BabyLek og læringLag regler for bruk av trampolinen

Lag regler for bruk av trampolinen

Å shoppe på trampoline kan være veldig gøy, men det bør gjøres forsvarlig. For eksempel bør man avgjøre hvor mange som kan være på trampolinen samtidig. Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 2969
De fleste ulykkene på trampoline skjer når barn lander feil eller kolliderer med hverandre. Her er fem ting dere bør snakke med barna om når dere lager kjøreregler.

1. Hvor mange skal hoppe samtidig?

Jo flere som hopper samtidig, jo større er risikoen for å bli skadd.

2. Store og små samtidig?
Hvis det er stor forskjell på vekten til de som hopper, er de minste spesielt utsatt for skader. Ta hensyn til de minste, bytt på å hoppe slik at alle slipper til.

3. Hvem får lov til å hoppe?
Som eier av trampolinen, er du ansvarlig for alle som hopper på den. Skal venner som vil hoppe spørre om lov hjemme først?

4. Hva kan de voksne bestemme?
Voksne bør vurdere ferdighet og følge med når barn hopper. De voksne har ansvaret, og må stoppe leken dersom den går over styr.

5. Hva er lov og ikke lov?
Bli enige om hvilke regler som gjelder for turning og lek på trampolinen. Salto på trampolinen kan gi alvorlige nakkeskader dersom det går galt.

Riktig bruk av trampoline

– Definer klare regler for antall barn samtidig på trampolinen. Det ideelle er kun én. Jo flere som hopper, jo større er risikoen for farer. Dette gjelder spesielt dersom de som hopper har ulik vekt.

– Voksne bør vurdere barnas ferdigheter og følge med når barn hopper.

– Dekk til trampolinen med presenning når den ikke er i bruk. Da blir det vanskeligere for barn å bruke trampolinen uten at det er voksne til stede.

– Ikke hopp på trampolinen når den er våt.

– Salto på trampolinen kan gi alvorlig nakkeskade hvis du lander feil.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), sikkerhverdag.no

Tenk skadeforebygging
Forslagene til samtalepunkter er laget av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). For selv om lek på trampolinen er en skikkelig innertier hos svært mange barn, er det viktig å tenke skadeforebygging. For det blir skader. Ganske mange, faktisk.

Flest tannskader
– Forsikringsbransjen får inn meldinger om trampolineskader på rundt 130-140 barn årlig. For sju av ti dreier det seg om tannskader. Etter dette kommer skader i skulder, arm, hånd, og i hofte, ben og fot, sier kommunikasjonsrådgiver Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

Han understreker at antallet skader er mye høyere enn hva som blir rapportert inn til forsikringsselskapene.

De yngste får flest skader
Av de sakene If har behandlet de siste årene, er det barn opptil 10 år som skader seg hyppigst.

– Det er dobbelt så mange i aldersgruppen 0-10 år som skader seg som i aldersgruppen fra 10 år og oppover. Men det handler vel også litt om at det er de yngste som er mest aktive på trampoline, sier Clementz.

Ifølge If er halvparten av skadene selskapet har fått melding om i kategorien lite alvorlige, det vil si at det ikke har vært nødvendig med sykehusinnleggelse. I den andre halvparten har det vært sykehusopphold i inntil to døgn.

– Siden 2008 har vi for øvrig hos oss hatt bare hatt én hendelse hvor det har vært nødvendig med å være på sykehus i mer enn to døgn, forteller han.

Likevel positivt med aktive barn
– Vi synes det er positivt at barn er i aktivitet og har lyst til å bevege seg. Det skjer mange skader, men målt i forhold til frekvensen trampoliner blir brukt, er det ikke så mye. All aktivitet innebærer en risiko, og de fleste skader blant barn og unge skjer fremdeles på sports- og idrettsområder, sier seniorrådgiver Berit Jaritz i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– At det blir skader, handler også om at trampoliner blir mye brukt. Fysisk aktivitet er viktig og positivt. Det er et mye større problem med overvekt og inaktivitet, mener hun.

Dette bør du vite før du kjøper trampoline:

Advarselsmerkingen skal svare på:
- Hva er maksvekten trampolinen tåler?
- Hvor ofte skal sikkerhetsnettet byttes?
- Hvor stor er trampolinen når den er ferdig montert, og hvor mye fritt areal vil det kreve å plassere den sikkert?

Sjekkliste før kjøp av trampoline:
- Det følger med sikkerhetsnett og polstring/kantmatte
- Trampolinen er CE-merket
- Det følger med veiledning til riktig montering, bruk og vedlikehold- Emballasjen er tydelig merket med advarsler og informasjon om størrelse på tramplinen, og krav til sikkerhetsavstander ved plassering
- Trampolinens størrelse ferdig montert stemmer overens med tilgjengelig plass hjemme.

Kilde: DSB, sikkerhverdag.no


Sett deg inn i reglene

Skal barna få trampoline, er det også lurt å sette seg inn i hvilke sikkerhetskrav som gjelder. Trampoliner regnes som leker, og skal derfor oppfylle strenge sikkerhetskrav. 13. mars 2015 ble en ny sikkerhetsstandard fra den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN gjeldende.

– Etter flere års arbeid kom det strengere krav til produsenter og leverandører. Nye trampoliner som er laget etter 13. mars 2015, skal leveres med kantmatte og sikkerhetsnett. Det er også blitt strengere blant annet med merking av trampolinene og advarsler, sier Jaritz.

Det er fortsatt lov til å selge eldre utgaver som er i butikkhyller og på lager. Det betyr at trampolinen du allerede har i hagen, fortsatt er lovlig å bruke. Likevel fortsetter DSB å anbefale at alle bruker sikkerhetsnett.

– Hva folk gjør i sin egen hage, har vi ingen kontroll over. Velger foreldre å ikke følge dette, er det ikke noe vi kan gjøre. Men vi vet jo hva som er tryggest, sier Jaritz.

Hun sier at tall fra Odense Universitetshospital i Danmark i 2014 viser at størstedelen av ulykkene på private trampoliner er fallulykker.

– Det skjer flest ulykker ved fall i vannrett nivå, men det er også mange fall fra høyden.

Vi håper derfor å se en nedgang i fallulykkene etter hvert som bruken av sikkerhetsnett vil øke i årene fremover, som følge av den nye sikkerhetsstandarden, sier Jaritz.

Ansvar for skader på eget barn – og andres
Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If mener de nye sikkerhetskravene som stilles til trampoliner beregnet til hjemmebruk, er sterke signaler om hvor viktig det er å tenke på sikring er.

– Risikoen for å ramle på bakken reduseres betraktelig, men det aller viktigste er å passe på antallet på trampolinen. Svært mange skader oppstår i kollisjon mellom barn, sier han.

I forhold til forsikring sier Clementz at det er to ting å tenke på når en setter opp en trampoline på egen eiendom:

1. Skader på eget barn.
– Dette kan dekkes av ulykkesdelen i barneforsikringen. Tannlegebehandling er gratis for barn i Norge, men det kan dukke opp senskader. Har du forsikring, dekker denne barnet til det er i begynnelsen av 20-årene gjennom at det settes av et beløp til eventuelt å dekke skader som dukker opp år etter ulykken har skjedd, sier Clementz.

2. Andre barn kan bli skadet hos deg.
– Dersom det skjer et uhell, kan eieren være erstatningsansvarlig. Dette kan dekkes av ansvarsdelen i innbo- eller boligforsikringen, sier Clementz.

Selv om det kanskje kan høre litt voldsomt ut, er Clementz veldig klar på én ting:
– Nå er det vår – gå ut og hopp! Dessverre er det noen som skader seg, men det skal ikke holde barna borte fra en så artig aktivitet. Det er mye bedre at barna går ut og er fysisk aktive sammen med andre barn enn at de blir sittende inne foran ulike skjermer. Det beste rådet vi kan gi er å snakke hyggelig med barna om sikkerhet. Prate om hva som kan skje dersom det er for mange på trampolinen. Vær gjerne med ut av og til, eller følg litt med gjennom vinduet. Trampoline er gøy, det er masse bevegelse og god mosjon. Alt i alt er det en bra ting – bare du husker sikkerheten, sier han.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: