketennene som er for tidlig ute. Det er ofte nødvendig å fjerne dem fordi røttene ikke er ferdig utviklet og tennene er svært løse. Medfødte tenner vil også kunne føre til problemer ved ammingen.

Det er ikke uvanlig at barn blir irritable, sikler og biter i alt som kan lindre irritasjon og kløe i tannkjøttet de siste ukene, iblant også månedene, før en ny tann kommer. Vanligvis er det ikke nødvendig med lindrende medisin, men en bitering eller lignende i hard gummi kan være til god hjelp. Ofte er barn syke samtidig med et tannfrembrudd. Sammenhengen er tilfeldig, men vi kan ikke utelukke at febersykdom kan fremskynde frembrudd av tenner.

En del helt små barn har hvitaktige kuler/knopper i slimhinnen på gommene før tennene kommer. Dette går tilbake av seg selv.

Kosthold
Tenner trenger de samme vitaminer og mineraler som skjelettet for å utvikle seg – det vil si et normalt sammensatt kosthold. Ved å legge omtanke i hva mor spiser og drikker i svangerskapet, og hva barnet spiser etter fødselen, sikres barnet en god tannutvikling.

Hvis likevel tennene bryter frem med gulbrune flekker eller lignende i emaljen, kan barnet haen emaljeutviklingsforstyrrelse. Ta i så fall kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten på stedet der du bor.

Når barnet ikke lenger er spedbarn bør vann innføres som tørstedrikk.

Tannsykdommer

Karies (tannråte, hull i tennene) kan forekomme allerede
i barnets første leveår og kan utgjøre en alvorlig trussel mot barnets tannhelse. Karies kan medføre smerte, nedsatt tyggeevne i en tid da barnet utvikles raskt, mulighet for bakterieinfeksjon i kjeven («tannbyll») og mulig skade på de permanente tennene som er under utvikling i kjeven.

Karies er vanligvis lett å forebygge, men svært vanskelig å behandle på barn under 3–4 år. Det kan være både ube­hagelig og smertefullt når omfattende tannbehandling må gjennomføres. Undersøkelser viser at tannbehandlingsangst hos voksne kan skyldes tidkrevende og ubehagelige tannbehandlingsopplevelser i tidlige barneår.

Karies oppstår ved at sukkeret i mat og drikke blir spaltet av bakterier i tannbelegget (plakk). Det dannes da en syre i tannbelegget som løser opp emaljen og over tid lager hull. Hullene oppstår lettest der det er vanskelig å holde rent: mellom tennene og i furene i jekslenes tygge­flater. Fortennene i overkjeven hos helt små barn har også lett for å få karies, særlig hvis barnet får sukkerholdig drikke om natten eller bruker smokk med noe søtt på. I slike tilfeller kan fortennene på kort tid bli så ødelagte at de må trekkes.

Barn som har fått tenner, bør bare i begrenset grad gis sukkerholdige grøter, drikker, søtt pålegg, kjeks, rosiner, slikkerier og sukkerholdige medisiner. Dette er matvarer som bidrar til kariesutvikling i tennene. Også morsmelk og kumelk inneholder sukker og kan være uheldig å gi barnet om natten, spesielt etter at barnet har fått sine første jeksler i 1½–2-årsalderen. Unngå også søtt på smokken, søte drikker og om mulig medisiner med stort sukkerinnhold til barn nattestid. Om natten er spyttmengden sterkt redusert, og det er også spyttets beskyttende funksjon. Sukkeret blir derfor værende lenger i munnen. Vann er den eneste riktige tørstedrikk om natten for både barn og voksne.

Podcasten om forebygging av tannsykdommer hos barn kan du høre her:

Når barnet trenger annen drikke enn morsmelk eller morsmelkerstatning, bør vann innføres som tørstedrikk. Foto: iStock

Det er ikke mengden av sukker som er avgjørende for om det blir hull i tennene eller ikke, men hyppigheten. Spesielt uheldig er sukkerholdig mat og drikke mellom måltidene. Er barnet likevel sultent mellom de vanlige mål­tidene, bør det få fullverdig mat – ikke en sterkt sukkerholdig matvare. Det enkleste er å innøve gode vaner helt fra begynnelsen av, blant annet ved å begrense godterispisingen til lørdagsgodt. Barn bør tilvennes med at vann er tørstedrikk. Er barnet mye 

sykt og må bruke legemidler med sukker eller som gir munntørrhet, er det vikig å huske på tannhelsen. Be gjerne om en samtale med både behandlende lege og tannhelsetjenesten.

I den senere tid er det satt søkelys på det høye sukker­forbruket i Norge. For mye sukker fører til fedme og kan forårsake kroniske sykdomstilstander, blant annet diabetes. Forsiktig og riktig bruk av sukker er av avgjørende betydning for god generell helse og tannhelse. Ingen steder er sammenhengen mellom sukkerforbruk og helse så godt dokumentert som nettopp når det gjelder hull i tennene hos barn.

Forebygging av tannsykdommer

Tannsykdommen karies, som forekommer hos nesten alle mennesker, kan lettest forebygges ved riktig kosthold (se over), munnrengjøring og ved bruk av fluor.

Tannpuss
Tannbørsting fjerner tannbelegget (plakket) og forebygger dermed karies. La tannbørstingen være en lek allerede fra de første tennene titter frem i 6–8-månedersalderen. La barnet få prøve selv, og la det ikke bli en kamp for rene tenner. Mer alvor bør det komme i leken når de første melke­jekslene kommer i 1½–2-årsalderen. Tennene børstes to ganger daglig med fluortannkrem.

Tannkrem:

Barn og unge bør pusse tennene med fluortannkrem to ganger daglig fra første tann. Fluorinnholdet i tannkremen bør være på minst 0,1 % (1000 ppm). Munnen bør ikke skylles etter tanpussen.

Mengden tannkrem bør økes gradvis:

  • Begynn med en knapt synlig mengde (0,1 ml).
  • Ved ettårsalder økes mengden til en mengde på størrelse med barnets lillefingernegl.
  • Ved tre års alder økes mengden til en ertstor mengde.
  • Når barnet fyller 7 år kan mengden økes ytterligere.

Foresatte bør hjelpe barnet med tannpuss til det er cirka 10 år gammelt. 

Fluortabletter
Norske helsemyndigheter anbefaler fluortannkrem som førstevalg når det gjelder tannkrem. Fluortabletter anbefales som et tilleggspreparat til barn med mye karies eller økt kariesrisiko. Karies hos småbarn er på ingen måte utryddet! Mange mener derfor at fluortabletter er et verdifullt hjelpemiddel til god tannhelse og et ønskelig supplement til fluortannkrem. Diskuter ekstra fluortilskudd med din tannpleier eller tannlege.

Har du spørsmål eller bekymringer er det bare å ta kontakt med tannhelsetjenesten og be om en samtale, råd eller time til kontroll. Foto: iStock

Den offentlige tannhelsetjenesten
Husk at den offentlige tannhelsetjenesten i Norge omfatter alle barn og ungdommer i alderen 0–18 år. Personellet på tannklinikken vil kunne ta seg av alt som har med tenner
å gjøre, slik som undersøkelse og eventuell behandling, tannskader, vansker ved tannfrembrudd med mer. Den offentlige tannhelsetjenesten er fylkeskommunal, og du finner opplysninger om den offentlige tannhelsetjenesten der du bor på fylkets nettsider.

Å forebygge hull i tennene hos småbarn er først og fremst foreldrenes ansvar. Vanligvis blir barnet innkalt til sin første kontroll hos tannpleier eller tannlege i 3–4-årsalderen. Trenger du råd og veiledning før den tid, kan du ta kontakt med tannklinikken der du bor. Der møter du kompetente helsearbeidere som gjerne vil hjelpe deg.

Hvis barnet skader tennene sine i fall, lek eller annet, bør det undersøkes hos tannlege. Tannskader behandles gratis i den offentlige tannhelsetjenesten ut det året pasienten fyller 18 år. Har barnet kronisk eller alvorlig sykdom, er det viktig at tannhelsetjenesten blir kjent med dette, slik at barnet ditt får oppfølging på en så god måte som mulig. God munnhelse har stor sammenheng med den generelle helsen.

Hva synes du om artikkelen?  
Forrige artikkelErnæring – for tidlig fødte
Neste artikkelSøskensjalusi – en hverdagslig ting
DEL