Etter permisjonen i trygge og kjente omgivelser, er det ikke rart om foreldrene er noe engstelige for barnets nye hverdag. Skal barnet i barnehage eller til dagmamma? Og hvordan vet en at dette er det beste stedet for barnet?

Sist oppdatert: 28. januar 2005

Forhør deg på forhånd

Før du gjør et valg, snakk med venner og familie. Besøk barnehager, sjekk referanser til dagmamma og be eventuelt om legitimasjon. Ha følgende punkter i minne når du overveier hvem som skal ha omsorg for barnet ditt:

Forholdet mellom barne-passeren og barnet
Observer omsorgsyterens oppførsel sammen med barnet ditt.

 • Hvor varmt og responsivt er dette samspillet?
 • Blir barnet behandlet med omsorg og respekt?
 • Lytter omsorgsyteren til hva barnet sier? Hvordan imøtekommes barnets behov?
 • Be omsorgsyteren beskrive et annet barn han/hun har hatt omsorg for. Er denne beskrivelsen varm og entusiastisk, eller bedømmende og negativ?
 • Om mulig, observer når omsorgsyteren ‘straffer’ et barns atferd. Får omsorgs-yteren barnet til å føle seg lei seg, eller blir det tilbudt alternativ til den uakseptable atferden?
 • Spør omsorgsyteren ‘hva hvis’ spørsmål: «Hva ville du gjøre hvis barnet mitt var grinete hele dagen?», eller «Nekter å samarbeide?» eller «Ser ut til å brygge på sykdom?» Er svarene i overensstemmelse med måten du mener disse situasjonene bør takles?
 • Hvis du samtaler med en dagmamma, spør henne om fremtidige mål og planer og om hvor lenge hun har tenkt å være i jobben. Spør hva som skjer hvis hun blir syk.

Gruppens størrelse og stabilitet
Det er generelt anbefalt å være tre barn pr. voksen når barnet er under tre år.

 • Hvis det er en barnehage, spør om fre-kvensen på nyansettelser. Hvor mange ansatte sluttet forrige år, og hvor mange nyansettelser var det?
 • Spør deg selv om du synes det er nok voksne som har tid til å snakke med og ta vare på hvert barn.
 • Er det nok voksne til å evakuere alle barna raskt i en nødssituasjon?

Helse, trygghet og ernæring
Still omsorgsyteren ‘Hva hvis’-spørsmål:

 • Hva ville du gjøre hvis et barn ble skadet?» «Ble sykt?», «Nektet å spise?»
 • Spør om måltidsrutinene og om hva barna spiser.
 • Be om å få beskrevet prosedyren i en nød-situasjon. Kan omsorgsyteren gi første-hjelp? Vet han/hun hvordan legen og familien skal kontaktes?
 • Sjekk om omgivelsene er trygge og barne-sikre. Finnes det, for eksempel, sikkerhets-plugger i stikk-kontaktene, er dørstoppere montert på alle dører osv?

Forholdet mellom foreldre og omsorgsyter
Spør omsorgsyteren om andre foreldre han/hun har jobbet sammen med.

 • Er foreldre-engasjementet beskrevet positivt eller negativt?
 • Ring til omsorgsyterens referanser og spør om hennes/hans sterke og svake sider. Gå på uanmeldt besøk.

Besøk, lytt, se og lær
For å gjøre et godt valg er det viktig at du bruker tid på å besøke og observere stedet og personene som arbeider der. Det viktigste er hvem som gir omsorg til barnet, ikke hvem som har det fineste utstyret. Tross alt, det aller meste barn lærer de første leveårene skjer gjennom samspill med andre. Velg en plass der omsorgsyteren virkelig bryr seg om barn, er interessert i å lære om barns utvikling, vil gi hvert barn individuell oppmerksomhet og legge omgivelsene til rette for kreativ lek og oppdagelse.

Følg opp etterpå!
Også etter at du har bestemt deg for omsorgsyter, bør du være engasjert. Gå på uanmeldt besøk innimellom, så du kan se hvordan ditt barns hverdag er. Be om regelmessige samtaler om barnets utvikling, og vær ikke redd for å tilby konstruktive forslag som kan forbedre ditt barns opplevelse av hverdagen.

Hva synes du om artikkelen?