BloggØkonomibloggenSeparat eller felles økonomi?

Separat eller felles økonomi?

Med felles økonomi fra starten kan man unngå konflikter senere. Illustrasjonsfoto: iStock
Blogg: Forbrukerøkonom Eva Sørmo, Norsk familieøkonomi 1803 Sist oppdatert 13.06.19
Når man flytter sammen er det lurt å tidlig diskutere og bli enige om hvordan man skal forholde seg til regninger og utgifter i det daglige.
Blogginnlegget er skrevet av seniorrådgiver Eva Sørmo i Norsk familieøkonomi. Foto: Norsk familieøkonomi

Samboerkontrakt er ofte ikke det første man tenker på, men blir man enig om felles økonomi fra starten kan man unngå konflikter senere.

Vi har ofte møter med medlemmer som prøver å redde forhold som har gått litt skjevt på grunn av økonomiske uenigheter. Mange flytter sammen og lar økonomien gå sin gang. Dette fungerer godt i begynnelsen når man er nyforelsket, men så begynner hverdagen og man skal få økonomien til å strekke til. Mange har ingen system på betaling av felles regninger, kostnader til bolig og husholdning. Når man da går tom, eller ikke har nok penger til å kjøpe noe man selv har lyst på, starter de økonomiske diskusjonene.

Her er noen råd for hvordan man kan unngå slike konflikter og samtidig sikre seg økonomisk dersom det skulle bli brudd.

Samboer:
De fleste starter samlivet som kjærester og deretter blir man samboere. Ofte flytter man sammen i en utleiebolig eller i boligen til den ene parten. Det kan være vanskelig å diskutere økonomi, og man har i utgangspunktet ingen underholdningsplikt for hverandre. Som samboer har man få rettigheter, og det derfor viktig å skrive en samboerkontrakt som inneholder fordeling av utgifter og eiendeler. Ved brudd har samboere ingen rettigheter i den andre partens bolig så lenge man ikke er medeier i boligen. Det hjelper ikke å komme med kvitteringer på at man har betalt andre kostnader i det daglige; eierforholdet følger den som er tinglyst som eier av boligen. Mange har dessverre derfor blitt stående på bar bakke etter samboerbrudd. De kan da ha gått glipp av verdiutvikling i egen bolig samtidig som boligmarkedet har hatt god utvikling, og da blir det vanskelig å finansiere ny bolig. Har lønnen blitt brukt på felles økonomi har man kanskje heller ikke spart seg opp egenkapital i samboerskapet.

Våre råd:

 • Bli enige om begge skal stå som eiere av boligen. Bestem eierbrøk og snakk med banken om fordeling av lån. Fyll ut kontrakt og skjøte hvor dere tinglyser riktig eierforhold. Det enkleste er å eie en halvpart hver dersom begge har råd til det. Da er det lettere å fordele utgifter til vedlikehold og andre boligrelaterte kostnader som fører til verdiutvikling.
 • Skriv en samboerkontrakt. Ta med eiendeler og eierbrøk. Her kan nevnes bolig, bil, møbler, hvitevarer. Bli enig om hvordan dere skal fordele utgifter til regninger, lån og husholdning, og skriv det ned i kontrakten. Kontrakten bør oppdateres en gang årlig.
 • Jeg anbefaler at man lager en felles regningskonto hvor begge setter av et avtalt beløp til felles utgifter på lønningsdag. Her kan nevnes felles lån, boligforsikringer, kostnader på felles bil, kommunale avgifter, eiendomsskatt, TV, internett, diverse abonnement og strøm.
 • Lag en husholdningskonto med eget kort, og sett av et avtalt beløp til matvarer og andre husholdningsutgifter på lønningsdag. Har den ene parten særkullsbarn kan det være naturlig at denne parten bidrar med litt mer til husholdning.
 • Få hjelp av rådgiver til å spare litt ekstra til egen pensjon.

Gift:
Som gift har man underholdningsplikt for hverandre. Man har felleseie som ektefeller, med unntak av det man tar med inn i ekteskapet. Dette er såkalte skjevdelingsmidler som skal holdes utenfor ved eventuell skilsmisse. Eksempler på skjevdelingsmidler kan være en hytte som den ene parten hadde med inn i ekteskapet, samt arv og gaver fra andre enn ektefellen og pensjonsopptjening. Flytter man inn i den andre partens bolig og gifter seg, eller kjøper felles bolig, bør man ta vare på dokumentasjon og kvitteringer som viser hvor mye egenkapital man hadde i boligen ved ekteskapsinngåelse.

Mange ønsker å ha noe felles og noe separat økonomi i ekteskapet. Dette bør man i tilfelle bli enig om og skrive ned i en kontrakt. Ønsker man særeie på eiendeler bør det skrives en ektepakt. I utgangspunktet skal det man har opparbeidet seg i ekteskapet deles ved et eventuelt brudd.

Våre råd:


 • Lag oversikter over hva dere har med inn i ekteskapet og ta vare på kvitteringer dersom dere bruker egne penger på felles investeringer.

 • Opprett felles kontoer og sett av penger på lønningsdag. Regningskonto benyttes til å sette av et avtalt beløp til felles regninger hver måned, felles sparekonto til buffer og sparing, og felles husholdningskonto. Det beste er å opprette faste trekk som går automatisk.

 • Vurder om dere skal gi hverandre fullmakter til alle kontoer slik at dere har oversikt i nettbanken.

 • Har dere felles sparemål kan dere lage egne sparekontoer som dere kan navngi i nettbanken.

 • Få hjelp av rådgiver til å spare ekstra til egen pensjon.


Alene:
Er du alene og avhengig av én inntekt er det viktig at du har god oversikt og kontroll. Kommer det en uventet regning, eller bilen må repareres, kan det være et stort innhugg i egen økonomi. Det viktigste for deg er å bygge opp en bufferkonto, slik at du unngår å måtte låne penger til uforutsette utgifter.

Våre råd:


 • Opprett en bufferkonto slik at du kan sette av til uforutsette utgifter.

 • Opprett regningskonto og sett av til regninger og lån på lønningsdag. Sjekk kontoutskrifter og regn ut hvor mye du må sette av. Det beste er å ha faste trekk som går automatisk. Lag egne sparekontoer for forskjellige sparemål, så har du oversikt over hvor mye du har til ferie og andre ting du ønsker deg.

 • Har du ikke kommet deg inn i boligmarkedet er den viktigste og beste sparingen BSU.

 • Sett av til sparing og regninger på lønningsdag så har du kontroll på hva som står igjen til husholdning og andre utgifter, og kan budsjettere med dette.

 • Få hjelp av rådgiver til spare litt ekstra til egen pensjon


Følg babyens utvikling: Last ned Babyverdens app her
Hva synes du om artikkelen? 
Forrige artikkel
Neste artikkel

Nyeste artikler:

Alt vel med mor og barn, men hva med partneren?

Journalist Janet Molde Hollund møter helsesykepleierne Nina Espedal og Tone Kleppa Jåtten ved Hillevåg helsestasjon i Stavanger. De har blant annet skrevet to kapitler...