GravidOvertid: Alle skal sjekkes senest dag sju

Overtid: Alle skal sjekkes senest dag sju

Av Heidi Elin Nupen 8747 Sist oppdatert 08.07.11

Over termin? Nå skal alle til sjekk på sykehus senest dag sju.

Gravide har de siste årene opplevd stor forvirring om overtid og igangsetting. Det er det slutt på nå. Alle på overtid skal undersøkes senest sju dager over termin.

Les også: Har du fått riktig termin?

Det har vært ulik praksis rundt om i landet for når den gravide blir satt i gang på overtid, noe som har skapt forvirring og usikkerhet blant gravide. Noen har operert med 7-10 dagers grense i flere år, andre steder har det ikke vært uvanlig at gravide har gått over 14 dager over termin før de har blitt igangsatt.

Debatten har rast i fagmiljøene og en arbeidsgruppe ble i mai i fjor nedsatt for å utrede overtidsretningslinjene. Og på bakgrunn av dennes gruppens arbeid, kom Helsedirektoratet i juli i fjor med en anbefaling om felles praksis. Denne er implementert i ulik grad ved de fleste fødestedene i Norge.

De tre viktigste punktene i anbefalingen er disse:

Sykehuset bør overta ansvaret for svangerskapskontrollen senest 7 dager etter termin.

Tidlig igangsetting (induksjon) for kvinner med overvekt, alder over 35 år eller andre risikofaktorer

Det er enighet om at det inntreffer en økt risiko etter 294 dager, slik at en igangsetting av fødsel (induksjon) bør være påbegynt senest på dag 294.

Les også: 10 kjappe om igangsettelse av fødsel

– Det skal være likeverdighet og forutsigbarhet for fødende i Norge. Disse anbefalingene skal bidra til at det også blir en realitet når det gjelder spørsmålet om overtidighet, sier konstituert assisterende helsedirektør Hans Petter Aarseth.

I praksis vil de fleste i dag komme inn til overtidsvurdering på dag 7 etter termin. Der vurderes både mor og barns helse. Den gravides ønske om igangsetting eller ikke skal også tas med i vurderingen. Friske gravide med ukompliserte svangerskap kan settes i gang mellom dag 7 og 11 etter termin, men ikke senere.

Les mer om anbefalingen på Helsedirektoratets sider.

– I tråd med internasjonale retningslinjer
Avdelingsdirektør Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet har kanskje vært Norges tydligste talsmann for å rydde opp i retningslinjene og har i lang tid uttrykt bekymring for at gravide går lenge over terminen. I et intervju med Babyverden i mai i fjor uttalte han følgende:

– Tall fra medisinsk fødselsregister viser at i snitt dør ett av 400 overtidige barn i mors mage, under fødselen eller i løpet av den første uken etter fødselen. Internasjonale fagmiljøer har vist at de fleste slike dødsfall kan unngås om man som de fleste andre vestlige land endrer retningslinjene for igangsetting på overtid.

Anbefalingen Helsedirektoratet nå har sendt ut til alle helseforetak og kommuner, mottas med begeistring av Frøen og Folkehelseinstituttet.

– Med disse anbefalingene vil vi ha en god forebygging av komplikasjonene i forbindelse med overtidige svangerskap. Anbefalingene er i tråd med internasjonale retningslinjer, sier divisjonsdirektør Per Magnus og avdelingsdirektør Frederik Frøen ved Folkehelseinstituttet.

Les alt om smertelindring under fødsel

Se videoer om fødsel

Les alle fødselshistoriene

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: