Dersom barnet er urolig, kan det være fristende å finne fram nettbrettet. Men forskere frykter at mye bruk av nettbrett kan gå ut over barns evne til å regulere egne følelser.

– Å være foreldre kan være kjempevanskelig, men nettbrett bør ikke bli løsningen for å få ro, sier barne- og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt Huynh ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Vest i Oslo.

Huynh er opptatt av at barn trenger kontakt med andre mennesker – ansikt til ansikt.
– Barn skal utforske, snakke og være fysiske sammen. Det er slik hjernen utvikles. Barna trenger ikke masse annen stimuli, sier hun.

Mener nettbrett bør ha treårsgrense
Huynh er veldig klar i sitt syn på barn og nettbrett. Etter hennes mening er det ingen grunn til at barn skal få hjelp til å komme i gang med nettbrett før de er tre år gamle.
– Bruk av nettbrett vil føre til at barnet går glipp av viktig utvikling. De lærer seg at en roer seg ned med en skjerm. Nettbrettet blir den nye smokken eller suttekluten, mener hun.

Negativ innvirkning?
Mobile enheter er over alt, og det er vanlig at også små barn bruker dem ofte. Likevel vet vi lite om hvilken innvirkning bruken har på de små. I en forskningsrapport fra Boston University Medical Center, spør forskere hva utstrakt bruk av nettbrett til vil gjøre med urolige barn. Vil det gå ut over barnets evne til å utvikle empati, sosiale ferdigheter og problemløsning?

– Ikke en ny debatt
– Jeg er ikke hjerneforsker, så jeg kan ikke uttale meg på medisinsk grunnlag. Men jeg kan snakke som barnehagelærer og medieviter, og denne debatten er ikke ny, sier Barbro Hardersen, som er prosjektleder for Medietilsynets ”Trygg Bruk”. Prosjektet jobber for trygg bruk av digitale medier for barn og unge.

– Hvis nettbrettet skal sensureres bort, gjelder sensuren da alle typer skjermer? Bekymringene om at mediene ”automatisk” skader barn dukket opp både da kinoen og fjernsynet kom. Da fjernsynet kom, var man redd for barnas øyne. Men fjernsyn ble ikke forbudt, sier Hardersen.

Hardersen mener at det ikke er behov for statlige aldersgrenser i forhold til barn og bruk av nettbrett.
– Foreldre kjenner sine egne barn. Hvis de trenger noe som kan roe barnet ned, så gjør de det. Trenger barnet en tur ut i naturen, så går de en tur ut. Jeg tenker at det er mer problematisk å bare ta brettet vekk fra barna, og tro at dette vil gi barna en god oppvekst. I tillegg har barn rettigheter jamfør Barnekonvensjonen. De har krav på informasjon, og nettbrett og medier er en sentral og brukervennlig plattform for informasjon for barn i dag, sier hun.

Pocast:
Slik unngår du at barnet blir avhengig av skjerm

Ond sirkel
Melanie Ekholdt Huynh er opptatt av at kommunikasjon mellom foreldre og barn ikke skal forstyrres av en skjerm.
– Når et barn trenger trøst, er det viktig med kontakt med andre mennesker. Det er kanskje ikke så kjekt for foreldre å oppleve at et nettbrett lettere roer barnet ned enn det de selv klarer med fysisk kontakt og stemmebruk, sier hun.

Barne- og ungdomspsykiateren sier at familier fort kan havne i en ond sirkel.
– Barna blir avhengige av nettbrett, og foreldrene får dårlig samvittighet. Det er vanskelig nok å være foreldre, om en ikke skal slite med dette i tillegg, sier hun.

– Lære å stå i vanskelige følelser
Ifølge Huynh viser det seg også ofte at det er barn som allerede strever litt som sitter mest foran en skjerm.
– Men hvor starter det egentlig? Blir barna urolige fordi de bruker mye tid på nettbrett, eller bruker de mye tid på nettbrett fordi de er urolige? Sårbare barn bør bli utfordret og lære seg å stå i de vanskelige følelsene sammen med foreldrene, mener hun.

– Mulig med avvenning
Har nettbrettet tatt for stor plass i hverdagen, sier Huynh at det er fullt mulig å venne barnet av.
– De to-tre første ukene kan det være vanskelig, det blir som med avvenning fra bryst eller smokk. Men det er en investering. Både barn og foreldre får det bedre, og mange opplever at barnet både sovner lettere og spiser bedre, sier Huynh.

Små barn og medievaner

Dette melder foreldre at barna bruker mest fritid på i løpet av et døgn:
1-4 år:
1. Soving
2. Være med familien
3. Se film og fjernsynsprogram (Her kommer også nettbrett inn)
4. Treffe venner
5. Lese bøker

Medietilgang i fellesrom, barn 1-12 år:
Nettbrett: 65 prosent
TV: 88 prosent

Medietilgang på eget rom, barn 1-4 år:
7 prosent har tilgang til nettbrett
4 prosent har TV

Kilde: Medietilsynets rapport om barn og digitale medier

Barbro Hardersen er enig i at ingenting kan erstatte kontakt mennesker imellom, ansikt til ansikt.
– Men noen ganger må vi for eksempel få ferdig middagen, og da ser jeg ikke noe galt i noen minutter på nettbrettet med en god app. Kanskje den inspirerer til felles sang? Så kan vi kanskje dra ut på aketur i helgen når alle har fri, sier Hardersen.

– Tenker du da at turen blir en kompensasjon for det en ikke fikk gjort i løpet av uken?
– Nei. Jeg tror det er nyttigere å se på alt vi gjør for eksempel i løpet av en måned. Vi bør ikke ha dårlig samvittighet for at barna ser litt på Postmann Pat eller spiller et spill. Tenk o på din egen bruk som voksen. Er du ”avhengig”, eller trenger du en pust i bakken?  Vi trenger alle pauser i hverdagen, og de kan være både med og uten teknologi. Det er ikke snakk om nettbrettbruk hele døgnet, men kanskje fem til ti minutter, sier hun.

Hva er avhengighet?
Hun mener avhengighetsbegrepet er en alvorlig medisinsk diagnose.
– Visst skaper spill og nettbrett engasjement og entusiasme, men hva er avhengighet? Jeg har aldri hørt at noen sensurerer bort en bok som barnet er oppslukt av, fordi barnet kan bli avhengig, sier Hardersen.
– Vi skal selvsagt ta på alvor dersom det er ett- og toåringer som bruker nettbrett for mye. Men det er unntakstilfeller. Så små barn vandrer ofte fra aktivitet til aktivitet, sier hun.

Hardersen mener det er flott med debatt, for det er mange som strever med problemstillinger rundt barns nettbruk.
– Men så er det også mange som har funnet gode rutiner og fått det inn i hverdagen på en god måte. Kanskje er det snakk om nettbrettbruk én time i uken, eller 20 minutter på morgenen. Det viktigste er at det er balanse i alt vi foretar oss, mener hun.

Hardersen sier det finnes flere nordiske og norske studier som viser at nettbrett kan fremme sosial interaksjon, og være støttende til læring.
– Det er også lekbetont, og barna tar medieerfaringene med ut i barnehagen og på andre lekearenaer i etterkant, sier Hardersen.

Hun forteller om en barnehage hvor de voksne fant et flott sandslott i barnehagens sandkasse. Barna forklarte at det ikke var et sandslott, men en Minecraft-bygning (bygning fra et dataspill, journ.anm.).
– Dette krever at de voksne har en holdning og evne til å plukke opp referanser fra dagens mediekultur i barnas lek. Å ta tak i noe barna allerede er kjent med og interessert i, er en ypperlig måte å jobbe med problemløsning og sosiale ferdigheter på, foreslår Hardersen som et svar på den amerikanske undersøkelsen.
– Det er voksnes ansvar å følge med i barnas fellesreferanser i dag, og de er annerledes enn da de selv gikk i barnehagen. Fjerner man fellesreferansene ved å forby medietilgang, kan enkeltbarn falle utenfor. Det er alvorlig, sier hun.

– Brutalt å nekte
– Jeg synes det er brutalt om et barn ikke skal kunne bruke nettbrett i det hele tatt før de er tre år. I dag er det en så stor del av samfunnet, og nettbrettet er en fin inngangsport til å bli en digital borger, noe alle i dag må øves til å bli.  Jeg tenker at nettbrett ikke er mer problematisk enn andre medier. Barnet inntar jo en aktiv rolle ved å trykke og få ”svar”. Du kan gjerne sitte sammen med barnet og trykke, leke og høre lyder. Det er sosial trening, og utelukker ikke kontakt ansikt til ansikt. Jeg tenker det er litt tilfeldig om det er en bok eller et nettbrett. Barn og voksne gjør dette sammen, og utfyller hverandre fint. Men det er viktig at vi reflekterer over hva barna holder på med, og at vi prøver ut apper før vi gir nettbrettet til barna, sier Hardersen.

– Mange tenker at bruk av nettbrett handler om å henge med i tiden?
– Nettbrett kan barna lære seg når som helst ellers. Som en professor i pedagogikk sa, er barnehager forpliktet til å lære barna digital kompetanse. Da får de nok i barnehagen, og trenger ikke å være å på nettbrett med foreldrene også. Foreldrene er ofte slitne, og det blir vanskelig å la være. Nettbrett blir behagelig, svarer Huynh.

– Voksne bør snakke sammen
Barne- og ungdomspsykiateren mener at barn som har fylt tre år kan øve seg på å få et balansert forhold til nettbrett. Og nettbruken bør skje sammen med foreldrene.
– Barn bør helst starte med en felles utforskning av nettverdenen med nære voksne, sier Huynh.

Føler foreldre at det er vanskelig å regulere nettbruken, sier Huynh at det er viktig at voksne snakker sammen.
– Ta det opp med partner, venner eller besteforeldre. Bruk de voksne som kjenner deg og barnet ditt, for eksempel barnehagelærer eller helsesykepleier, sier hun.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?