Det er i utgangspunktet fritt sykehusvalg, også når du skal føde. Men dette begrenses av blant annet risikovurdering, nærhet til fødestedet og kapasitet. Det finnes ikke noe offentlig tilbud om hjemmefødsel, men tilbys av privatpraktiserende jordmødre.

Sist oppdatert: 25. mai 2016

Fødetilbudet i Norge er delt inn i tre nivåer: jordmorstyrte fødeenheter, fødeavdelinger og kvinneklinikker. Sju av ti fødsler foregår på kvinneklinikker, og nest vanligst er fødeavdelinger. Under ti prosent av fødslene skjer på mindre fødesteder. Rundt 150 kvinner velger årlig å føde hjemme, og tallet er stigende. 

Valgmulighetene dine påvirkes av tidligere fødsler, din helsetilstand og hvordan svangerskapet forløper. Jordmor og lege vil vurdere dette underveis i svangerskapet, og skal informere deg om hvilke muligheter du har. Siden vurderingen gjøres fortløpende, kan planene dine bli endret underveis i svangerskapet eller fødselen. Fokuset er på din og barnets sikkerhet, hvor du vil føle deg tryggest, og hvilken type smertelindring du ønsker.

Bruk tid sammen med partneren din, jordmor og lege for å snakke om dine ønsker og muligheter. I utgangspunktet kan du ikke kreve behandling på et mer spesialisert nivå enn nødvendig, for eksempel å kreve keisersnitt.

Som fødende vurderes du på en risikoskala.

Disse kriteriene må oppfylles for å regnes som lavrisiko:

  • Du er frisk
  • Svangerskapet har forløpt normalt
  • Du venter bare ett barn
  • Barnet ligger i hodeleie når fødselen starter
  • Tidligere svangerskap og fødsler har vært normale
  • Fødselen starter av seg selv mellom uke 36+0 og 41+3

Det er jordmor som definerer om fødselen regnes som lavrisiko eller ei. Regnes du som lavrisiko er det like trygt å føde hjemme, på en liten fødestue eller alternativ enhet (for eksempel ABC-enhet) som en fødeavdeling. Det er ofte mer ro rundt fødselen hjemme og ved mindre fødeenheter, og større mulighet for å ha jordmor hos deg store deler av fødselen. Ulempen kan være at du ikke kan velge medikamentell smertelindring. 

Ikke sikkert du kan velge
Dersom sykdom, komplikasjoner eller andre forhold gjør at det er økt risiko forbundet med fødselen, vil du ikke kunne føde hjemme eller ved mindre enheter. Ved alvorlige tilstander hos den gravide eller barnet, kan du bli henvist til en kvinneklinikk tilknyttet nyfødtintensivavdeling og fødselstidspunkt og fødselsmetode vil bli vurdert. Slike fødsler overvåkes ekstra nøye av jordmor og lege, og barnet er sikret rask hjelp fra barnelege og eventuelt andre spesialister dersom det er bruk for det.

Det er jordmor eller lege som søker fødeplass for deg.

Hva synes du om artikkelen?