BabyFor tidlig fødte - vaksinasjon og sykdom

For tidlig fødte – vaksinasjon og sykdom

Av Kåre Danielsen 885 Sist oppdatert 28.01.05

Små barn kan ha ustabil kroppstemperatur den første tiden. De har liten evne til å produsere varme selv, slik større og eldre barn kan. Ved hjemreisen kan enkelte barn fortsatt ha tendens til å bli avkjølte dersom de legges i kjølige omgivelser.

La barnet ligge i vanlig romtemperatur, bruk sunn fornuft og la ikke barnet ligge lenge ute i kald luft. Kjenn på barnet om hudtemperaturen er tilfredsstillende.

Vaksinasjon
Vaksineringen skal starte til normal tid etter fødselen. Første vaksine gis når barnet er ca. 3 måneder, og senere følger barnet vanlig vaksineprogram. De fleste avdelinger vaksinerer ikke barna mens de ligger på sykehuset. Noen barn må derfor ta igjen de første vaksinene ved helsestasjonen etter utskriving fra sykehuset.

Sykdom
For tidlig fødte barn som er lungesyke like etter fødselen, har en noe høyere forekomst av bronkitt og annen lungesykdom de første leveårene. Tendensen ser ut til å avta med økende alder. Bronkitt og astma behandles med medikamentinhalasjon. Ved lungebetennelse gis antibiotika. Oppsøk lege når du er i tvil om en vanlig forkjølelse er blitt mer alvorlig.

Luftveisinfeksjon forårsaket av RSV (respiratorisk syncytialt virus) er vanlig hos barn om høsten og vinteren. De aller minste barna kan få lungebetennelse ved RSV-infeksjon. Særlig gjelder dette premature som har hatt alvorlig lungesykdom med langvarig oksygenbehov. De aller minste barna tilbys i dag antistoffsprøyte – “vaksine” – mot RSV-infeksjon i første leveår.

Aktivitetsnivå
Nyere studier har vist at opptil en tredjedel av for tidlig fødte barn kan utvikle lærevansker, konsentrasjonsproblemer og økt aktivitetsnivå. Dette kommer oftest til uttrykk fra 3–5-årsalderen. Ved slike symptomer bør barnet undersøkes av lege, pedagog eller psykolog. Av og til må barnet få ekstra støtte i barnehage og skole.

Det kan oppleves dramatisk å få et for tidlig født barn. Komplikasjoner og alvorlige følgetilstander kan synes å overskygge de positive sidene. Husk likevel at de fleste for tidlig fødte barn er friske og utvikler seg normalt på lik linje med barn som er født til rett tid.

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler: