Toåringer er fulle av utforskertrang. Når barnet er mellom to og tre år gammelt, eksploderer språkutviklingen. Barnet forstår kanskje så mye som 400 ord! I denne perioden tar fantasien form og barnet kan følge med på kompliserte fortellinger.

Sist oppdatert: 3. januar 2011

Når barnet er mellom to og tre år gammelt, eksploderer språkutviklingen. Barnet forstår kanskje så mye som 400 ord! Det behersker stadig flere avanserte sider ved språket, for eksempel bruken av fortid, flertall og betingelsesord og -setninger. Nå kan du også forklare rim og bokstavlyder når dere leser.

Les jevnlig
Mens noen barn snakker i korte setninger, kommuniserer andre ved hjelp av bare ett eller to ord. Språkspekteret er bredt og variert. Fordi denne perioden er preget av språkutvikling, er det spesielt viktig at barnet blir lest for jevnlig.

Fantasi og fortellinger
Utforskeren liker å ordne ting i kategorier, og liker å sortere og sette ting i bås. Fantasien begynner å ta form og barnet kan nå utforske verden utenfor sin egen lille virkelighet. Det kan følge mer kompliserte fortellinger og prøver kanskje å lære enkle barnevers utenat. På den ene siden kan du glede deg over at barnet begynner å bli uavhengig, trygg på seg selv og en på alle måter enestående liten person. Du synes kanskje det er litt vemodig at det er lite “baby” igjen i barnet ditt.

15 lesetips
 1. Alfabetet
 2. Eventyr
 3. Tall og telling
 4. Form og farge
 5. Motsetninger
 6. Favorittfigurer
 7. Følelser/stemninger
 8. Bøker om å dele
 9. Bøker som viser par/finne to like
 10. Bøker med «late som»-leker
 11. Om å kle på seg
 12. Pottetrening
 13. Klassiske rollefigurer
 14. Vennskap
 15. Førstegangsopplevelser

Forklar hva rim er
Hvis du har lest rim og regler for barnet fra fødselen av, kan det være på tide å snakke  litt om rim. Forklar hva det betyr at noe rimer. Du kan for eksempel ta utgangspunkt i Ride, ride, ranke og si at “hus” og ”pus” rimer på hverandre fordi de slutter på samme lyd. Be barnet erstatte ordene i reglen med andre ord, for eksempel ”mus” i stedet for ”pus”.

Les også: Sjeldne ord beriker ordforrådet!

Lær barnet bokstavlydene
Forskningen viser at kjennskap til alfabetet før skolestart er en av de faktorene som i størst grad bestemmer hvor godt barnet mestrer lesing på sikt. Når barn lærer både navnet og lyden på bokstaven, blir det lettere for dem å knekke lesekoden og forstå symbolene (bokstavene) som skriftspråket består av.

Passende bøker
– Aktivitetsbøker
– Bøker med elementer som oppfordrer til interaktivitet
– Bøker med puslespill
–Magnetbøker

Still spørsmål
En teknikk som kan være nyttig i forhold til å utvikle barnets språkferdigheter (fra toårsalderen og oppover), går ut på å bytte om rollene. Dette innebærer at du i stedet for å lese, lokker frem fortellingen fra barnet ved å stille spørsmål og be barnet om å forklare innholdet nærmere. Når du snakker med to og tre-åringer, kan du bruke boken som utgangspunkt for samtalen.

Les også: Høtlesning under spesielle forhold

Paralleller til egen hverdag
Barn som er over tre år, kan gjerne få mer avanserte spørsmål. Trekk paralleller mellom boken og barnets egne opplevelser. Denne lesemetoden har vist seg å ha en positiv effekt på utviklingen av barnets muntlige språk.

Hentet fra Familieverdens foreldreveilederserie. Fagkonsulent: Liv Engen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Hva synes du om artikkelen?