Irriterer du deg over at partneren din bruker for mye penger på egne hobbyer, eller kjøper ting uten å spørre deg først? Da er du ikke alene.

– Undersøkelser Nordea tidligere har gjennomført viser at mange par innad ikke har de samme holdningene til penger, og det er helt klart grobunn for mange uenigheter. Om den ene parten stadig irriterer seg over hvordan den andre bruker penger, kan det fort bli uro i heimen. Spesielt dersom forbruket går ut over bidraget til felles husholdning, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Reitan sier at de erfaringsmessig vet at det er mange parforhold som ikke er spesielt fornøyd med hvordan husholdningskostnadene fordeles, og hvem som har det siste ordet når det kommer til utgifter.

Hvem krangler mest om penger?
– Våre undersøkelser viser at det er de med lavest inntekt som krangler minst om pengene. Videre ser vi at de med høy inntekt krangler like mye om penger som dem som ligger i midtsjiktet når gjelder innkomst. Det er par hvor begge parter tjener omtrent det samme at det er minst krangling om økonomien, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

 

Dette irriterer
En Nordea-undersøkelse fra 2012 viser hvilke ting angående økonomi som irriterer oss mest med den andre i parforhold:
– Lukker øynene for den økonomiske virkeligheten i vår økonomi
– Gjør store innkjøp eller treffer viktige økonomiske beslutninger uten å snakke med meg først
– Uvillighet til å dele på fellesutgiftene
– Har aldri noen penger til overs ved slutten av måneden
– For høyt forbruk på egne hobbyer
– Gjerrighet
– Stiller kritiske spørsmål til mitt forbruk
– Overlater de vanskelige økonomiske beslutningene til meg
– Ikke flink til å spare

Stabil økonomi = trygghet
– Økonomi er en del av tryggheten og basisen i livet, både for enslige og par. Dersom økonomien går rundt, er det med på å skape trygghet. Ustabil økonomi er vanskelig, og ekstra tungt i familier med barn, sier psykolog Cecilie Lynum. Hun har møtt mange mennesker i økonomisk krise gjennom programmet «Luksusfellen».

Hun mener det er et tabu å slite med økonomien.
– Jeg synes mange som har vært med i «Luksusfellen» er modige. Det er siste utvei. Vi får mange mailer fra folk som ønsker hjelp, men som ikke vil på tv. Vi kan dessverre ikke hjelpe dem , sier hun.

Skjuler ting for hverandre
– Når vi skal hjelpe par med økonomien, er det ofte ikke bare økonomien som er problemet, sier psykolog og «Luksusfellen»-programleder Cecilie Lynum.

Lynum sier det er mange som skjuler sin personlige økonomi for hverandre, og skjuler hva de kjøper.
– Med en gang en skjuler noe, er det noe som ikke tåler dagens lys. Det er gjerne at en spiller bort pengene, eller kjøper for mange par sko. Spørsmålet er hvorfor en kjøper for mye. Ofte lever de et eget lite skjult liv. Når den andre parten får greie på dette, får vedkommende gjerne sjokk. Kanskje har den andre parten irritert seg over den andres forbruk, eller har hatt en mistanke. I «Luksusfellen» gir deltakerne oss fullmakt til å gå nøye gjennom økonomien og forbruket, sier Lynum.

Hun mener åpenhet er alfa og omega. Det bør være like naturlig å snakke om økonomi som jobb og fritid.
– Dersom en skjuler noe, vil en lett få dårlig samvittighet. Å skjule ting, er roten til alt ondt.  Mange fortrenger også at de selv sliter økonomisk, og alt dette er dårlig for parforholdet. Slipp heller katta ut av sekken. Det er lite sexy å snakke om økonomi, men likevel er det viktig å snakke om fordeling, sier Lynum.

Lik fordeling av ansvar
Ofte ser de at det er én som er økonomen i forholdet.
– Alt blir overlatt til den ene parten. Og det er ikke en gang sikkert at det er den som burde styre økonomien. Dette handler om maktforhold og balanse. Noen gjør lite, og har behov for å være gratispassasjer. Det skal være likt, og en bør ikke si at «dette er ikke jeg så flink til». Ikke driv med ansvarsfraskrivelse. Dere er voksne mennesker, og alle skal ha innsyn i økonomien, understreker Lynum.

Lag klare regler
I parforhold der den ene parten tjener mer enn den andre, kan det fort bli konflikter rundt hva og hvordan pengene brukes. Man kan ha ulike prioriteringer rundt hva man ønsker å bruke pengene på, samtidig som den som tjener mest ofte vil ha et sterkt eierskap til pengene sine – og denne kombinasjonen gir grobunn for konflikter.

– Har man klare regler for hvordan man styrer parøkonomien, vil man unngå mange av disse konfliktene. Jeg kan derfor ikke understreke nok hvor viktig det er å snakke om hvordan man ønsker å organisere økonomien i forholdet. Som samboere eller ektefeller står man overfor nok utfordringer i hverdagen – ikke la pengene bidra til å legge en skygge over parforholdet, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Felleskonto og budsjett
Elin Reitan i Nordea anbefaler alle par å opprette en felleskonto, som man bruker til fellesutgifter. Dette kan for eksempel være matvarer, klær, gaver og forsikringer. Samtidig bør man ha hver sin konto som brukes til personlige utgifter, slik at man lettere unngår konflikter og krangling rundt hva man bruker penger på utenom felles forbruk.

– Det er også å anbefale at man setter opp et budsjett. Før dere gjør dette, kan dere se i nettbanken hva dere har brukt penger på av felles varer og tjenester. Ta utgangspunkt i de siste seks månedene når dere setter opp budsjettet. Dette er samtidig en god anledning til å gå gjennom hva man har brukt pengene på den siste tiden, og hvor det er penger å spare, sier Reitan.

Lær opp barna
Og vil du at ditt barn skal vokse opp til å bli flink med økonomi, mener Lynum at foreldre har et viktig ansvar.
– Det er de yngste i samfunnet som har størst gjeld. Foreldre har fått en ny oppgave; å lære den oppvoksende generasjonen om prioritering og sparing. Noen tror de alltid kan få penger i minibanken, og at pengene på kortet aldri tar slutt. Barn må læres opp til å forstå at en må gjøre noe for å få pengene, ellers kan de slite når de etter hvert skal flytte ut og klare seg på egen hånd, sier hun.

Finner tilbake til lidenskapen
Cecilie Lynum sier det er mange som trenger hjelp til å få oversikt, slik at de klarer å se hva de bruker pengene på. Kanskje prioriteres ikke det viktigste. Mange mister oversikten, og lar det bare få fortsette.
– Men vi ser at mange som har ryddet opp, finner tilbake til lidenskapen i forholdet. Det gjør mye med folk å få lette på trykket, sier Lynum.

Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen?