PrøverHjelp til å bli gravidKrav til deg som ønsker assistert befruktning

Krav til deg som ønsker assistert befruktning

Illustrasjonsfoto: iStock
Av Janet Molde Hollund 213 Sist oppdatert 07.03.22
Ifølge bioteknologiloven må alle som skal benytte assistert befruktning godkjennes av lege og kunne legge fram en barneomsorgsattest.

Assistert befruktning kan ifølge bioteknologilovens §2-2 utføres på en kvinne som er gift, samboer i ekteskapslignende forhold eller enslig. Bare søker som bor alene uten partner regnes som enslig.

Ifølge bioteknologilovens §2-6 er det lege som avgjør om du kan få assistert befruktning. Beslutningen skal bygge på medisinske og psykososiale vurderinger, og det er omsorgsevne og hensynet til barnets beste som er avgjørende. Dersom legen er i tvil om kvinnens eller parets omsorgsevne, kan legen be om vurdering av omsorgsevnen fra en instans bestemt av departementet. Ifølge et rundskriv fra Helsedirektoratet kan dette være Bufetat region øst.

Fra 1. juli 2020 er det også krav om at alle som søker om assistert befruktning skal kunne legge fram en barneomsorgsattest. Dette er en politiattest beskrevet i politiregisterloven §39 første ledd, og den viser om du har vært siktet, tiltalt, har vedtatt forelegg eller er dømt for noen overtredelser som kan gjøre deg uegnet som forelder. Enslige eller par som søker om assistert befruktning må selv innhente test fra politiet.

Dersom du har anmerkninger i attesten, skal disse ifølge et rundskriv fra Helsedirektoratet vurderes individuelt uten at loven gir anvisning om avslag. En vurdering av eventuelle anmerkninger skal med andre ord være en del av den samlede egnethetsvurderingen som foretas.

Kilder: 
Bioteknologiloven
Helsedirektoratet
Politiregisterloven

Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 

Nyeste artikler: