BabySøvnEr samsoving trygt?

Er samsoving trygt?

Av Maren Eriksen 26945 Sist oppdatert 07.05.19
Stadig flere velger å samsove med barna sine. Men er det egentlig trygt? Trine Giving Kalstad i Landsforeningen uventet barnedød (LUB) sier at babyer bør sove i egen seng på foreldrenes rom. Men hvis man risikerer å sovne med barnet, bør det helst skje i trygge omgivelser i foreldrenes seng.

– Det vi vet at er tryggest, er at barnet sover på ryggen i egen seng på foreldrenes soverom, sier Giving Kalstad.

I LUB er en viktig del av jobben hennes å nå ut til alle familier med råd om hvordan de kan begrense risikoen for krybbedød. I Norge i dag dør mellom 10 og 12 barn i året som følge av krybbedød. Det er ganske få, men helst skulle ingen barn mistet livet på denne måten. Tidligere var tallene langt høyere blant annet fordi foreldre ble rådet til å legge barna til å sove på magen.

– Det kostet dyrt. Vi vet at mageleie er viktig, men det er når barnet er våkent. Det samme gjelder hudkontakt. Vi anbefaler at foreldre har mye hud-mot-hud-kontakt med barna og lar dem ligge på gulvet i mageleie på dagen når begge er våkne. Men på natten skal barnet ligge på ryggen og ikke tett inntil foreldrene, sier Giving Kalstad.

Farlig å samsove uplanlagt

Mange foreldre med små barn er fryktelig trøtte. Å våkne flere ganger om natten for å mate barnet kan ta på, og det er fort gjort å duppe av mens man ammer eller mater barnet med flaske. Dermed risikerer man å sovne i uheldige og potensielt farlige stillinger – på sofaen, i en lenesol eller i sengen – uten at forholdene er lagt til rette for samsoving. Slik samsoving øker risikoen for krybbedød og ulykker. Barnet kan falle ned, komme i klem eller bli overopphetet.

– Det vi ser, er at veldig mange velger å samsove med barna hele eller deler av natten. Dette gjør det viktig å forklare om risikofaktorer og hvordan sikre at samsoving blir gjort så trygt som mulig, sier Giving Kalstad.

Hun understreker at de som organisasjon ikke anbefaler samsoving, men at de likevel gir råd for at samsoving skal kunne gjøres på tryggest mulig måte fordi det er så mange som likevel gjør dette.

– Det er forbundet med relativt stor risiko å  ende opp med samsoving fordi man er for trøtt til å klare å legge barnet tilbake i egen seng. Det er per i dag tryggere med planlagt samsoving i en bred og fast dobbeltseng enn den uplanlagte samsovingen i for eksempel en lenestol eller sofa, sier Giving Kalstad.

Ikke alle bør samsove

Ikke alle foreldre bør samsove med barna, og ikke alle barn bør samsove med foreldrene. Risikofaktorer hos barn er ifølge Giving Kalstad prematuritet (barn som er født for tidlig) og barn som har hatt dårlig vekst i fosterlivet. Disse barna bør ikke samsove, fordi de allerede har risikofaktorer for krybbedød.

Hun forteller også at foreldre som røyker, snuser, har drukket alkohol, brukt andre rusmidler eller har brukt sløvende medikamenter heller ikke bør samsove med barna. Overvektige og kvinner med svært store bryster bør også være forsiktige når det kommer til samsoving, fordi barna kan risikere å få det trangt eller få lite luft rundt seg når de sover.

Av de få barna som hvert år dør av krybbedød, er det likevel noen fellestrekk.

– Mange av krybbedødbarna under to måneder dør i en samsovingssituasjon. Tidligere, da barn sov på magen, var toppen rundt 4 måneders alder. Nå har vi ikke slike topper lengre, men ser oftere at det er de helt minste som rammes, sier hun.

Fortsatt har man ikke alle svarene på krybbedødsgåten. Giving Kalstad utelukker ikke at genfeil kan øke risikoen for enkelte barn.


De som samsover ammer mer?

Flere studier viser at barn som sover i foreldrenes seng blir ammet mer enn barn som sover alene. Men vi kan likevel ikke fastslå en sikker årsakssammenheng om at det er samsovingen som fremmer ammingen.

– Det kan også være at det er de som ammer mest som oftest velger å samsove. Det kan være vanskelig å vite hva som fører til hva her, sier hun.

Giving Kalstad sier at Landsforeningen uventet barnedød ønsker å fremme amming, og har forståelse for at en del foreldre dermed ender opp med å samsove.

Flere samsover, men krybbedødstallene øker ikke.

– De siste årene har antallet som samsover med barna økt, men krybbedødstallene har holdt seg stabile. Det er jo gode nyheter, men vår jobb er å se på hvordan vi kan få tallene ytterligere  ned, og et viktig fokus her er å nå langt bedre ut med forebyggende informasjon, inkludert risikofaktorer ved samsvoing, sier Giving Kalstad.


Er samsoving tryggere ved bruk av babynest?

Babynest har blitt populært over store deler av verden. Foreløpig er det lite studier på om bruken er trygg eller øker risikoen for krybbedød. Derfor kan ikke LUB hverken fraråde eller anbefale bruk. Men de ber likevel foreldre være bevisste på bruken, og heller velge et babynest med stive kanter enn de mykeste og unngå nest med snorer – nettopp på grunn av risikoen for at det kan bli for tett rundt barnets ansikt.

– Det forskes på dette nå, så det blir spennende å se resultatene, sier Giving Kalstad.

Hun sier at de første studiene allerede er på plass. I New Zealand brukte familier med risikofaktorer to varianter av babynest med stive kanter når de samsov med barna sine. Det viste en redusert forekomst av krybbedød på 50 prosent.

– Det viser jo at slike hjelpemidler kan være viktig for enkelte grupper. Men man kan ikke konkludere med at det er bra for alle. Og babynest er en sånn ting som kan øke risikoen for krybbedød om det brukes feil, mens det i andre tilfeller kan redusere risikoen, sier Giving Kalstad.


Trygt å bruke dyne til barnet?

I andre land frarådes bruk av dyne til små barn. For eksempel i Nederland anbefales det sovepose i stedet for dyne. Også i Norge er det noen som velger dette Stadig flere her til lands velger også sovepose. Det synes Giving Kalstad er helt greit, men beroliger dem som fortsatt velger dyne.

– Det er stor forskjell på babydyner i Norge og utvalg av dyner til barn i andre land. Vi er litt unike på det her til lands. Vi anbefaler å bruke en lett dyne til barnet, som ikke er større enn barnets seng. Da regnes det som trygt, sier hun.

Men hun understreker at babyen ikke skal dele dyne med foreldrene ved samsoving.

– Barnet kan komme helt under dynen, puste inn brukt luft med større mengde karbondioksid og risikerer også å bli overopphetet. Alt dette øker risikoen for krybbedød. Ved samsoving skal barnet ha egen liten og lett dyne, sier Giving Kalstad.


Slik samsover dere riktig med barnet

Hvis man ikke får til å legge barnet i egen seng eller flytte barnet over i egen seng etter måltider på natten, og man dermed ender opp med å samsove, bør det gjøres slik:

1. Barnet bør ikke ligge i midten, men på en av sidene i foreldresengen. Foreldresengen må stå inntil noe – for eksempel en vegg, sprinkelseng eller noe annet som forhindrer at barnet kan falle ned.
2. Barnet bør ha god plass og godt med luft rundt seg.
3. Barnet bør ha egen dyne.
4. Madrassen i sengen bør være fast og ren.

Trine Giving Kalstad råder imidlertid foreldre til å legge barnet over i egen seng når det skal sove.

– Foreldre bør ha god kunnskap om trygt sovemiljø når de skal skape gode rutiner. Og så blir det jo opp til hver enkelt familie å finne ut hva som fungerer best. Uansett er det nyttig med god kunnskap før man tar avgjørelser – også om hvor barnet skal sove, sier Giving Kalstad.

Lytt også til podcast med helsesøster Maria Otter om samsoving:


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: