ParforholdetKommunikasjonshindre: – Du hører jo ikke hva jeg sier!

Kommunikasjonshindre: – Du hører jo ikke hva jeg sier!

Av Bjørk Matheasdatter og Eiel Holten, hentet fra Gobokens foreldreveilederserie. 6691
Det er lett å havne i en dårlig sirkel av påstander, personkritikk og følsomme utbrudd i diskusjoner med partneren vår. Det den ene hørte kan være noe helt annet enn hva den andre ønsket å si. Her er de vanligste kommunikasjonsfellene.

Alle par merker raskt at det å kommunisere godt, er en kunst som de i varierende grad lykkes med. Noen ganger er det lekende lett. Du føler umiddelbart at du både forstår og blir forstått. Spesielt når vi er forelsket, eller i begynnelsen av forholdet, oppleves det slik.

Etter hvert som parforholdet utvikler seg, vil mange oppleve perioder der det
å kommunisere godt er utfordrende. Det som var ment som vennlige ord, kan plutselig skape stor irritasjon, og får en helt annen mening i partnerens ører enn i dine. Fordi veldig mange strever med kommunikasjonen, er kommunikasjonstrening en svært sentral del av et samlivskurs.

Kommunikasjonshindre
Det finnes mange velprøvde omveier i kommunikasjonen. Alle par har dem. Noen er små og dukker opp i bestemte situasjoner; de er vanlige kommunikasjonshindre. Andre kan bli til velprøvde hovedveier der vi med høy hastighet suser inn i krangelen nesten uansett hva vi snakker om. Da har hindrene utviklet seg til et uheldig og ødeleggende mønster.

Sult og trøtthet
Det å være sulten, tørst eller trøtt er effektive kommunikasjonshindre. ”Det er ikke noen vits i å snakke til ham før han har spist,” var det en som sa om sin mann. Hun hadde, som så mange andre, erfart at halvtimen før middag var lite egnet til å ta opp viktige ting til diskusjon. Slik er det også utover kvelden når dagens krefter er brukt opp. Tiden etter Kveldsnytt er sjelden egnet til god løsing av problemer.

Uoppmerksomhet
Tenk over når du ønsker å ta opp en sak. Har du noe viktig på hjertet, er timing avgjørende. Ikke regn med at kjæresten din er en god lytter når hun sitter fordypet i et magasin, eller når han engasjert må ha med seg
de siste ti minuttene av en fotballkamp.

Sterke følelser
Sinnsstemninger påvirker kommunikasjonen vår i høy grad. Er vi i godt humør, tar vi gjerne sleivete eller utydelige utsagn i beste mening. Er vi derimot triste, sinte eller sure, har vi en tendens til å oppfatte budskapet negativt – uansett hvor positiv avsenderen prøver å være.

Å være gretten eller sliten og litt i ulage er derfor et dårlig utgangspunkt for en god samtale. Det kan være en idé å fortelle kjæresten din om den sinnsstemningen du er i – så kan han eller hun kanskje forstå hvorfor du oppfører deg som du gjør.

Kommunikasjonsfellene
I tillegg til ytre faktorene som trøtthet, uoppmerksomhet og et dårlig humør finnes det flere fallgruver som kan få en nyttig diskusjon til å gå i stå. Generaliseringsfella er en av dem. Ord som ”alltid”, ”aldri” og ”typisk deg” er ikke så smarte å bruke dersom du ønsker deg en god dialog.

Opptrapping
Det kalles opptrapping når dere i tur og orden svarer hverandre negativt, slik at det ene leder til det andre, og stemningen hele tiden går fra ille til verre. Det destruktive med slike opptrappinger er at de er så vanskelige å kalle tilbake. De virkelig sårende bemerkningene har vi en egen evne til å huske. Og i en opptrapping sårer man ofte den andre for å forsvare seg selv.

Nedvurdering
Nedvurdering er et mønster der en av partene gjør den andre mindre verdt eller kritiserer og nedvurderer den andres tanker, følelser eller personlighet: ”Det er best at jeg kjører.” ”Har du gjort ditt beste med den kaffen, eller?” ”Har du kjøpt den skjorta selv?”

Det kan også være at du helt blir ignorert, at den andre overser dine synspunkter eller oppgaver i hjemmet. For eksempel når du venter deg anerkjennelse for å ha vasket huset, mens kjæresten sier: ”Har du ristet teppene da?” Forskningen viser at nedvurdering over tid er svært alvorlig i et forhold. Det motsatte av nedvurdering er verdsetting – det vil si en grunnleggende respekt for den andre.

Negative fortolkninger
Dette oppstår når du tolker den andres utsagn som mer negative enn de i virkeligheten er. Slike negative fortolkninger er gjerne vanskelige å oppdage og motarbeide fordi det ofte blir en vane å ta ting i verste mening. Man hører ting mer negativt enn det er ment fra den andre. Man tror det verste i stedet for det beste om hverandre, og man ser det man forventer å se!

Tilbaketrekking
Noen ganger kan det være fornuftig å trekke seg tilbake eller unngå en krangel. Men det kan også bli et mønster der en av partene ikke er villig til å gå inn i eller fortsette viktige samtaler. Konfliktunngåelse og konfliktbenektende atferd er ikke noe godt mønster i et parforhold.

Tilbaketrekkingen kan være så tydelig som at den ene går og legger seg, skrur på TV-en eller jogger en tur for å slippe å fullføre diskusjonen. Dersom ”tilbaketrekkeren” ikke forlater rommet, blir vedkommende gjerne helt taus eller skynder seg å godta et forslag bare for å få en slutt på diskusjonen.

Menn trekker seg oftere tilbake
I et parforhold er det gjerne én som har en tendens til å trekke seg, mens den andre er ”forfølgeren” – den som oftest tar opp temaer til diskusjon og har behov for å snakke. Parforskningen viser et ganske typisk mønster: Kvinner forfølger diskusjonstemaene, mens menn trekker seg tilbake.

Slik kan han oppleve at hun stadig vekk ønsker å mase og krangle, mens hun opplever at han ikke vil snakke eller åpne seg, og føler at han er likegyldig overfor henne. Dette kan bli en vond sirkel der begge prøver å bevare forholdet, men med sin atferd bidrar til å svekke det.

Snakk om hverdagslige ting først
Dersom dere har det på denne måten, kan det være lurt å venne seg til å snakke sammen om helt ”ufarlige” og hverdagslige ting. Etter hvert som dette oppleves trygt, kan dere forsøke å beskrive hva dere tenker og føler i gitte situasjoner. Slik kan dere bygge opp en fortrolighet og trygghet rundt det å snakke sammen om det som er viktig for dere.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: