Krybbedød er fortsatt den største enkeltdiagnosen ved plutselige, uventede dødsfall blant spedbarn i Norge – til tross for at forekomsten av krybbedød er blitt redusert med 90 prosent siden 1989. Les hva du kan gjøre for å redusere risikoen.

Sist oppdatert: 8. mai 2019

Et friskt barn legges ned for å sove. Barnet dør plutselig og uventet uten noe forvarsel. Omstendigheter rundt dødsfallet eller obduksjon gir ingen pekepinn på sykdom eller skade.

Forsk­ning har avdekket flere utløsende faktorer for krybbedød – risiko­faktorer foreldre kan påvirke omfanget av. Mage­leie, tobakksrøyk og overoppheting er eksempler på slike risikofaktorer. Disse er imidlertid bare farlige for noen barn, og forskere utelukker ikke at enkelte barn er disponert for krybbedød. Denne predisposisjonen kan være arvelig eller en genetisk misdannelse som skjer under svangerskapet, forårsaket blant annet av nikotin. En slik genetisk defekt er bare farlig dersom det disponerte barnet utsettes for risikofaktorer.

Sov på rygg!
Legg alltid barnet ned for å sove på ryggen. Hvis det av medisinske grunner anbefales mage-/sideleie, bør du følge legens råd om dette. Å sove på rygg har vist seg å ha en enestående forebyggende effekt. La imidlertid barnet ligge mye på magen i våken tilstand under tilsyn av voksne.

Stump røyken!
Risikoen for krybbedød mer enn firedobles dersom mor røyker i svangerskapet. Det øker dessuten risikoen for lav fødselsvekt og prematur fødsel, faktorer som også gir økt risiko for krybbedød. Jo flere sigaretter den gravide røyker, jo høyere er risikoen. Fordi nikotin går over i morsmelken, anbefales mødre å stumpe røyken også etter at barnet er født. Passiv røyking øker risikoen for krybbedød. Nikotin påvirker nervesystemets evne til å regulere pusten under søvn og øker barnets sårbarhet for overoppheting. Barn er spesielt sårbare fordi lungene og immunforsvaret ikke er ferdig utviklet.

La ikke barnet bli for varmt!
Barnet regulerer best kroppstemperaturen når det ligger på ryggen. For mye klær og sengetøy, eller for varmt rom, gjør barnet fortere overopphetet. Kjenn på barnets mage eller nakke om det er passe varmt. Ikke bruk lue inne, og la ikke hodet bli tildekket av sengetøy eller lignende. Barnet kvitter seg med overskuddsvarme hovedsakelig gjennom hodet. Ta av ytterklær når dere kommer inn i et varmt rom, selv om barnet sover. Har barnet feber, bør det ha mindre klær og sengetøy på enn ellers.

Podcast om krybbedød. Gjest: Triner Giving Kalstad, Landsforeningen Uventet Barnedød:

Sovemiljø
Barnet sover trygt og godt i egen seng ved siden av foreldre­sengen. Bruk en lett dyne, et teppe eller en ­nattpose, og unngå pute i spedbarnets seng. Det anbefales ikke at barnets hode ”pakkes inn” med gaskluter, tepper eller lignende – dette øker risikoen for at barnets ansikt blir tildekket.

Dersom du velger å samsove med barnet ditt, må dette gjøres forsvarlig. Tryggest mulig samsoving innebærer at foreldrene er ikke-røykere, at dere ikke er påvirket av alkohol, andre rusmidler eller sløvende medikamenter, at sengen er bred og madrassen er ren og fast. Barnet skal sove på rygg, ha egen dyne, og det må ligge slik at det ikke kan falle ned i en sprekk eller trille ut av sengen. På bakgrunn av generell kunnskap om nikotin anbefales ikke samsoving dersom du snuser.

Det er viktig at barnet har det luftig når det sover. Ha derfor minst mulig i babysengen. Bruk av sengekantbeskytter kan øke risikoen for spedbarnsdød fordi barnet kan bli klemt mellom den og for eksempel madrassen, eller at lange festesnorer kan vikles rundt halsen. Ut fra kunnskap om hva som kjennetegner et trygt sovemiljø, anbefales ikke bruk av babynest. Dette for å redusere risikoen for at det blir for tett og varmt, eller at barnets ansikt og hode tildekkes dersom barnet kommer over på siden.

For å sikre at det ikke blir for varmt eller klamt i vognen, skal ikke barnevognåpningen dekkes til med helsetepper eller lignende.

Smokk
Forskning viser at regelmessig bruk av smokk når barnet leg­ges til å sove, er forbundet med redusert risiko for krybbe­død.

Les mer om forebygging av krybbedød på lub.no

Samsoving – hvordan gjør vi det? Podcast, gjest er helsesøster Maria Otter.

Hva synes du om artikkelen?